fbpx Ostale storitve | 1KA
+
Ustvari anketo

Ostale storitve

Metodološke storitve za specifične potrebe uporabnikov segajo od pomoči pri razvoju vprašalnika, vnosa podatkov, statističnih analiz, podpore pri izvedbi anketiranja in svetovanja oziroma izobraževanja za uporabo 1KA, pa do pisanja poročil, načrtovanja raziskav, najzahtevnejšega metodološkega svetovanja ter celovite izvedbe anketne raziskave. 

Tehnične storitve zajemajo standardizirane tehnične storitve, kot je restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov ter storitve po naročilu, kot je pomoč inženirja pri inštalaciji, dodatno programiranje ali sistemska pomoč.

Vse navedeno ne sodi v osnovno storitev spletnega anketiranja 1KA, saj zahteva dodatno porabo časa s strani ekipe 1KA. Tovrstna pomoč se obračuna na osnovi porabljenih ur, kjer se upoštevajo neprofitne tarife. Obračunski interval so ure, pri čemer se upoštevajo ZAČETE ure. Urne postavke se razlikujejo glede na zahtevnost dela.

Pomembno: metodološke storitve 1KA se nanašajo predvsem na pripravo 1KA vprašalnika, napredno metodološko in projektno pomoč. Pomoči za diplomske, magistrske in doktorske naloge ne nudimo. V tem primeru predlagamo, da se obrnete na katerega izmed drugih ponudnikov. 

Za dogovor o metodološkem svetovanju (naročilo, ocena trajanja in stroškov) lahko kontaktirate preko OBRAZCA >> ali pokličete - pri tem upoštevajte, da navedena telefonska številka nikakor ni namenjena brezplačnemu svetovanju - na 030/702-788.

 STANDARDIZIRANE URNE POSTAVKE

Splošna postavka Na lokaciji naročnika

 TEHNIČNA POMOČ PRI IZVEDBI 1KA VPRAŠALNIKA:

30 € / uro

45 € / uro
 • Vnos podatkov (npr. iz pisemskih vprašalnikov)
   
 • Priprava enostavnega vprašalnika (npr. prenos vprašanj iz MS Worda v 1KA)
 • Enostavno kodiranje kratkih odgovorov na osnovi izdelanih navodil
 • Enostavni popravek vprašalnika (npr. vstavljanje pogojev, zank, slovarja …)
 • Izvoz vprašalnika, podatkov, analiz, poročil v različne formate (npr. MS Word, SPSS, Excel)

 OSNOVNA METODOLOŠKA POMOČ PRI 1KA VPRAŠALNIKIH:

40 € / uro 60 € / uro
 • Osnovno testiranje vprašalnika
   
 • Prilagoditev enostavnega vprašalnika
 • Izdelava analiz v 1KA (v obliki tabel ali grafov)
 • Osnovne statistične interpretacije
 • Pomoč pri uporabi naprednih modulov
 • Pomoč pri pošiljanje vabil (po pošti ali e-mail sistemu)
 • Postavitev zahtevnih vprašanj (socialna omrežja, kalkulacije, kvote)

 NAPREDNA METODOLOŠKA POMOČ:

40 € / uro 60 € / uro
 • Metodološki pregled vprašalnika in svetovanje
   
 • Razvoj enostavnega vprašalnika (glede na hipoteze ali podobne primere)
 • Splošna metodološka pomoč pri zahtevnejših anketah
 • Statistične analize v specializiranih orodjih (Excel, Stata, IBM-SPSS, R)
 • Statistična interpretacije rezultatov

 NAPREDNA POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTOV:

od 50 do 85 € / uro od 75 do 125 € / uro
 • Zasnova in vodenje zahtevnega kodiranja
   
 • Razvoj zahtevnega vprašalnika (glede na hipoteze in literaturo)
 
 • Celovita pomoč pri konceptualizaciji, analizi in vsebinski interpretaciji
 
 • Projektno svetovanje pri večjih anketnih projektih

TEHNIČNE STORITVE

Splošna postavka  
 • Enostavno restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov, če je uporabnik izbrisal po lastni napaki (izbris celotnega vprašalnika, izbris celotne ankete enega ali več respondentov)
30 €  
 • Napredno restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov na točno določeno časovno točko (restavriranje testnih podatkov, izbris posameznega vprašanja iz ankete ipd.) – 4 programerske ure
200 €  

 DELAVNICE

Za več informacij prosimo izpolnite obrazec.  
 • Izvedba delavnice poteka po dogovoru z naročnikom (lokacija, vsebina, trajanje)
100 € / uro do 15 udeležencev

LETNE VZDRŽEVALNE POGODBE

Splošna postavka

STALNA METODOLOŠKA POMOČ

750 € / leto  

Brez vzdrževalne pogodbe nudi 1KA center za pomoč uporabnikom omejeno asistenco (usmerjanje uporabnikov na obstoječe vodiče in odpravljanje morebitnih tehničnih težav) izključno preko spletne forme, kjer je odzivni čas en delovni dan. Za takojšen odziv in stalno telefonsko pomoč s področja širšega metodološkega svetovanja je potrebna vzdrževalna pogodba, ki vključuje naslednje (v primeru zahtevnejših projektov so mogoči še nadaljnji dogovor):

 • na voljo je stalna telefonska pomoč v delovnem času (8h - 16h),
 • na voljo je pomoč po emailu, kjer je v delovnem času odziv v 2 urah,
 • specifične potrebe uporabnika po novih funkcionalnostih 1KA se v primeru vzdrževalne pogodbe pomaknejo na vrh razvoja novih funkcionalnosti.
 

STALNA TEHNIČNA PODPORA V PRIMERU LASTNE INŠTALACIJE ALI VIRTUALNE DOMENE NA 1KA STREŽNIKU

750 € / leto  

Stalna tehnična podpora v primeru lastne inštalacije aplikacije 1KA na strežniku 1KA. Vključuje:

 • Tehnična podpora na osnovi vzdrževalne pogodbe vsebuje stalno tehnično podporo, tako telefonsko (v delovnem času 8h - 16h) kot po emailu (odzivni čas 2 uri v delovnem času).
 • Uvrstitev specifičnih tehničnih potreb uporabnika na vrh razvoja aplikacije 1KA.
 • Možnost podrobnega restavriranja iz varnostnih kopij (na dan) - v pogodbo je vključeno 1 restavriranje (vsako naslednje restavriranje je dodatno plačljivo po objavljenem ceniku)-
 • Nameščanje ene nadgradnje (vsaka dodatna nadgradnja na zahtevo naročnika je plačljiva po objavljenem ceniku).
 • Strojna zmogljivost za izvajanje anket do 100.000 enot in strojna podpora tudi za najbolj zahtevne analize.
 • Odzivni čas manj kot en delovni dan, takojšnje intervencije v primeru tehničnih težav.
 

STALNA TEHNIČNA PODPORA V PRIMERU LASTNE INŠTALACIJE NA STREŽNIKU UPORABNIKA

750 € / leto  

Stalna tehnična podpora v primeru lastne inštalacije aplikacije 1KA na strežniku uporabnika. Pogoj za vzpostavitev pogodbe je, da naročnik zagotovi oddaljen dostop do strežnika našemu sistemskem inženirju oz. programerju. Pogodba vključuje:

 • Razpoložljivost celotnega tehničnega osebja (sistemski inženir, 1KA programerji).
 • Pomoč pri vzpostavitvi, intervencije v primeru tehničnih težav.
 • Nameščanje ene nadgradnje (vsaka dodatna nadgradnja na zahtevo naročnika je plačljiva po objavljenem ceniku).
 • V primeru, da naše tehnično osebje nima dostopa do strežnika, je potrebno vsako težavo urejati na lokaciji naročnika, kar pomeni dodatne stroške pri vsaki intervenciji.  
 

 STANDARDIZIRANE URNE POSTAVKE

Splošna postavka Na lokaciji naročnika
 • Inženirska ura (pomoč pri inštalaciji preko emaila ali telefona, sistemska pomoč, dodatno programiranje) na naši lokaciji znaša za vsako začeto uro 50 € (v primeru lastnih namestitev tudi za vsako začeto email korespondenco in za vsako začeto telefonsko ali osebno konzultacijo).
50 € / uro 75 € / uro

Cenik velja od 1. 7. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in brez DDV; če se izvedejo na fizični lokaciji uporabnika, se tarife zvišajo za 50 %.