Ključne funkcionalnosti, ki jih mora poznati napredni uporabnik

Za izdelavo naprednejšega vprašalnika je dobro, da poznate nekaj ključnih funkcij oz. potencialov 1KA, ki jih morda niste pričakovali, a vam bodo olajšale delo z orodjem:

 • Uporaba pogojev (IF) – možnost, da le določene osebe odgovarjajo na določena vprašanja;
 • Uporaba zanke – vprašanje se ponovi glede na določen odgovor;
 • Data piping – vključevanje odgovora v besedilo naslednjega vprašanja;
 • Uporaba komentarjev – za ugotavljanje pomanjkljivosti vprašalnika je za testiranje ankete priporočen vklop komentarjev, ki jih lahko uporabljamo na več različnih načinov: lahko so vidni le urednikom ankete ali pa so sestavni del vprašalnika, kjer lahko komentirajo tudi respondenti. Prav tako je ponujenih več možnosti za postavitev komentarjev: lahko so namenjeni komentiranju celotnega vprašalnika ali le posameznih vprašanj;
 • Uporaba bloka je priporočljiva pri izdelavi kompleksnejših anket, saj vprašalnik razdeli v želene sklope, kar olajša urejanje ter tudi izpolnjevanje vprašalnika;
 • Uporaba skrčenega pregleda vprašalnika je priporočljiva pri dolgih in bolj kompleksnih vprašalnikih;
 • Uporaba javne povezave do vpogleda v podatke in v analize v primeru prijavnih form, glasovanj ali drugih kratkih anket;
 • Izdelava glasovanja, kjer respondent odgovori na vprašanje in se mu nato prikaže grafičen prikaz vseh odgovorov oz. rezultat glasovanja;
 • Ustvarjanje skupin respondentov, ki jih lahko analizirate brez postavljanja vprašanja za identifikacijo;
 • Izdelava ankete v več jezikih;
 • Obveščanje o izpolnjeni anketi, kjer lahko nastavite, da dobite email obvestilo ob vsakem vnosu, prav tako pa lahko nastavite, da respondent po koncu izpolnjevanja ankete dobi povratno email sporočilo;
 • Kodiranje odprtih odgovorov;
 • Kalkulacija omogoča izdelavo različnih izračunov;
 • Izdelava poročila po meri, kjer lahko uporabite poljubne tabele ali grafe ter vpišete interpretacijo;
 • Evalvacija spletnih strani, kjer je ob izpolnjevanju ankete monitor razdeljen na dva dela: v enem je spletna stran, v drugem pa vprašalnik, preko katerega ocenjujete spletno stran.
Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.