Izbira pravega paketa glede na vrsto uporabnika

Individualni uporabniki lahko izbirajo med tremi zasebnimi paketi. V primeru potrebe po “white label” rešitvi in nadzoru nad večjim številom uporabnikov priporočamo poslovne pakete.

Metodološke storitve za specifične potrebe uporabnikov segajo od pomoči pri razvoju vprašalnika, vnosa podatkov, statističnih analiz, podpore pri izvedbi anketiranja in svetovanja oziroma izobraževanja za uporabo 1KA, pa do pisanja poročil, načrtovanja raziskav, najzahtevnejšega metodološkega svetovanja ter celovite izvedbe anketne raziskave. 

Tehnične storitve zajemajo standardizirane tehnične storitve, kot je restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov ter storitve po naročilu, kot je pomoč inženirja pri inštalaciji, dodatno programiranje ali sistemska pomoč.

Izobraževanja so namenjena zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem in obdelavo podatkov. Spodaj so opisi vseh izobraževanj. Po dogovoru je mogoče vsebino posameznega izobraževanja razširiti z dodatnimi vsebinami. Izobraževanje lahko naročite preko  obrazca. Po oddanem povpraševanju vas bomo kontaktirali na vaš elektronski naslov, da se dogovorimo o podrobnostih izvedbe izbranega izobraževanja.

Vse navedeno ne sodi v osnovno storitev spletnega anketiranja 1KA, saj zahteva dodatno porabo časa s strani ekipe 1KA. Tovrstna pomoč se obračuna na osnovi porabljenih ur, kjer se upoštevajo neprofitne tarife. Obračunski interval so ure, pri čemer se upoštevajo ZAČETE ure. Urne postavke se razlikujejo glede na zahtevnost dela.

Pomembno: metodološke storitve 1KA se nanašajo predvsem na pripravo 1KA vprašalnika, napredno metodološko in projektno pomoč. Pomoči za diplomske, magistrske in doktorske naloge ne nudimo. V tem primeru predlagamo, da se obrnete na katerega izmed drugih ponudnikov. 

Za dogovor o metodološkem svetovanju, tehnični pomoči ali izobraževanju (naročilo, ocena trajanja in stroškov) lahko kontaktirate preko OBRAZCA >> ali pokličete - pri tem upoštevajte, da navedena telefonska številka nikakor ni namenjena brezplačnemu svetovanju - na 030/702-788.4


Pomembno:

 1. Nespremenjena, brezplačna in neomejena uporaba 1KA veljala za vse javne uporabnike z ArnesAAI dostopom (šolstvo, znanost ipd.), vendar na namestitvi 1ka.arnes.si. Podrobnosti so tukaj.
 2. Uporaba storitve spletnega anketiranja na spletnem strežniku 1KA, Centra za družboslovno informatiko (CDI), UL FDV, na domeni www.1ka.si, kjer je matična namestitev aplikacije 1KA, je brezplačna in neomejena za osnovne funkcionalnosti.
 3. Brezplačno je celotno posredovanje datotek in navodil za namestitev odprtokodne aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika. Izkušnje kažejo, da uporabniki, ki imajo kompetentno tehnično podporo, namestitev izvedejo brez vseh težav in dodatnih vprašanj.
 4. Brezplačna je tudi pomoč uporabnikom v obsegu podajanja osnovnih pojasnil in usmeritev, kot izhajajo iz obrazca Centra za pomoč. Pri tem se pomoč omejuje izključno na odstranjevanje nesporazumov in usmerjanje uporabnikov na obstoječe videe, priročnike ter pogosta vprašanja.
 5.  Brezplačno se obravnavajo vse tehnične težave ali napake pri delovanju storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni www.1ka.si.

Splošna postavka
Na lokaciji naročnika
TEHNIČNA POMOČ PRI IZVEDBI 1KA VPRAŠALNIKA
30 € / uro
45 € / uro
Vnos podatkov (npr. iz pisemskih vprašalnikov)
Priprava enostavnega vprašalnika (npr. prenos vprašanj iz MS Worda v 1KA)
Enostavno kodiranje kratkih odgovorov na osnovi izdelanih navodil
Enostavni popravek vprašalnika (npr. vstavljanje pogojev, zank, slovarja …)
Izvoz vprašalnika, podatkov, analiz, poročil v različne formate (npr. MS Word, SPSS, Excel)
OSNOVNA METODOLOŠKA POMOČ PRI 1KA VPRAŠALNIKIH
40 € / uro
60 € / uro
Osnovno testiranje vprašalnika
Prilagoditev enostavnega vprašalnika
Izdelava analiz v 1KA (v obliki tabel ali grafov)
Osnovne statistične interpretacije
Pomoč pri uporabi naprednih modulov
Pomoč pri pošiljanje vabil (po pošti ali e-mail sistemu)
Postavitev zahtevnih vprašanj (socialna omrežja, kalkulacije, kvote)
NAPREDNA METODOLOŠKA POMOČ
40 € / uro
60 € / uro
Metodološki pregled vprašalnika in svetovanje
Razvoj enostavnega vprašalnika (glede na hipoteze ali podobne primere)
Splošna metodološka pomoč pri zahtevnejših anketah
Statistične analize v specializiranih orodjih (Excel, Stata, IBM-SPSS, R)
Statistical interpretations of results
NAPREDNA POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTOV
50 - 85 € / uro
75 - 125 € / uro
Zasnova in vodenje zahtevnega kodiranja
Razvoj zahtevnega vprašalnika (glede na hipoteze in literaturo)
Celovita pomoč pri konceptualizaciji, analizi in vsebinski interpretaciji
Projektno svetovanje pri večjih anketnih projektih
TEHNIČNE STORITVE
Enostavno restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov, če je uporabnik izbrisal po lastni napaki (izbris celotnega vprašalnika, izbris celotne ankete enega ali več respondentov)
30 €
 
Napredno restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov na točno določeno časovno točko (restavriranje testnih podatkov, izbris posameznega vprašanja iz ankete ipd.) – 4 programerske ure
200 €
 
LETNE VZDRŽEVALNE POGODBE
Splošna postavka
STALNA METODOLOŠKA POMOČ
750 € / leto
Brez vzdrževalne pogodbe nudi 1KA center za pomoč uporabnikom omejeno asistenco (usmerjanje uporabnikov na obstoječe vodiče in odpravljanje morebitnih tehničnih težav) izključno preko spletne forme, kjer je odzivni čas en delovni dan. Za takojšen odziv in stalno telefonsko pomoč s področja širšega metodološkega svetovanja je potrebna vzdrževalna pogodba, ki vključuje naslednje (v primeru zahtevnejših projektov so mogoči še nadaljnji dogovor):

 • na voljo je stalna telefonska pomoč v delovnem času (8h - 16h),
 • na voljo je pomoč po emailu, kjer je v delovnem času odziv v 2 urah,
 • specifične potrebe uporabnika po novih funkcionalnostih 1KA se v primeru vzdrževalne pogodbe pomaknejo na vrh razvoja novih funkcionalnosti.
STALNA TEHNIČNA PODPORA V PRIMERU LASTNE INŠTALACIJE ALI VIRTUALNE DOMENE NA 1KA STREŽNIKU
750 € / leto

Stalna tehnična podpora v primeru lastne inštalacije aplikacije 1KA na strežniku 1KA. Vključuje:

 • Tehnična podpora na osnovi vzdrževalne pogodbe vsebuje stalno tehnično podporo, tako telefonsko (v delovnem času 8h - 16h) kot po emailu (odzivni čas 2 uri v delovnem času).
 • Uvrstitev specifičnih tehničnih potreb uporabnika na vrh razvoja aplikacije 1KA.
 • Možnost podrobnega restavriranja iz varnostnih kopij (na dan) - v pogodbo je vključeno 1 restavriranje (vsako naslednje restavriranje je dodatno plačljivo po objavljenem ceniku)-
 • Nameščanje ene nadgradnje (vsaka dodatna nadgradnja na zahtevo naročnika je plačljiva po objavljenem ceniku).
 • Strojna zmogljivost za izvajanje anket do 100.000 enot in strojna podpora tudi za najbolj zahtevne analize.
 • Odzivni čas manj kot en delovni dan, takojšnje intervencije v primeru tehničnih težav.
STALNA TEHNIČNA PODPORA V PRIMERU LASTNE INŠTALACIJE NA STREŽNIKU UPORABNIKA
750 € / leto

Stalna tehnična podpora v primeru lastne inštalacije aplikacije 1KA na strežniku uporabnika. Pogoj za vzpostavitev pogodbe je, da naročnik zagotovi oddaljen dostop do strežnika našemu sistemskem inženirju oz. programerju. Pogodba vključuje:

 • Razpoložljivost celotnega tehničnega osebja (sistemski inženir, 1KA programerji).
 • Pomoč pri vzpostavitvi, intervencije v primeru tehničnih težav.
 • Nameščanje ene nadgradnje (vsaka dodatna nadgradnja na zahtevo naročnika je plačljiva po objavljenem ceniku).
 • V primeru, da naše tehnično osebje nima dostopa do strežnika, je potrebno vsako težavo urejati na lokaciji naročnika, kar pomeni dodatne stroške pri vsaki intervenciji.  

Splošna postavka
Na lokaciji naročnika
STANDARDIZIRANE URNE POSTAVKE
50 € / uro
75 € / uro
Inženirska ura (pomoč pri inštalaciji preko emaila ali telefona, sistemska pomoč, dodatno programiranje) na naši lokaciji znaša za vsako začeto uro 50 € (v primeru lastnih namestitev tudi za vsako začeto email korespondenco in za vsako začeto telefonsko ali osebno konzultacijo).
IZOBRAŽEVANJA
Splošna postavka
DELAVNICE
100 € / uro*
Izvedba delavnic poteka po dogovoru z naročnikom (lokacija, vsebina, trajanje)
*Postavka velja v primeru, da se delavnice udeleži do 15 udeležencev.
UČINKOVITA UPORABA ORODJA ZA SPLETNO ANKETIRANJE 1KA

Orodje 1KA omogoča zelo veliko možnosti za izdelavo vprašalnikov in zbiranje podatkov, vendar pa so za izkoriščenje celotnega potenciala orodja potrebna določena metodološka in tehnična znanja. Na interaktivni delavnici se bo udeleženec seznanil s uporabo vseh funkcij 1KA, ki so potrebne za pripravo in izvedbo spletne ankete, od oblikovanja vprašalnika, nastavitev in testiranja, do objave, zbiranja in analiziranja podatkov. Celotna vsebina bo vezana na učinkovito uporabo orodja za spletno anketiranje 1KA. Udeležbo priporočamo vsem, ki se pri svojem delu soočate z zbiranjem podatkov in bi se radi seznanili z orodjem 1KA ter s priporočili za kakovostnejšo izvedbo spletne ankete. Po dogovoru je mogoče delavnico razširiti z dodatnimi vsebinami (npr. pošiljanje email vabil).

 • Ciljne skupine: Osebe, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem podatkov;
 • Vsebina:
  • Oblikovanje vprašalnika: postavljanje vprašanj, uporaba pogojev;
  • Nastavitve vprašalnika: trajanje, jezik, obveščanje;
  • Testiranje vprašalnika: avtomatski testni vnosi;
  • Objava: objava vprašalnika prek socialnih omrežjih;
  • Zbiranje podatkov: pregled in izvoz podatkov;
  • Analiziranje: osnovne statistike, prikaz grafičnih rezultatov.
 • Lokacija: preko spleta (ZOOM, MS Teams)
VIZUALIZACIJA PODATKOV

Izvedba spletnih anket je tehnično enostavna, vendar je kakovost podatkov v veliki meri odvisna od ustrezne priprave celotne anketne raziskave. Delavnica skozi predavanja in praktične prikaze izpostavlja ključna načela metodologije spletnega anketiranja. Osredotoča se na vse korake priprave in izvedbe spletnih anket, s poudarkom na dejavnikih, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na kakovost podatkov. Posebna pozornost je namenjena ustrezni pripravi spletnih vprašalnikov in pristopom za spodbujanje sodelovanja v anketah. Delavnica tako ponuja temeljna metodološka znanja za samostojno pripravo kakovostnih spletnih anket. Vsebine je po dogovoru mogoče prilagoditi predznanju in potrebam udeležencev.

 • Ciljne skupine: Delavnica je namenjena vsem, ki želijo zbirati podatke z uporabo spletnih anket in pri tem zagotavljati visoko kakovost podatkov;
 • Vsebina:
  • Odločanje o primernosti uporabe spletne ankete;
  • Razlike md verjetnostnimi in neverjetnostnimi vzorci;
  • Osnovna načela ubeseditve anketnih vprašanj za spletne vprašalnike;
  • Priprava spletnega vprašalnika: izbor ustreznih tipov vprašanj, samodejno preverjanje ustreznosti odgovorov;
  • Vabljenje anketirancev k sodelovanju;
  • Priprava podatkov za analizo.
 • Lokacija: preko spleta (ZOOM, MS Teams)
DODATNE INFORMACIJE

Izvedba delavnice poteka po dogovoru z naročnikom (lokacija, vsebina, trajanje). Cena za izvedbo delavnice za 15 udeležencev je 100 € / uro. Izvede se lahko delavnica tudi za 30 udeležencev, v tem primeru je cena 200 € / uro.
Vse cene so v EUR in brez DDV; če se storitev izvede na fizični lokaciji uporabnika, se tarife zvišajo za 50 %.

Kontakt:

Cenik velja od 31. 3. 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in brez DDV; če se izvedejo na fizični lokaciji uporabnika, se tarife zvišajo za 50 %.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.