Preko zavihka 'ARHIV' lahko dostopate do:

  Arhivi:

  • 'Vprašalnik', kjer lahko izdelate arhivsko kopijo vprašalnika, vprašalnik prenesete na svoj računalnik ali ga restavrirate iz arhivske datoteke. Več >>
  • 'Podatki', kjer lahko izdelate arhivsko kopijo podatkov, lahko jo prenesete na svoj računalnik, lahko pa podatke tudi restavrirate iz arhivske datoteke. Več >>
  • 'Vabila', kjer lahko pogledate, kdaj so bila e-vabila poslana ter koliko prejemnikom, izpišejo pa se tudi morebitne napake pri pošiljanju. Več >>
  • 'Analize', ki ste jih morebiti predhodno v analizah arhivirali. Več >>
  • 'Testni vnosi', kjer lahko pogledate število testnih podatkov v anketi ter število avtomatsko generiranih testnih vnosov. Več >>

  Izvoz ankete (.1KA):

  Sledenje sprememb:

  • 'Spremembe vprašalnika', kjer lahko dostopate do informacij o spremembah vprašalnika - datum spremembe, uporabnika, ki je izvedel spremembe ipd. Več >>
  • 'Spremembe podatkov', arhiv sprememb se prikaže, ko prvič spremenimo, urejamo ali kopiramo odgovore respondentov. Več >>
  • 'Dodaj/združi podatke', kjer lahko dostopate do informacij o spremembah vprašalnika, podatkov ter uvoza (dodajanja) podatkov. Več >>

  Povezave:

  Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.