Merjenje in omejitev časa odgovora

Vsaki spremenljivki lahko omejite čas odgovarjanja. To storite tako, da greste v zavihek 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' in pri urejanju vprašanja izberete 'Napredno', kjer označite 'Časovna omejitev odgovarjanja (Timer)' in nastavite čas prikaza vprašanja (od 1 sekunde do 10 minut). Na vsaki strani je mogoče nastaviti le en timer. Ko se čas izteče, anketa avtomatsko skoči na naslednjo stran, ne glede na to, če so na prejšnji strani tudi vprašanja, ki nimajo nastavljenega timerja. Zato priporočamo, da v primeru nastavitve timerja za vsakim vprašanjem dodate prelom strani.

Če bi želeli meriti čas odgovarjanja na vprašanje, morate prav tako imeti vsako vprašanje na svoji strani, saj se čas meri le za posamezno stran. V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' lahko vključite parapodatke ('+Prikaz stolpcev' - 'Parapodatki respondentov'), da se poleg anketnih podatkov izpišeta tudi datum in ura, ko je respondent prispel na določeno stran vprašalnika.

V tabeli z enotami respondentov imamo nato v stolpcu »Parapopodatki respondentov« naveden datum in točen čas izpolnjevanje glede na posamezne strani ankete:

  • Datum:
    • Začetek: točni datum in čas (ura, minute in sekunde), ko je respondent prišel na uvodno stran ankete (klik na URL povezave do izpolnjevanja ankete);
    • Konec: Zadnji čas aktivnosti respondenta na anketi, pri čemer ni upoštevana zaključna stran;
  • Stran 1: datum_1: Točen čas ko je respondent kliknil na »Naslednja stran« na strani 1;
  • Stran 2: datum_2: Točen čas ko je respondent kliknil na »Naslednja stran« na strani 2;
  • Stran n: datum_n (n = število strani): Točen čas ko je respondent kliknil na »zadnja stran« na strani n;
  • Čas zaključne strani (zaključek ankete) ni viden.

Povprečni časi po straneh so sicer izpisani v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Trajanje' - 'Dejanski časi'.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.