Različne oblike postopnega reševanja za prilagoditev ankete za mobilni telefon - Stran 1

Postopno reševanje: vodoravno

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav.
1 / 3

Postopno reševanje: vodoravno_2

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav.
1 / 3

Postopno reševanje: vodoravno_3 (enako kot privzeto - če pustite odgovor 'NE' pri možnosti 'Postopno reševanje')


Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav.
1
2
3

Postopno reševanje: navpično


Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
1 / 3

Postopno reševanje: navpično_2


Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
1 / 3

Postopno reševanje: navpično_3


Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
1
2
3
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>