Vnos vprašalnikov

Ker se pri terenskih anketah večinoma zbere veliko izpolnjenih anket, je vnos pridobljenih podatkov velikokrat dolgotrajen proces, ki pa ga lahko z uporabo aplikacije 1KA skrajšamo.

Ankete, ki so jih anketiranci izpolnili med terenskim (offline) anketiranjem vnesemo v spletno anketo, ki je posebej prilagojena za vnos podatkov. Anketa je lahko izdelana v klasični obliki, lahko pa jo dopolnimo in s tem pridobimo na času tako, da v zavihku 'Nastavitve - Dostop respondenti' v razdelku 'Prepoznaj registriranega uporabnika 1KA' izberemo možnost 'Da, kot vnašalca'.

Pod tem nam je nato na voljo še dodatna nastavitev 'Ob izpolnjevanju prikaži respondentov email' ter tudi razdelek 'Vnos vprašalnikov', kjer lahko vključimo ali izključimo masovni vnos anket. Slednje je še posebej priporočljivo v primeru obsežnih in mnogih vprašalnikov. Funkcija vprašalnik oblikuje tako, da vnašalci namesto klikanja po vprašalniku v posamezna okna le vnašajo vrednosti odgovorov kar v kombinaciji s tipko 'TAB' in na tak način izjemno skrajšajo proces vnosa izpolnjenih anket.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.