Semantični diferencial

Semantični diferencial je bipolarna ocenjevalna lestvica, kjer sta na vsaki strani lestvice nasprotujoča si pridevnika oz. vrednosti odgovorov, npr. vesel/žalosten, zelo privlačno/sploh ni privlačno, zelo verjetno/sploh ni verjetno ipd. S semantičnim diferencialom lahko merimo respondentov odnos do idej, konceptov, stvari, ljudi in dogodkov.

Semantični diferencial kot tabela

Semantični diferencial v orodju 1KA ustvarimo tako, da pri urejanju vprašalnika v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' kliknemo na Dodaj želeni tip vprašanja (plus na levi strani) in izberemo Tabela en odgovor – Tabela diferencial. Na levo in desno stran radio gumbov vpišemo ustrezna nasprotujoča si pridevnika.

Semantični diferencial kot drsnik

Semantični diferencial lahko predstavimo tudi v obliki drsnika. V orodju 1KA to storimo tako, da vstavimo tip vprašanja Vnos - Število in na desni strani pri urejanju vprašanja v zavihku 'Osnovno' pri 'Načinu vnosa' izberemo postavitev drsnik. Pri nastavitvah drsnika lahko nastavimo naslednje:

  • min (npr. 1) in max (npr. 5);
  • obkljukamo opcijo 'Prikaži vmesne labele drsnika';
  • obkljukamo opcijo 'Prikaži opisne labele nad min in max drsnika'.

Primer ankete z uporabo semantičnega diferenciala >>
 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.