Kakšna je omejitev števila vprašanj in respondentov?

Kapacitete in zmogljivosti 1KA v vseh pogledih zadoščajo za sedanje potrebe vseh uporabnikov na namestitvah 1KA Arnes (ki imajo vsi paket 3KA) ter 1KA.si. V primeru projekta z večjimi potrebami, se lahko nadalje prilagajajo, kar pa je povezano z dodatnimi stroški (npr. lastna namestitev, storitev oblaka ipd.). Trenutne omejitve so naslednje:  

 • Število anket in zbranih odgovorov: Uporabnik lahko glede na izbrani paket kreira in izbere omejeno število anket in odgovorov, pri čemer se štejejo odgovori s statusom 5 (delno izpolnjen vprašalnik) in 6 (končan vprašalnik):
  • 1KA: Brezplačni paketi imajo na voljo neomejeno število anket, do 5000 respondentov oziroma zbranih odgovorov na anketo.
  • 2KA: neomejeno število anket, do 5000 respondentov oziroma zbranih odgovorov na anketo.
  • 3KA: neomejeno število anket, do 5000 respondentov oziroma zbranih odgovorov na anketo.
 • V primeru preseganja si administratorji pridružujejo pravico do deaktivacije ankete, o čemer bo avtor ankete obveščen na elektronski naslov.
 • Število vprašanj: Pri izdelavi in urejanju anket z večjim številom vprašanj 1KA upošteva trenutno zmogljivost tehnologije (PC-jev, mobilnih naprav in internetnih povezav), zato se lahko odzivni čas pri urejanju ankete hitro izboljšuje.  Načeloma je lahko vprašanj več sto, vendar je to pri običajnem vprašalniku zelo redko, zlahka pa se zgodi pri anketah s kompleksnimi slučajnostnimi bloki.
 • Za optimalno delovanje ankete in analizo podatkov v okviru 1KA priporočamo do 200 vprašanj, nato pa se lahko postopno pojavijo daljši odzivni čas za urejanje vprašalnika, daljši čas generiranja baze podatkov, težave pri izvozu odgovorov respondenta (datoteke ne izvozi saj v takšnem primeru PDF odgovorov enega respondneta lahko presega 300 MB), težave pri izvozu podatkov in analiz. V primeru potrebe po večjem številu vprašanj lahko vprašalnik razdelite na več anket ali pa s dogovorite za lastno namestitev z zmogljivejšim strežnikom.
 • Število zank: v en vprašalnik lahko vstavite največ 10 zank.
 • Število vprašanj v zanki: v posamezno zanko v vprašalniku lahko vstavite največ 10 vprašanj
 • Število poslanih vabil preko 1KA sistema: vabila preko 1KA vmesnika za pošiljanje e-mailov lahko pošiljajo le uporabniki paketa 3KA. Na voljo sta dve možnosti:
  • uporabnikov SMTP email strežnik: Če pošiljate iz lastnih SMTP nastavitev, upoštevajte omejitve vašega poštnega ponudnika (npr. v 2021 ima Gmail omejitev pošiljanja 500 na dan).
  • 1KA email strežnik: Možno se je dogovoriti za pošiljanje vabil preko 1KA email strežnika (npr. research@1KA.si ali raziskave@1KA.si oziroma preko vaše 1KA domene), kjer prav tako veljajo določene omejitve. Naročnik lahko v tem primeru – na osnovi dodatnega dogovora – pošilja vabila.

V vseh primerih pa velja, da je masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega prej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, izrecno prepovedano in se obravnava kot grobo kršenje splošnih pogojev uporabe 1KA.

 • Število hkratnih administrativnih uporabnikov: Glede števila hkratnih administrativnih uporabnikov, ki razvijajo svojo anketo, je bilo doslej opravljeno hkratno testiranje s 50 uredniki brez kakršnih koli posledic za hitrost aplikacije. Ocenjujemo, da je to število lahko več kot 100.
 • Število hkratnih respondentov: Anketo lahko hkrati izpolnjuje 200 respondentov. V praksi to pomeni, da lahko hkrati v eni sekundi na anketo klikne največ 200 respondentov. Ko je ta številka presežena, se respondentu izpiše sporočilo, da je doseženo maksimalno število hkratnih respondentov in da naj ponovno poskusi čez nekaj trenutkov. Omenjena omejitev ni posledica orodja 1KA, temveč gre za tehnične prilagoditve strežnikov, saj lahko v nasprotnem primeru (npr. nekaj tisoč hkratnih respondentov) pride do težav pri delovanju strežnika. Tako kot za večino omejitev, jo je mogoče na osnovi dodatnega dogovora odpraviti oziroma ublažiti.
 • Izvoz odgovorov vseh ustreznih respondentov: pri izpisu odgovorov vseh ustreznih respondentov gre za dobeseden izpis vprašalnikov in odgovorov za vsakega respondenta v enem dokumentu, kar je lahko izjemno obsežno. Zato je izpis vseh odgovorov respondentov v en dokument (PDF ali WORD) mogoč samo za 300 ali manj respondentov. Če je respondentov več, izpis privzeto ni možen.
 • Uvoz podatkov: z uporabo funkcije dodaj podatke v anketo dodate nove zapise (records), torej nove respondente. Pri tem ni omejitev glede števila respondentov, ki jih lahko dodate. So pa omejitve pri tem, katere vrste podatkov oziroma spremenljivk lahko dodate. Dodajate lahko le podatke, ki ustrezajo spremenljivkam tekstovnih in numeričnih tipov (vprašanje tipa besedilo, število) ter vprašanja z enim in več odgovori. Ostalih tipov zaenkrat ni mogoče vnašati. Podatke za ostale tipe vprašanj lahko naknadno dodate ročno (v urejanju ankete respondenta).
 • Z uporabo funkcije združi podatke v anketi ne povečate števila zapisov (records), temveč obstoječim respondentom dodate podatke. Velja enaka omejitev kot pri dodajanju podatkov. Torej, dodate lahko le podatke, ki ustrezajo spremenljivkam tekstovnih in numeričnih tipov (vprašanje tipa besedilo, število) ter vprašanja z enim in več odgovori. Podatke za ostale tipe vprašanj lahko naknadno dodate ročno (v urejanju ankete respondenta).
 • Data piping: pri prenosu vrednosti iz odgovora na eno vprašanje v tekst drugega vprašanja ali odgovora (angl. data piping) lahko  zaenkrat vrednost prenesete le iz vprašanj tipa kategorija en odgovor, kategorija – več odgovorov, besedilo, število in tabela. 
Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.