Uporaba lokacijskega vprašanja

V naboru vseh tipov vprašanj, ki se pri kreiranju vprašalnika nahaja v stolpcu na levi strani, je na voljo 'Lokacija'.
'Lokacija' je poseben tip vprašanja, ki ima dva načina vnosa lokacije: 'Moja lokacija' in 'Multilokacija'.

 

'Moja lokacija'

'Moja lokacija' omogoča prepoznavanje trenutne lokacije respondenta. Fokus na zemljevidu je prednastavljen na Slovenijo, vendar se ga lahko z gumbom na zemljevidu 'Nastavi fokus' spremeni, in sicer zemljevid postane klikabilen, zato lahko z uporabo miške nastavite željen fokus. V nastavitvah vprašanja je prednastavljena možnost poizvedbe po trenutni lokaciji ter prikaz iskalnega okna. Uporabnik pa lahko vklopi tudi prikaz podvprašanja, ki se na zemljevidu prikaže v obliki oblačka z vnosnim poljem.

Primer uporabe vprašanja tipa 'moja lokacija' >>

'Multilokacija'

'Multilokacija' omogoča respondentu, da označi več krajev na prikazanem zemljevidu. Vprašanje je uporabno predvsem, ko se respondenta sprašuje po več lokacijah, npr., katere kraje je obiskal v zadnjem letu.
Fokus na zemljevidu je prednastavljen na Slovenijo, prednastavljeno sta vklopljena tudi poizvedba po trenutni lokaciji in prikaz iskalnega okna. Največ možnih odgovorov je prednastavljeno na tri (3), kar pa lahko z uporabo spustnega seznama uporabnik tudi spremeni, vklopi lahko tudi prikaz podvprašanja, ki se na zemljevidu prikaže v obliki oblačka z vnosnim poljem.

Primer uporabe vprašanja tipa 'multilokacija' >>

Pri obeh možnostih vnosa lokacije se v pregledu podatkov kreirata dva stolpca: 'Naslov' in 'Koordinate', v primeru nastavljenega podvprašanja pa tudi stolpec 'Vrednost'. Vneseni oz. izbrani naslovi in koordinate so v obliki povezave do pop-up okna z zemljevidom in marker posameznega respondenta. Rezultati v analizah se prikazujejo na podoben način, le da je v čisto levi celici še ikona 'Google maps', ki deluje kot povezava do pop-up okna z zemljevidom vseh odgovorov/markerjev za posamezno spremenljivko.

'Izberi lokacijo'

Možnost 'Izberi lokacijo' nudi respondentu že vnaprej označene vrednosti oziroma točke na zemljevidu, kamor lahko vpiše svoj odgovor. Do te možnosti pridemo tako, da izberemo vprašanje 'Lokacija, GPS' in med tremi danimi možnostmi 'Podtip vprašanja' določimo 'Izberi lokacijo'. Ta tip vprašanja je uporaben, ko želi urednik ankete ponazoriti določeno pot in več lokacij na zamljevidu. Vprašanje namreč omogoča, da urednik ankete doda vrednosti ali markerje s kliki na zemljevid, z orodno vrstico pa lahko riše po zemljevidu. Začne lahko tako, da s kliki na zamljevidu označi kraje. Nadaljuje z risanjem poti, tako da klikne na gumb 'Dlan' in potem klika na zemljevid, kjer želi, da poteka pot. Z več kliki lahko dela zavoje in natančno označi pot. Ko spet pritisne na gumb 'Dlan', konča z risanjem poti. Pojavi se polje za vnos imena poti in gumb 'Smetnjak', ki izbriše to označeno pot. Legenda pojasne, da gumb 'Dlan' pomeni končanje risanja, gumb 'Marker' dodajanje markerja in gumb 'Linija' doda linijo. Pri markerju in liniji se, kot omenjeno, lahko doda tudi naslov, ki služi kot informacija oz. oznaka. Velja poudariti, da linija ni vrednost, temveč le dodatna informacija respondentu (npr. ponazoritev več možnih poti). Tako, kot pri podtipu Multilokacija – vnos markerjev, se lahko v nastavitvah v oblaček doda še podvprašanje. Rezultati se izrišejo v obliki koordinat v tabeli s podatki.

Primer uporabe vprašanja tipa 'Izberi lokacijo' >>

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.