Kako lahko uporabim manjkajoče vrednosti v pogojih?

Manjkajoče vrednosti se v pogojih obnašajo podobno kot običajne vrednosti oz. odgovori.

Če je v pogoj vključeno vprašanje tipa 'Kategorije - en' ali 'več odgovorov', se bo pri nastavljanju pogoja vedno pojavila med odgovori še možnost (-1) Ni odgovoril. Ostale manjkajoče vrednosti, kot so Ne vem, Neustrezno ... se obnašajo na isti način. Če nastavite manjkajoče vrednosti pri vprašanju, se vam bodo pokazale kot odgovor, ki ga lahko izberete pri nastavljanju pogoja.

Če pa v pogoj vključite tip vprašanja besedilo ali število in želite pogoj nastaviti za primer, da respondent ne vpiše nič, potem pustite prazno polje. V prikazu pogoja se bo pojavila le navednica.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.