Semantični diferencial

Semantični diferencial je bipolarna ocenjevalna lestvica, kjer sta na vsaki strani lestvice nasprotujoča si pridevnika oz. vrednosti odgovorov, npr. vesel/žalosten, zelo privlačno/sploh ni privlačno, zelo verjetno/sploh ni verjetno ipd. S semantičnim diferencialom lahko merimo respondentov odnos do idej, konceptov, stvari, ljudi in dogodkov.

Semantični diferencial kot tabela

Semantični diferencial v orodju 1KA ustvarimo tako, da pri urejanju vprašalnika v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' kliknemo na 'Dodaj vprašanje' ali na plus, v meniju na levi in izberemo 'Tabele en odgovor – Tabela diferencial'. Na levo in desno stran izbirnih gumbov vpišemo ustrezna nasprotujoča si pridevnika.

Semantični diferencial kot drsnik

Semantični diferencial lahko postavimo tudi v obliki drsnika. V orodju 1KA to storimo tako, da vstavimo tip vprašanja 'Vnos - Število' in na desni strani, v nastavitvah vprašanja, v zavihku 'Osnovno' pri 'Načinu vnosa' izberemo postavitev drsnik. Pri nastavitvah drsnika lahko nastavimo naslednje:

  • min (npr. 1) in max (npr. 5);
  • obkljukamo opcijo 'Prikaži vmesne labele drsnika';
  • obkljukamo opcijo 'Prikaži opisne labele nad min in max drsnika'.

Primer ankete z uporabo semantičnega diferenciala >>
 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.