V nadaljevanju predstavljamo uvod v uporabo storitve spletnega anketiranja 1KA: kako začeti, kakšni so nivoji uporabnikov ter tipi vprašalnikov.

Tehnične podrobnosti (npr. brskalniki, JavaScript, Flash) so predstavljene v okviru predstavitve storitve 1KA na domeni www.1ka.si, kjer se nahajajo tudi splošen opis (lastnosti in prednosti, poslanstvo, pregled novih funkcionalnosti in večjih projektov), pregled načinov uporabe ter pogoji uporabe.

Poudariti velja, da na tem mestu obravnavamo zgolj specifične funkcionalnosti orodja 1KA. Splošna metodološka priporočila, spletno anketiranje in anketno metodologijo predstavljamo ločeno; pri tem je posebej pomemben sistematičen pregled najpomembnejših metodoloških priporočil za spletne ankete.

Povezave:

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.