Primer - različni načina prikaza vprašanja za datum - Stran 1

Tip vprašanja: Datum. Respondent datum izbere na koledarju.

Izberite datum: 

Tip vprašanja: Število.

Vstavimo 3 vprašanja tipa število in jih strukturiramo v blok (pri bloku izberemo vodoravna postavitev), respondent pa v vsako polje ločeno vpiše dan, mesec in leto.  Nastavimo omejitve: za dan (1-31), za mesec (1-12) in leto (1900-2010 oz. po potrebi).

Dan:

Mesec: 

Leto:

Tip vprašanja: Kategorija en odgovor. Postavitev: Roleta. 

Vstavimo 3 vprašanja tipa kategorija en odgovor in izberemo postavitev roleta, respondent iz vsakega pripadajočega seznama na roleti izbere dan, mesec oziroma leto.

Dan:

Mesec:

Leto:

Tip vprašanja: Kategorija en odgovor. Postavitev: Roleta. 

Vstavimo 3 vprašanja tipa kategorija en odgovor in izberemo postavitev roleta, respondent iz vsakega pripadajočega seznama na roleti izbere dan, mesec oziroma leto. V tem primeru so meseci poimenovani.

Dan:

Mesec:

Leto:

Tip vprašanja: Tabela - število

Vstavimo tip vprašanja tabela -število. Določimo število vodoravnih kategorij - 3 - in jih poimenujemo, namesto besedila Vpišite besedilo odgovora napišemo 'Datum:', besedilo vprašanja (Kliknite in vpišite besedilo vprašanja) pa pobrišemo.

Dan Mesec Leto
Vnesite datum: