Napredne nastavitve urejanja vprašalnika

Pri urejanju vprašalnika v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' so nad vprašalnikom na voljo 'Napredne nastavitve'.

Poišči in zamenjaj

S funkcijo lahko enostavno nadomestite besede, ki se večkrat pojavljajo v vprašalniku. V prvo polje vpišete besedo ali besedno zvezo, ki jo želite popraviti, v drugo polje pa besedo ali besedno zvezo, s katero želite nadomestiti prvo.

Zgolj za iskanje po vprašalniku uporabite ukaz CTRL + F.

Dodaj prelom strani med vsa vprašanja

Če želite, da respondenti vidijo vsako vprašanje na svoji strani, lahko z enim klikom dodate prelom strani med vsa vprašanja v vašem vprašalniku.

Preveri pravilnost postavljenih pogojev

Kot pomoč pri odpravljanju morebitnih napak je na voljo možnost 'Preveri pravilnost postavljenih pogojev'. Ta funkcija je še posebej dobrodošla, če v anketi uporabite pogoje in zanke. S klikom na ikono v obliki hrošča vas bo aplikacija v obliki pojavnega okna opozorila, če anketa vsebuje napake in tudi kje se napaka nahaja.

Aplikacija vas bo tudi brez vašega preverjanja pravilnosti pogojev opozorila na napake, če boste želeli aktivirati anketo, ki vsebuje napake v pogojih. Več v pogostem vprašanju >>

Nastavljanje pogojev je na voljo le uporabnikom individualnih paketov 2KA in 3KA ter poslovnih paketov za skupine.

Preštevilči

Oštevilčevanje vprašanj se načeloma generira avtomatsko po vrsti (Q1, Q2, Q3 …), vendar pa se lahko s premikanjem ali izbrisom vprašanj zaporedje poruši. S klikom na opcijo preštevilči lahko ponovno vzpostavite pravilni vrstni red. To ne velja za spremenljivke, ki ste jim predhodno spremenili imena. Več v pogostem vprašanju >>

Prikaži skrčen pogled

Dodatni ikoni za skrčen oz. razširjen pogled najdemo na desni strani.

V skrčenem pogledu so prikazana samo vprašanja brez odgovorov, kar poveča preglednost - še posebej, če gre za kompleksnejše in obsežnejše vprašalnike. Uporaba skrčenega pogleda je priporočljiva že pri 30 vprašanjih. Med skrčenim in razširjenim pogledom lahko kadarkoli preklopite (z ene na drugo ikono).

V primeru, da ste vprašanja strukturirali v bloke oz. uporabili zanke, se vam pod 'Napredne nastavitve' pojavita tudi možnosti 'Odpri vse bloke in pogoje' in 'Zapri vse bloke in pogoje', s katerima lahko z enim klikom odprete oziroma zaprete bloke z vprašanji.

Strukturiranje v bloke je na voljo le uporabnikom individualnih paketov 2KA in 3KA ter poslovnih paketov za skupine.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.