Uporaba identifikacijskih kod za respondente

Uporaba sistema za pošiljanje email vabil 1KA omogoča sledenje respondentom.

Sistem prepozna status posameznega respondenta glede na individualno kodo, ki jo morate vklopiti v zavihku 'OBJAVA' - 'Email vabila'.
 

 

Vnos individualne kode

V nastavitvah email vabil se lahko izbira med avtomatskim in ročnim vnosom individualne kode:
 

  • Avtomatski vnos: Z izbiro 'Avtomatsko v URL' se individualna koda vgnezdi v URL ankete, vendar mora bit email poslan preko SMTP sistema 1KA in sporočilu mora vsebovati spremenljivko #URL#.
  • Ročni vnos: Pri tej izbiri bo moral respondent sam vnesti geslo, to se uporablja predvsem pri pisemskih vabilih. Respondent mora v tem primeru prejeti tudi svojo individualno kodo.

 

Dodeljevanje individualne kode

Sistem 1KA omogoča avtomatsko generiranje individualne kode. Ko avtor ankete doda email respondenta, sistem pri vsakem respondentu generira individualno kodo oziroma geslo.
Individualno kodo pa lahko uporabnik oziroma avtor ankete določi sam in jo vnese poleg email naslova pri dodajanju respondenta. Več >>

Aktivacija individualne kode

Zadnji korak sledenju respondentom je aktivacija individualnih kod:

  • Pri pošiljanju email vabil preko SMTP sistema 1KA se kode aktivirajo v zadnjem koraku s poslanim emailom.
  • V primeru uporabe drugega sistem za pošiljanje email vabil ali pa pošiljanju pisnih vabil se lahko kode aktivirajo tudi ročno, in sicer v koraku 'Preglej' s klikom na možnost 'Aktiviraj prejemnike in njihova gesla brez pošiljanje e-pošte'.

Z aktivacijo prejemnikov in njihovih gesel se v bazi podatkov ustvari nova vrstica, v katero se bodo shranjevali odgovori posameznega respondenta.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.