Zavihek 'VPRAŠALNIK' omogoča:

1. Dodajanje vprašanj

Na voljo je 28 tipov vprašanj. Dodate lahko tudi standardne spremenljivke za demografijo. V osnovnih in naprednih opcijah posameznega vprašanja lahko nastavite postavitev, ime, opombe, omejitve znakov, vidnost vprašanja, vrednosti odgovorov, uvrstitev vprašanja med sistemske spremenljivke, ki jih lahko uporabite pri obveščanju in pošiljanju email vabil itd.

2. Urejanje vprašalnika

Urejate lahko strukturo vprašalnika s pogojizankamiblokikalkulacijami in prelomi strani. Prav tako lahko urejate celotni vprašalnik v skrčenem pogledu, kar je priporočljivo predvsem pri obširnih in kompleksnih vprašalnikih. S pomočjo slovarja (glossary) lahko vprašanjem in odgovorom dodate tudi definicije, ki se respondentu prikažejo ob pomiku miške nad besedo.   

3. Arhiviranje vprašalnika

Mogoča je izdelava arhivskih verzij vprašalnika in restavriranje iz arhivskih datotek. Vprašalnik lahko tudi kopirate, brišete (nepovratno, razen s pomočjo administratorja) in izvozite v PDF ali RTF (Word) obliki.

4. Dodatno urejanje in preverjanje vprašalnika

Mogoče je izvajanje ponavljajočih se popravkov s klikom na ikono 'poišči in zamenjaj', dodajanje preloma strani med vsa vprašanja, preverjanje pravilnosti postavljenih pogojev (kot pomoč pri odpravljanju morebitnih napak), preštevilčenje vseh vprašanj (s tem rešimo problem podvajanja imen spremenljivk) ter razprtje oz. skrčenje vseh pogojev, blokov in zank s klikom na ikoni 'odpri vse' oz. 'zapri vse'.

5. Knjižnica vprašanj in anket

Dostopate lahko do javne knjižnice, iz katere lahko kopirate vprašanja in ankete, ter do osebne knjižnice, v katero lahko dodajate vprašanja in ankete ali pa jih iz nje kopirate.

<< Nazaj na UREJANJE

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.