Nastavitve izvoza PDF/RTF (3m) [NOVO]

Video vodič prikazuje, kako lahko v orodju 1KA izvozite celoten vprašalnik in izpis odgovorov, v format PDF ali RTF. V zaključku ankete lahko omogočite tudi posameznemu respondentu izvoz svojih odgovorov, prav tako pa lahko v obvestilu o izpolnjeni anketi priložite povezavo do odgovorov.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.