Tip ankete »Glasovanje« podpira proces izvedbe anonimnega glasovanja. Glasovanje je anketa z enim vprašanjem (»Kategorije - En odgovor«), ki omogoča takojšen prikaz statistike odgovorov. Pri glasovanju imamo samo eno vprašanje, zato tukaj ni testiranja in testnih vnosov podatkov. Prav tako se podatkov ne more urejati ali brisati.

1. Ustvarjanje glasovanja

Glasovanje lahko ustvarite tako, da kliknete na gumb 'Ustvari anketo' in v oknu za ustvarjanje ankete kliknete na gumb 'Glasovanje'.

2. Urejanje glasovanja

Po privzetih nastavitvah uvoda ni, zaključek je skrit, nastavljeno pa je vprašanje z enim možnim odgovorom. Sem vnesemo želeno vprašanje in možne odgovore ter nastavimo dodatne nastavitve glasovanja v levem oknu.

3. Nastavitve glasovanja

 • Izbiramo lahko, ali bo glasovanje samostojna anketa, do katere bodo respondenti dostopali preko povezave (URL), ali jo bomo vključili na spletno stran;
 • Poleg tega lahko dodamo možnost, da respondent med odgovarjanjem označi tudi, katerega spola je;
 • V sklopu 'NASTAVITVE GLASOVANJE' lahko nastavimo, ali naj respondenti vidijo vstopno in izstopno stran;
 • Če želimo, da se po odgovarjanju prikaže statistika glasovanja, to označimo v oknu 'Prikaz statistike po glasovanju'. Nastavimo lahko, da se statistika prikaže vsem respondentom ali pa samo urednikom ankete.

Ob kliku na možnost 'Več nastavitev' se odprejo še nastavitve:

 • Trajanja ankete oz. 'Začetek ankete' ter 'Zaključek ankete';
 • Izbira teme za anketo oz. glasovanje; če želite glasovanje vključiti na spletno stran, potem iz spustnega seznama izberite temo 'Embed'

Če želimo preprečiti, da bi respondent glasoval večkrat, moramo uporabiti 1KA sistem za pošiljanje e-poštnih vabil:

4. Pošiljanje vabil k glasovanju z uporabo 1KA SISTEMA

V zavihku 'Objava' – 'Vabila' omogočimo 1KA sistem za pošiljanje e-poštnih vabil.

 • Najprej uredimo nastavitve poštnega strežnika.
 • Nastavimo splošne nastavitve vabil:
  • Individualizirana vabila: označimo »Da«;
  • Način pošiljanja: pustimo privzeto nastavitev »Email«;
  • Vnos kode: pustimo privzeto nastavitev »Avtomatsko v URL«;
  • Omogoči dostop do ankete tudi brez individualiziranega vabila: Pustimo prazno okno;
  • Kliknemo na gumb »Shrani«.

Glasovanje: Objava-Vabila

 

 • V koraku 2 - Dodaj dodamo prejemnike: izberemo željena polja, obvezno vnesemo e-poštne naslove.
 • Oblikujemo sporočilo in pošljemo.

V koraku 3 - Preglej vidimo seznam e-poštnih naslovov in pri vsakem podatek o tem, ali je bilo vabilo poslano, ter tudi status (neodgovor, končal anketo, ...).

5. Rezultati glasovanja

Rezultati glasovanja so vidni v zavihku »Analize« – »Statistike« oz. v primeru, da želimo grafični prikaz rezultatov, v zavihku »Analize« – »Grafi«.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.