Tip vprašanja Fotografiraj

V vprašalnik lahko vključite tip vprašanja 'Fotografiraj', ki ga najdete med vsemi tipi vprašanj. Vprašanje omogoča respondentu izdelavo 'selfijev' in drugih fotografij.

Izpolnjevanje ankete na mobilni napravi

V primeru, da respondent izpolnjuje anketo preko mobilne naprave, se mu pri vprašanju tipa Fotografiraj prikaže ikona za fotoaparat. Ob kliku na ikono se odpre privzeta aplikacija za fotografiranje (če mobilni brskalnik to podpira). Respondentu se narejena fotografija prikaže, nato ima možnost, da potrdi prikazano fotografijo ali razveljavi in naredi novo. Ob potrditvi fotografije respondenta vrne na anketo, kjer se mu prikaže tudi izdelana fotografija. Respondent lahko nato naredi drugo sliko, če z obstoječo ni zadovoljen, ali sliko izbriše. 

Primer ankete z vprašanjem tipa fotografiraj (predogled ankete na mobilni napravi) >>

Izpolnjevanje ankete na računalniku

V primeru, da respondent izpolnjuje anketo preko računalnika, se vprašanje prikaže na dva načina:

  • Če ima računalnik priključeno kamero, se prikaže vprašanje za dovoljenje dostopa do kamere. Ko uporabnik potrdi in dovoli dostop do kamere, se bo na levi strani zaslona prikazala kamera, ob kliku na ikono za fotoaparat se bo na desni prikazala izdelana fotografija.
  • Če računalnik nima kamere, se vprašanje obnaša enako kot tip vprašanja nalaganje datoteke. Respondent lahko naloži katerokoli fotografijo kot datoteko (pogoj je datoteka s končnico, ki označuje sliko (image only)).

Primer ankete z vprašanjem tipa fotografiraj (predogled ankete na računalniku) >>

V analizah in podatkih se fotografija shrani kot povezava (URL) do fotografije. Urednik ankete ima možnost urejanja povezave (lahko jo pobriše, zamenja). 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.