Primer - Semantični diferencial - Stran 1

Tip vprašanja: Tabela - en odgovor
Postavitev: Tabela diferencial

Ocenite spletno stran na podlagi naslednjih značilnosti.

1 2 3 4 5
neprijazna prijazna
amaterska profesionalna
neučinkovita učinkovita
dolgočasna  zanimiva
zastarela trendovska
resna zabavna

Tip vprašanja: Vnos - število
Postavitev: Drsnik

Ocenite spletno stran na podlagi naslednjih značilnosti: 

neprijaznaprijazna
3


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

amaterskaprofesionalna
3


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

neučinkovitaučinkovita
3


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

dolgočasnazanimiva
3


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

zastarelatrendovska
3


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

resnazabavna
3


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo