Priporočila za zmanjšanje stopnje neodgovorov

Znižanje stopnje neodgovorov lahko dosežemo na 10 preprostih načinov:

1. Rekrutirajte iz različnih virov. Ne pošiljajte samo vabil prek elektronske pošte - anketo objavite tudi v različnih spletnih skupnostih (forumi, družbena omrežja itd.).

2. Personalizirajte e-vabila. Sporočila z osebnim nagovorom povečajo stopnjo odgovorov za vsaj 5%, včasih celo več. Torej, pošiljajte vabila »G. Novaku«, ne samo »Spoštovanemu« nekomu.

3. Vabilo po elektronski pošti naj bo kratko in preprosto. Poleg povezave na spletno anketo ne pozabite izpostaviti tudi:

  • kdo ste;
  • kaj raziskava pomeni za vsakega posameznika;
  • dolžino ankete (predvsem izpostavite, če je anketa kratka, vendar nikakor ne zavajajte, saj anketiranci daljšo anketo raje rešujejo, če vedo, kaj jih čaka);
  • anonimnost ankete.

4. Prva stran ankete naj bo preprosta in privlačna. Naj motivira anketirance. Nanjo ne postavljajte navodil, saj raziskave kažejo, da anketiranci neradi berejo dolga navodila na prvi strani.

5. Vendar – izpostavite, kako boste uporabljali odgovore. To zapišite že na prvi strani. Ljudje na internetu raje podajajo informacije, če so seznanjeni z njihovo uporabo. Poudarite torej anonimnost ter zaupnost informacij oz. njihovo delitev z drugimi.

6. Ne pozabite pošiljati email opomnikov. Po določenem času osebam, ki se niso odzvale na anketiranje, pošljite ponovno vabilo. To lahko storite tako, da pošljete zahvalo tistim, ki so že odgovorili, in vzpodbudite tiste, ki tega še niso storili. Vendar je bolje, da ne pošljete več kot dva opomnika, predvsem pa odstranite elektronske naslove tistih, ki ne želijo biti več kontaktirani.

7. Razmislite o ponujanju spodbud - daril, nagrad ipd. Študije kažejo, da za povečanje stopnje odgovorov ni potrebe po velikih/visokih spodbudah. Že majhne pozornosti ali darila lahko pripomorejo k povečanju stopnje odgovarjanja.

8. Nekateri preprosto želijo deliti svoje mnenje. Veliko ljudi pa bo na anketo odgovorilo samo zaradi tega, ker želijo deliti svoje mnenje, ne zaradi nagrad. Zato razmislite o tem, da je prejetje nagrade izbirno – npr. izvedite žrebanje.

9. Strateško uporabite grafiko in ostale internetne možnosti. Na splošno ankete ne potrebujejo grafik; te so včasih lahko celo moteče ali vplivajo na odgovore. V nekaterih primerih pa lahko grafike zvišajo stopnjo odgovorov (npr. povezava ali slika nagrade ipd.).

10. Javno objavite rezultate ankete. Respondente zanimajo rezultati ankete in njihova objava bo pripomogla k temu, da bodo izpolnili anketo.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.