Tip vprašanja 'Heatmap'

'Heatmap' je tip vprašanja, ki omogoča grafično predstavitev rezultatov v obliki barv. Pri tem tipu vprašanja respondent sporoči povratne informacije o sliki, ki se nahaja ob vprašanju, od Hotspot vprašanja pa se razlikuje po tem, da respondent ni omejen na izbiro vnaprej določenih mest na sliki, temveč lahko označi vse dele slike (seveda lahko po želji tudi omejimo območja). Tip vprašanja je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

Vprašanje 'Heatmap' najdemo v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', v levem stolpcu iz nabora vseh tipov vprašanj pod 'Posebna vprašanja'.

Ko ga postavimo v vprašalnik, se desno odpre urejevalnik z nastavitvami. Pod osnovnimi nastavitvami lahko določimo največ možnih odgovorov oziroma 'Število možnih klikov'. Če izberemo več kot enega, lahko tudi označimo, ali naj se prikazuje števec klikov. Poleg tega lahko označimo ali se kliki pokažejo in izberemo barvo ter velikost klika. Za obliko klika lahko izbiramo med dvema opcijama: krog ali kvadrat. Če želimo, lahko dodamo tudi specifično območje na sliki. To storimo tako, da večkrat kliknemo na želeni del slike in po želji vlečemo stičišča lika, ki nastane. Točke oz. stičišča brišemo z desnim klikom. Dodamo lahko tudi ime območja.

V zavihku 'ANALIZE' - 'Statistike' imamo osnovne statistične izračune kot pri ostalih tipih vprašanj. Na voljo pa je tudi možnost 'Heatmap', kjer je omogočen grafični prikaz rezultatov na izbrani sliki oziroma gostota izbranih rezultatov oziroma klikov (frekvence) respondentov pri določenem vprašanju.

Primer ankete z vprašanjem 'Heatmap' >>

Primer analize 'Heatmap' >>

Grafični prikaz 'Heatmap' >>

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.