Nastavitve za dostop respondentov: piškotki, IP naslovi, gesla in sistemsko prepoznavanja uporabnikov

V zavihku 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti' lahko nastavite piškotke, omejite dostop do ankete ter nastavite geslo za dostop do izpolnjevanja ankete.
 

 

1) 'Piškotek' (cookie) je koda, ki se s strani strežnika (npr. 1KAnamesti v računalnik anketiranca, s čimer 1KA lahko anketiranca identificira tudi pri morebitnem ponovnem poskusu izpolnjevanja ankete.  Izberete lahko, do kdaj naj se shrani piškotke; na voljo so naslednje možnosti:

 • 'do konca izpolnjevanja ankete', ki pomeni, da se piškotek zbriše takoj, ko respondent zaključi z odgovarjanjem na anketo; to je  privzeta možnost in jo močno priporočamo. Obstajati morajo zelo tehtni razlogi, da se odločimo drugače. Na eni strani piškotki v resnici ne preprečijo ponovnega odgovarjanja iste osebe - kar je običajno glavni razlog za njihovo uporabo - saj jih lahko uporabniki brišejo, dostopajo iz druge naprave, drugega brskalnika ipd. Na drugi strani pa vklop piškotkov potegne vse probleme, ki so vezani na evropsko zakonodajo (uporabnik se mora strinjati itd). Največja nevarnost piškotkov pa je, da raziskovalec nehote oteži dostop ankete uporabnikom, katerim tega ni želel (npr. drugi uporabnik na istem računalniku, interferiranje z identifikacijo na osnovi gesla).
 • 'do konca seje brskalnika (browser session)', kjer se bo piškotek zbrisal takoj, ko respondent zapre svoj brskalnik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,...); če se torej v okviru iste seje respondent vrne, lahko še kaj popravi. Pozor: če v isti seji za prvim respondentom vstopi še drugi respondent, bo piškotek še vedno od prvega respondenta in prišlo bo do težav!
 • 'za 1 uro' pomeni, da se bo piškotek zbrisal po 1 uri od tega, ko je respondent prvič kliknil na URL ankete. Velja isto opozorilo kot zgoraj (browser session).
 • 'za 1 mesec', piškotek se bo zbrisal po 1 mesecu odkar je respondent prvič kliknil na anketo. Velja isto opozorilo kot zgoraj (browser session).

Če izberete, da se piškotki shranijo za več kot le do konca izpolnjevanja ankete, potem lahko nadalje nastavite da, ko se uporabnik vrne na anketo:

 • začne od začetka, vendar se potem podvojijo odgovori, saj se prvi vnosi že shranijo v bazo,
 • nadaljuje na strani, kjer je ostal, preden je prvič zapustil anketo, torej so prejšnji odgovori že v bazi in samo nadaljuje z nadaljnimi odgovori.
 • lahko kasneje ureja svoje odgovore, odgovori se prepišejo čez prvotne,
 • ne more urejati svojih odgovorov, preusmerjen je na zaključek in ne more niti pregledati svojih prejšnjih odgovorov,

Ob vključenem piškotku lahko določite, kako se sistem obnaša do respondenta, ki ne sprejme piškotkov:

 • Lahko vseeno nadaljuje z izpolnjevanjem ankete, vendar pa se piškotki ne shranijo in bo ob ponovnem dostopu do ankete imel novo možnost vnosa odgovorov,
 • Ne more odgovarjati na anketo, nastavljeno je trdo opozorilo, ki respondenta ne spusti na naslednjo stran, brez da sprejme piškotke.

Uporabniku, ki je že izpolnjeval vašo anketo, lahko tudi omogočite, da lahko kasneje ob ponovnem kliku na anketo ureja svoje odgovore, vendar to pomeni, da se bodo tudi podatki in analize spreminjale, zato je večinoma (ne pa vedno) bolje, da označite, da ne more urejati svojih odgovorov.
 

2) 1KA omogoča tudi sistemsko prepoznavanje respondentov, vendar morajo le-ti biti registrirani uporabniki 1KA, Imate dve možnosti:

 • 1KA prepozna osebo kot respondenta, torej osebo (registrirano v sistem), ki odgovarja na vašo anketo. Nastavitev je primerna za notranje administrativne procese, ko npr. člani kolektiva izpolnijo neke podatke (npr. naslov, kontakt) in jih lahko vedno popravljajo.
 • 1KA prepozna osebo kot vnašalca oziroma anketarja,  ki vnaša odgovore, torej vnaša odgovore drugih oseb in v tem okviru nudi ustrezne prilagoditve vmesnika (glej opcijo Nastavitve-Napredni moduli-Vnos vprašalnika in Telefonska  anketa). Opcija je uporabna predvsem  v primeru masovnih vnosov oziroma, ko izvajamo terensko anketo in nato vnašalci vnašajo odgovore, da se vidi kdo je vnašal katere odgovore. Podobno velja za telefonsko anketo.

Zgornja primera sta redka; privzeta možnost seveda je, da 1KA ne prepozna uporabnika 1KA. Vklop te opcije ima lahko resne posledice. V primeru vklopa katere možnosti 'Da, kot vnašalca' ima uporabnik na voljo uporabo nastavitve Vnos vprašalnikov. 

3) Omejitve IP številke. 

Da bi preprečili, da ista oseba ne odgovarja večkrat na vaš vprašalnik, imate tudi možnost blokiranja IP naslova naprave, katere respondent dostopa. Lahko ga blokirate za 10 minut, 20 minut in 60 minut ali po urah na 12 ali 24 ur. Vendar to pomeni, če je  več  uporabnikov  enega  računalnika, da zablokirate odgovarjanje na anketo tudi drugi osebi. Smiselno je le v redkih primerih, npr. glasovanje, kjer obstaja nevarnost, da je nekdo izpolnjeval s skripto. Seveda pa se da IP omejitve prelisičiti in prikazati, da respondent prihaja iz nekih ponarejenih naslovov. V splošnem pa je to  tvegana  opcija, ki problema ne rešuje,  generira pa nevarnost, da se prepreči izpolnjevanje ankete velikemu številu ustreznih uporabnikov, saj imajo pogosto cele organizacije ali enote isto IP številko, za katero  je veliko računalnikov in potencialnih respondentov. Več >>
 

4) Dostop preko individualnega  gesla

Dostop do ankete in identifikacija respondenta lahko najbolje uredimo preko gesla. V ta namen vsakemu potencialnemu respondentu dodelimo geslo oziroma kodo. Običajno se ta koda nato uporabi v email vabilu, bodisi avtomatsko (v URLju ankete) in je respondentu ni potrebno vnašati. Lahko pa zahtevamo, da kodo vnese ročno. Podobno lahko kodo pošljemo tudi drugače, npr. v pismu, in jo respondenti pretipkajo. Generiranje in uporaba individualnih gesel je opisana v tem priročniku. Uporaba gesel je načeloma močnejša in prevlada nad drugimi nastavitvami za identifikacijo respondentov (piškotek, IP številka, 1KA identifikacija), vendar lahko pride do interferiranja, zato močno priporočamo, da se uporablja le enega od navedenih načinov za identificiranje respondentov: piškotek, IP številka, 1KA identifikacija ali individualno geslo.

Ustvarite lahko poljubno število gesel, preko katerih bodo respondenti lahko dostopali do vaše ankete. Geslo je lahko enotno za vse respondente, lahko pa respondentom posredujete različna gesla in jih s tem ločite (npr. po skupinah, po podjetjih). Podoben učinek lahko dosežete, če ustvarite skupine respondentov, kjer respondentov ne sprašujete po geslu, saj je to že v URLju. V obeh primerih je baza seveda enotna, hkrati pa v obeh primerih respondentov znotraj določene skupine ne ločimo med seboj, prav tako ne moremo povezovati identifikacijskih podatkov z gesli.
 


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.