Anketni podatki, parapodatki, identifikatorji in sistemske spremenljivke

V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' so privzeto prikazani le anketni podatki (odgovori respondentov) za ustrezne enote.

 

Dodatni podatki

V primeru, da med pregledovanjem podatkov označimo možnost 'Vse enote' ali pa imajo nekatere enote email vabilo, se avtomatsko prikažejo tudi naslednja polja:

 

 • ustreznost: ali je posamezna enota ustrezna, kjer se med ustrezne enote štejejo tiste s statusom 5 ali 6, torej delno ali v celoti končane ankete;
 • prazna: ali je anketa prazna (ali jo je respondent zgolj preklikal brez odgovarjanja);
 • vabilo: ali je bilo posamezni enoti poslano vabilo;
 • status: končni status enot;

 

V posebnih primerih lahko v ustreznih potrdilnih poljih (po kliku na nastavitve prikaza podatkov) omogočite še prikaz:

 

 • datuma, ki pove datum izpolnjevanja ankete;
 • zaporedne številke vnosa, ki se generira sproti.

 

Če ste uporabili avtomatske vnose, se pri pregledovanju podatkov avtomatsko prikaže tudi stolpec 'Testni', ki označuje, ali gre pri posamezni enoti za testni vnos.

 

Parapodatki

S klikom na potrdilno polje 'Parapodatki' (po kliku na nastavitve prikaza podatkov) omogočite tudi prikaz naslednjih informacij:

 

 • zaporedno številko zapisa (recnum);
 • datum vnosa ankete;
 • čas vnosa do milisekunde natančno (unx_ins_date);
 • datum morebitnega popravljanja ankete;
 • datum vnosa posamezne strani ankete.
 • kateri brskalnik je respondent uporabljal;
 • operacijski sistem naprave, ki jo je respondent uporabljal; 
 • katero napravo je uporabljal respondent (računalnik, mobilni telefon, tablico);
 • ali je imel respondent v brskalniku vklopljen JavaScript;
 • s katerega spletnega mesta je respondent dostopal do ankete (preusmeritev oz. 'referer');
 • v katerem jeziku je respondent odgovarjal na anketo (v primeru večjezičnih anket).

 

Poleg prve alineje (recnum), so vsi ostali elementi prikazani v povsem desnih stolpcih. Če ti slednji elementi niso vidni, je potrebno nad tabelo pri polju Vprašanja, izbrati možnost Vse.
 

Shranjevanje in prikaz parapodatkov lahko izklopite v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Parapodatki' in v 1KA se potem ne beležijo nobeni parapodatki, niti časovni potek (datumi odgovarjanja) po posameznih straneh. Izklopite lahko shranjevanje: brskalnika respondenta, JavaScript podpore respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datume odgovarjanja na vprašanja. Več >>
 

Identifikatorji

Identifikatorji so podatki, ki jih uvozimo in urejamo v zavihku 'OBJAVA' - 'Email vabila'. Običajno gre za ime, priimek, email, naslov ipd. Zaradi varovanja zasebnosti teh podatkov v anketah ni mogoče prikazati hkrati z anketnimi podatki, ampak so prikazani ločeno. Skupen pregled, analiza in izvoz je s predhodnim privoljenjem sodelujočih mogoč le v tipu Forma (anketa na eni strani), kjer običajno zbiramo registracijske podatke, ne pa anketna mnenja.

 

Identifikatorji sodijo med sistemske spremenljivke, ki jih lahko uporabljamo (pokličemo) v email komunikacijo, torej pri obveščanju in pošiljanju email vabil, hkrati pa identifikatorji omogočajo identifikacijo vsake enote. V urejanju vprašalnika seveda lahko poleg identifikatorjev za sistemsko spremenljivko označimo katerokoli spremenljivko (pri urejanju posameznega vprašanja izberemo zavihek 'Napredno' in izberemo možnost 'Sistemska spremenljivka'), kar omogoča njeno uporabo v email komunikaciji.

 

V podatkih ni mogoče prikazati IP številk respondentov, saj jim ne sledimo in jih beležimo ločeno od anketnih podatkov, kot to opredeljuje naša politika zasebnosti.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.