Enostavna anketa

Video vodič prikazuje, kako v orodju 1KA ustvarimo in urejamo preprosto anketo ter kako upravljamo s pridobljenimi podatki. Prikazan je celoten proces kreiranja, urejanja in objavljanja ankete ter zbiranja, upravljanja in analize podatkov.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.