Besedilo (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja se uporablja za vnos kratkega besedilnega sporočila, lahko pa se nastavi tudi za vnos daljših besedil. Pri urejanju polja je na voljo nekaj nastavitev, kjer se lahko prilagodi polje za vnos besedila. Polje je lahko različne širine in velikosti (od 1 do 30 vrstic). Lahko se nastavi tudi maksimalno število znakov, ki jih lahko respondent vnese kot odgovor (od 0 do 9999 znakov). Lahko prikažemo od 1 do 4 vnosna polja. Ta tip vprašanja je odprtega tipa, kar pa je zahtevnejše za kasnejšo analizo.

Primer:

Besedilo - tip vprašanja

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.