Različne oblike postopnega reševanja za prilagoditev ankete za mobilni telefon - Stran 1

Drsenje

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a.
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem.

Razpiranje

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a.
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem.

Vodoravno razpiranje

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
1
2
3