Trajanje ankete glede na datum ali število odgovorov (kvote)

V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Aktivnost / kvote' imate možnost nastavitve trajanja ankete, torej koliko časa bo anketa aktivna in odprta za respondente.
 

Aktivnost ankete

S klikom na prvi koledar izberete začetek aktivnosti ankete, v drugem pa kdaj naj se anketa zaključi oz. zapre za izpolnjevanje. Označite lahko tudi, da je anketa trajna: v tem primeru bo anketa aktivna za izpolnjevanje, dokler je ne deaktivirate ročno.
 

Kvote (Omejitev števila odgovorov)

Pri anketi lahko uporabniki individualnega paketa 3KA ter uporabniki poslovnih paketov za skupine določite kvoto (omejite število odgovorov) in v polje vpišete največje število odgovorov. Kvoto lahko postavite za vse odgovore (tukaj se štejejo tudi kliki na nagovor (status 3), kliki na anketo (status 4)) ali samo na ustrezne enote (delno izpolnjene ankete (status 5) in končane anketo (status 6)). Razlage različnih statusov enot si lahko ogledate v priročniku Statusi enot, ustreznost, veljavnost in manjkajoče vrednosti.

Ko bo na anketo odgovorilo toliko respondentov, kot ste določili, se bo anketa deaktivirala za izpolnjevanje, respondentom pa se bo izpisalo prednastavljeno sporočilo: "Anketa ni več aktivna, ker jo je izpolnilo določeno število respondentov". S klikom na 'svinčnik' ob sporočilu se odpre zavihek 'Nastavitve' -'Standardne besede', kjer lahko poljubno urejate sporočilo. Če na primer vaša anketa služi kot prijava na neko delavnico, kjer boste sprejeli največ 40 prijav, lahko določite sporočilo, ki se prikaže respondentom, ko je kvota dosežena. Npr. "Prijava na delavnico je zaključena." ali "Vsa razpisana mesta za delavnico so zasedena."

Do podatkov in analiz lahko ne glede na nastavitve trajanja ankete in kvot dostopate neomejeno. Več >>


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.