Kaj pomeni kompleksnost ankete?

Kompleksnost je odvisna od uporabe blokov, pogojev, zank in nivojev gnezdenja (gre za hierarhično umeščanje blokov ali pogojev).

V grobem ločujemo:

  • Anketa brez pogojev, zank ali blokov – zelo enostavna anketa;
  • En pogoj, blok ali zanka – enostavna anketa;
  • Do deset pogojev, zank ali blokov – strukturirana anketa;
  • 11 do 50 blokov, zank ali pogojev – kompleksna anketa;
  • Več kot 50 pogojev, zank ali blokov pomeni, da je to zelo kompleksna anketa.

Daljše ankete so običajno tudi bolj strukturirane. Najkasneje pri 50 spremenljivkah (cca. 10 minut) se običajno že pričakuje strukturiranje in povezovanje vprašanj v bloke. Priporočljivo pa je, da se anketa strukturira v bloke – pri tem uporablja tudi skrčen pogled – že pri 30 spremenljivkah.

Strukturiranje je za anketo nadvse koristno, saj povečuje preglednost in olajšuje urejanje oziroma popravljanje.

Sorodna priporočila:

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.