Drill-down: zaporedno filtriranje vprašanj

V primeru vprašanj z zelo velikim številom možnosti odgovorov lahko z uporabo rolete (drop down) ustvarimo niz medsebojno povezanih vprašanj (drill-down), kjer je vsako naslednje vprašanje pogojno prikazano glede na odgovor na prejšnje vprašanje. 

Na primer, če nas zanima model avtomobila, respondent najprej izbere državo proizvajalca avtomobila, nato znamko avtomobila in na podlagi tega model. To lahko prikažemo v obliki vzporednih rolet v eni sami vrstici.

Kako nastaviti zaporedno filtriranje vprašanj (na primeru):

  • Vstavimo vprašanja: npr. (Q1) Država proizvajalca avtomobilov, (Q2) Znamka avtomobila in (Q3) Model avtomobila.
  • Vprašanja naj bodo tipa kategorija – en odgovor, nato izberemo postavitev: roleta (drop down).
  • Pri vseh treh vprašanjih vnesemo vse možne odgovore oz. kategorije.
  • Gremo na urejanje vprašanja Q2, kjer za vsako znamko avtomobila določimo pogoj za prikaz kategorije (znamke) glede na vprašanje Q1. Isto ponovimo za vprašanje Q3, kjer določimo pogoj za prikaz kategorije (modela) glede na vprašanje Q2.
  • Pogoj za prikaz kategorije nastavimo tako, da pri kategoriji na desni strani kliknemo na ikono IF. V oknu, ki se odpre, izberemo kot podlago za selekcijo spremenljivko Q1 (oz. Q2) in izberemo ustrezne vrednosti. To ponovimo za vse kategorije.
  • Vsa tri vprašanja strukturiramo v blok in izberemo vodoravno postavitev vprašanj v bloku. Izberemo lahko tudi navpično (oz. privzeto) postavitev.
  • Če vprašanj ne umestimo v svoj blok, bo filtriranje seveda delovalo povsem enako, le vprašanja bodo postavljena samostojno - navpično, s svojo oznako in običajnim presledkom med vprašanji. Vse tri opcije si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Primer ankete z zaporednimi filtriranjem vprašanj (drill-down) >>


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.