Preko zavihka 'ARHIV' lahko dostopate do:

  • 'Arhivi vprašalnika', kjer lahko izdelate arhivsko kopijo vprašalnika, vprašalnik prenesete na svoj računalnik ali ga restavrirate iz arhivske datoteke. Več >>
  • 'Arhivi podatkov', kjer lahko izdelate arhivsko kopijo podatkov, lahko jo prenesete na svoj računalnik, lahko pa podatke tudi restavrirate iz arhivske datoteke. Več >>
  • 'Arhivi vabil', kjer lahko pogledate, kdaj so bila e-vabila poslana ter koliko prejemnikom, izpišejo pa se tudi morebitne napake pri pošiljanju. Več >>
  • 'Arhivi analiz', ki ste jih morebiti predhodno v analizah arhivirali. Več >>
  • 'Izvoz', kjer lahko shranite arhivsko datoteko vprašalnika ali vprašalnika s podatki na svoj računalnik. Več >>
  • 'Arhivi testnih vnosov', kjer lahko pogledate število testnih podatkov v anketi ter število avtomatsko generiranih testnih vnosov. Več >>
  • 'Spremembe', kjer lahko dostopate do informacij o spremembah vprašalnika, podatkov ter uvoza (dodajanja) podatkov.  Več >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.