Anketni podatki, parapodatki, identifikatorji in sistemske spremenljivke

V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' so privzeto prikazani le anketni podatki (odgovori respondentov) za ustrezne enote.

Dodatni podatki

V primeru, da med pregledovanjem podatkov označimo možnost 'Vse enote' ali pa imajo nekatere enote email vabilo, se avtomatsko prikažejo tudi naslednja polja:

 • Ustreznost: ali je posamezna enota ustrezna, kjer se med ustrezne enote štejejo tiste s statusom 5 ali 6, torej delno ali v celoti končane ankete;
 • Prazna: ali je anketa prazna (ali jo je respondent zgolj preklikal brez odgovarjanja);
 • Vabilo: ali je bilo posamezni enoti poslano vabilo;
 • Status: končni status enot.

V posebnih primerih lahko v ustreznih potrdilnih poljih po kliku na Prikaz stolpcev (nad tabelo s podatki) omogočite še prikaz:

 • Datuma, ki pove datum izpolnjevanja ankete (potrdilno polje 'Podrobnosti statusa');
 • Zaporedne številke vnosa, ki se generira sproti (potrdilno polje 'Zaporedna številka respondenta').

Če ste uporabili avtomatske vnose, se pri pregledovanju podatkov avtomatsko prikaže tudi stolpec 'Testni', ki označuje, ali gre pri posamezni enoti za testni vnos.

Parapodatki

Parapodatki so na voljo uporabnikom individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. S klikom na potrdilno polje 'Parapodatki respondentov' (po kliku na Prikaz stolpcev) omogočite tudi prikaz naslednjih informacij:

 • zaporedno številko zapisa (recnum);
 • kateri brskalnik je respondent uporabljal;
 • operacijski sistem naprave, ki jo je respondent uporabljal;
 • katero napravo je uporabljal respondent (računalnik, mobilni telefon, tablico);
 • ali je imel respondent v brskalniku vklopljen JavaScript;
 • s katerega spletnega mesta je respondent dostopal do ankete (preusmeritev oz. 'referer');
 • v katerem jeziku je respondent odgovarjal na anketo (v primeru večjezičnih anket);
 • datum in čas vnosa ankete - v tabeli z enotami respondentov imamo v stolpcu "Parapodatki respondentov" naveden datum in točen čas izpolnjevanje glede na posamezne strani ankete:
  • Datum:
   • Vnosa: točni datum in čas (ura, minute in sekunde), ko je respondent prišel na uvodno stran ankete (klik na URL povezave do izpolnjevanja ankete);
   • Popravljanja: Zadnji čas aktivnosti respondenta na anketi, pri čemer ni upoštevana zaključna stran.
  • Stran 1: datum_1: Točen čas ko je respondent kliknil na »Naslednja stran« na strani 1;
  • Stran 2: datum_2: Točen čas ko je respondent kliknil na »Naslednja stran« na strani 2;
  • Stran n: datum_n (n – število strani): Točen čas ko je respondent kliknil na »zadnja stran« na strani n. Čas zaključne strani (zaključek ankete) ni viden.

Poleg prve alineje (recnum) so vsi ostali elementi prikazani v povsem desnih stolpcih. Če ti slednji elementi niso vidni, je potrebno nad tabelo pri polju Vprašanja na stran, izbrati možnost Vsa.

Shranjevanje in prikaz parapodatkov lahko izklopite v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Parapodatki' in v 1KA se potem ne beležijo nobeni parapodatki, niti časovni potek (datumi odgovarjanja) po posameznih straneh. Izklopite lahko shranjevanje: brskalnika respondenta, JavaScript podpore respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datume odgovarjanja na vprašanja. Več >>

Identifikatorji

Identifikatorji so podatki, ki jih uvozimo in urejamo v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila', ki je na voljo le uporabnikom individualnega paketa 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. Običajno gre za ime, priimek, email, naslov ipd. Zaradi varovanja zasebnosti teh podatkov v anketah ni mogoče prikazati hkrati z anketnimi podatki, ampak so prikazani ločeno. Skupen pregled, analiza in izvoz je s predhodnim privoljenjem sodelujočih mogoč le v tipu Forma (anketa na eni strani), kjer običajno zbiramo registracijske podatke, ne pa anketna mnenja.

Identifikatorji sodijo med sistemske spremenljivke, ki jih lahko uporabljamo (pokličemo) v email komunikacijo, torej pri obveščanju in pošiljanju email vabil, hkrati pa identifikatorji omogočajo identifikacijo vsake enote. V urejanju vprašalnika seveda lahko poleg identifikatorjev za sistemsko spremenljivko označimo katerokoli spremenljivko (pri urejanju posameznega vprašanja izberemo zavihek 'Napredno' in izberemo možnost 'Sistemska spremenljivka'), kar omogoča njeno uporabo v email komunikaciji.

V podatkih ni mogoče prikazati IP številk respondentov, saj jim ne sledimo in jih beležimo ločeno od anketnih podatkov, kot to opredeljuje naša politika zasebnosti.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.