Uporaba identifikacijskih kod za respondente

Uporaba sistema za pošiljanje email vabil 1KA omogoča sledenje respondentom.

Sistem prepozna status posameznega respondenta glede na individualno kodo, ki mora biti vklopljena v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila'. Ob aktivaciji 1KA sistema za pošiljanje e-poštnih vabil, so individualizirana vabila privzeto vklopljena.

Vnos individualne kode

V nastavitvah e-poštnih vabil se lahko izbira med avtomatskim in ročnim vnosom individualne kode:

  • Avtomatski vnos: Z izbiro 'Avtomatsko v URL' se individualna koda vgnezdi v URL ankete, vendar mora bit email poslan preko sistema 1KA in sporočilo mora vsebovati spremenljivko #URL#.
  • Ročni vnos: Pri tej izbiri bo moral respondent sam vnesti geslo, to se uporablja predvsem pri pisemskih vabilih. Respondent mora v tem primeru prejeti tudi svojo individualno kodo.

Dodeljevanje individualne kode

Sistem 1KA omogoča avtomatsko generiranje individualne kode. Ko avtor ankete doda email respondenta, sistem pri vsakem respondentu generira individualno kodo oziroma geslo.

Individualno kodo pa lahko uporabnik oziroma avtor ankete določi sam in jo vnese poleg email naslova pri dodajanju respondenta. Več >>

Aktivacija individualne kode

Zadnji korak sledenju respondentom je aktivacija individualnih kod:

  • Pri pošiljanju email vabil preko sistema 1KA se kode aktivirajo v zadnjem koraku s poslanim emailom.
  • V primeru uporabe drugega sistema za pošiljanje email vabil ali pa pošiljanju pisnih vabil se lahko kode aktivirajo tudi ročno, in sicer v koraku 'Preglej' s klikom na možnost 'Aktiviraj vse prejemnike in njihova gesla brez pošiljanja e-pošte'.

Z aktivacijo prejemnikov in njihovih gesel se v bazi podatkov ustvari nova vrstica, v katero se bodo shranjevali odgovori posameznega respondenta. Povezovanje identifikatorjev iz zavihka 'OBJAVA' - 'Vabila' z anketnimi podatki ni možno oziroma je na voljo zgolj v posebnih primerih (pravna podlaga). Podatke lahko poveže le administrator.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA  ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.