Primer - vprašanja s pastjo - Stran 1

Uporaba vprašanja s pastjo - tekom vprašalnika vstavimo vprašanje s pastjo v obliki navodila, kateri odgovor naj respondent izbere.

Vir: Decieux, J. P. P., Mergener, A., Neufang, K. & Sischka, P. (2015). Higher response rates at the expense of validity? Consequences of the implementation of the ‘forced response‘ option within online surveys. Presented at General Online Research 2015, Germany. 

Želimo preizkusiti vašo pozornost, zato prosimo, da kliknete na odgovor "Se strinjam".

Prosimo, izberite odgovor "povsem se strinjam"

Prosimo, izberite odgovor "popolnoma drži".

Uporaba vprašanja s pastjo - ena izmed trditev v tabeli je navodilo, kateri odgovor mora respondent označiti.

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo 1KA.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav. 
Pri izdelavi ankete sem se dobro zanešl/a. 
Spletna aplikacija je delala hitro in brez zatikanja. 
Pri izdelavi ankete me je motil še nedodelan design.
Izberi odgovor 'Se ne strinjam'.
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem in znancem. 
Ob izdelavi spletne ankete sem pri 1KA pogrešal/a določene funkcionalnosti. 
Všeč mi je nov izgled spletne strani.

Še nekaj primerov možnih vprašanj s pastjo
Opomba: Običajno se eno vprašanje s pastjo vključi v sklop drugih dejanskih vprašanj v anketi.  


(Vir: Meade, A. W., & Craig, S. B. (2011). Identifying careless responses in survey data. Paper presented at the 26th Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psycholog y, Chicago, IL.)

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Trenutno uporabljam računalnik.
Bil sem že v vseh državah sveta.
Trenutno sem vpisan na študij psihologije.
Še nikoli se nisem pogovarjal z nekom, ki bi poslušal.
Spim manj kot eno uro na noč.
Ne razumem niti besede slovensko.
Še nikoli si nisem umil zob.
Vsi moji prijatelji so tujci.
Vsi moji prijatelji mislijo, da bi bil dober pudelj.

Uporaba pozitivne in negativne trditve v tabeli - med njima vstavimo nekaj drugih trditev.

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo 1KA.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav. 
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a. 
Spletna aplikacija je delala hitro in brez zatikanja. 
Pri izdelavi ankete me je motil še nedodelan design.
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem in znancem. 
Ob izdelavi spletne ankete sem pri 1KA pogrešal/a določene funkcionalnosti. 
Pri izdelavi ankete sem imel/a težave.
Všeč mi je nov izgled spletne strani.

Uporaba pozitivnega in negativnega vprašanja - med njima vstavimo nekaj drugih vprašanj.

Anketo sem izdelal/a brez težav.

Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a.

Spletna aplikacija je delala hitro in brez zatikanja.

Pri izdelavi ankete me je motil še nedodelan design.

Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem.

Ob izdelavi svoje ankete sem pri 1KA pogrešal/a določene funkcionalnosti

Všeč mi je nov izgled spletne strani.

Pri izdelavi ankete sem imel/a težave.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>