Kakšna je omejitev števila vprašanj in respondentov?

Kapacitete in zmogljivosti 1KA v vseh pogledih zadoščajo za trenutne potrebe in se po potrebi prilagajajo. Velikost ankete v nobenem pogledu ne predstavlja omejitev:

  • Število vprašanj. Vprašanj je lahko več tisoč, kar je pri enem vprašalniku načeloma težko mogoče, zlahka pa se zgodi pri anketah s kompleksnimi slučajnostnimi bloki. Sicer je doslej najdaljša realna anketa imela 600 vnosnih mest. Pri izdelavi in urejanju anket z večjim številom vprašanj 1KA upošteva trenutno zmogljivost tehnologije (PC-jev, mobilnih naprav in internetnih povezav), zato se lahko odzivni čas pri urejanju ankete hitro izboljšuje. V začetku razvoja, še v letu 2009, je bilo počasno že urejanje ankete s 100 vprašanji; konec leta 2010 pa npr. Chrome za premikanje/prestavljanje vprašanja celo v anketi z 2500 vprašanji potrebuje le 4 sekunde, nadaljnja optimizacija v letu 2013 pa je to premaknila na 2 sekundi pri 5000 vprašanjih v anketi, kasneje se pojavi postopno upočasnjevanje. Navedeno upočasnjevanje sicer ne velja za ključni funkciji urejanja: dodajanje in urejanje vprašanj. Optimizacija procesov in splošni napredek tehnologije hitro izboljšujejo tovrstno zmogljivost, tako da skoraj ni več ankete, kjer bi to predstavljalo omejitev.

  • Število hkratnih administrativnih uporabnikov. Glede števila hkratnih administrativnih uporabnikov, ki razvijajo svojo anketo, je bilo doslej opravljeno hkratno testiranje s 50 uredniki brez kakršnih koli posledic za hitrost aplikacije. Ocenjujemo, da je to število lahko več tisoč.

  • Število hkratnih respondentov. Število hkratnega izpolnjevanja, kjer bi respondenti v istem delčku sekunde poslali svoj odgovor, je doslej imelo maksimum približno 200 anket, ki so jih respondenti izpolnjevali simultano. Simulacije v 2013 pa so pokazale, da se upočasnjevanje prične šele pri 5000 hkratnih anketah. V vsakem primeru to ne zadeva orodje 1KA, ampak gre za tehnične prilagoditve strežnikov, kjer načeloma ni omejitev in je napredek zelo hiter, predvsem pa se je mogoče z opremo in konfiguracijo vedno prilagajati naraslim potrebam. Zmogljivost in hitrost 1KA se redno spremlja in po potrebi intervenira.

  • Absolutno število odgovorov (respondentov) določene ankete. Dosedanje simulacije kažejo, da ni nobenih težav z več deset tisoč enotami hkrati. Doslej je največja realna anketa (raziskava o prehrani osnovnošolcev Inštituta za varovanje zdravja) vključevala 23.000 odgovorov. Nekoliko (na nekaj sekund) se lahko upočasnijo le nekatere statistične analize.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.