Aplikacija 1KA omogoča tudi več vrst obveščanja, kot je npr. obveščanje o izpolnjeni anketi, o izteku ankete, o spremembi aktivnosti na anketi ter o izbrisu ankete. Vsa ta obveščanja lahko vklopite in urejate v 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Obveščanje'.

1. Najprej se vam odpre urejanje obveščanja 'o izpolnjeni anketi'.

Označite lahko, da obvestilo o izpolnjeni anketi dobi respondent, ki je odgovoril na anketo, samo respondenti, ki so registirani v naš sistem, avtor ankete in ostali uporabniki, katerim je avtor določil dostop ter dodatni prejemniki.

Imate tudi možnost urejanja obvestila, ki ga dobijo osebe, katere ste predhodno nastavili. Sporočilo je že prednastavljeno, vendar ga lahko oblikujete poljubno, vstavite pa lahko tudi dodatne spremenljivke, ki se bodo avtomatsko izpisale v sporočilu.

Če hočete, da se izpiše datum izpolnjevanja, potem vpišete [DATE], če želite, da se odgovori respondenta izpišejo v PDF obliki, potem vstavite v sporočilo [PDF]. Ime ankete vstavite tako, da v sporočilo vpišete[SURVEY]. Povezavo do izpolnjevanja ankete vpišete z ukazom [SITE], če pa hočete še omogočiti urejanje ankete, pa podate ukaz [URL]. Več o dodatnih spremenljivkah si lahko ogledate desno od urejevalnika sporočila v sivem polju z navodili. Ko karkoli spremenite ali uredite morate klikniti gumb 'Shrani spremembe'.

Obveščanje o izpolnjeni anketi v primeru več jezikov znotraj ankete

V primeru več jezikov znotraj ankete lahko ustvarite prilagojena sporočila za različne jezike. To storite tako, da obkljukate možnost 'respondent'. Pod respondentom se vam bodo pojavile možnosti za dodatne jezike, ki ste jih nastavili, npr. 'Respondent - English'. Kliknite na ikono za lastno obliko e-mail sporočila in vpišite besedilo, ki ga naj dobi respondent, ki anketo reši v npr. angleškem jeziku. V spodnje privzeto okno 'Sporočilo' pa vpišete sporočilo, ki ga naj prejmejo tisti, ki anketo rešijo v osnovnem jeziku ankete.

2. 1KA aplikacija ponuja tudi možnost obveščanja 'o izteku ankete'.

Nastavite lahko koliko dni pred potekom ankete prejmete obvestilo na elektronsko pošto. Izberete lahko tudi osebe, ki imajo dostop do ankete, lahko pa tudi dodate dodatne prejemnike, vsak elektronski naslov v svojo vrstico.

Tudi tukaj lahko sporočilo oblikujete poljubno in dodate še dodatne spremenljivke. Za razliko od obveščanja o izpolnjeni anketi lahko tukaj dodate še spremenljivko [DAYS], ki vam pove, koliko dni je bila anketa aktivirana oz. kakšen časovni interval je imela. Da vam začnejo veljati spremembe, ki ste jih nastavili, morate klikniti gumb 'Shrani spremembe'.

3. Omogočeno je tudi obveščanje 'o spremembi aktivnosti'.

Določite lahko, da obvestilo dobi avtor ankete in druge osebe, katere imajo dostop do urejanja ankete, ali pa dodate še dodatne prejemnike. Uredite lahko sporočilo ob deaktivaciji in aktivaciji ankete, prav tako lahko uporabite sistemske spremenljivke iz baze.

4. Zadnja možnost je obveščanje 'o izbrisu ankete'.

Ko se anketa izbriše, lahko aplikacija 1KA avtomatsko pošlje obvestilo na elektronske naslove, katere nastavite. Torej lahko samo avtorju ali osebam, ki imajo omogočen dostop do urejanja ankete, lahko pa tudi dodatnim prejemnikom, katere sami dodate tako, da jih vpišete vsakega v svojo vrstico. Sporočilo je tudi tukaj že prednastavljeno, vendar ga lahko poljubno urejate in dodajate še dodatne sistemske spremenljivke, ki so desno v sivem okvirju.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.