Kalkulacija je funkcija, ki jo omogoča orodje 1KA za izdelavo različnih izračunov.

Izračune nastavljamo predvsem pri raznih kvizih in testih, kjer želimo izračunati izid, glede na vrednosti posameznih odgovorov v vprašalniku

  • Pri kalkulaciji lahko uporabimo naslednje operatorje:

          +, -, *, /.

  • Nastavi se lahko tudi število decimalk.
  • V nekaterih primerih (npr. Belbinov test), kjer ni pomembno, da respondent poda odgovor na vsa vprašanja v kalkulaciji in v primerih seštevanja in odštevanja, je na voljo možnost nastavitve 'Neodgovor upoštevaj kot vrednost 0'. V tem primeru se kalkulacija izvede, vprašanja, na katera respondent ni podal odgovora, pa se upoštevajo kot vrednost 0. Pri tem opozarjamo, da se v primeru deljenja in množenja rezultati ne generirajo pravilno.
  • Rezultat kalkulacije se lahko znotraj ankete tudi izpiše, in sicer za kalkulacijo se naredi prelom strani in nato v poljubnem tipu vprašanja uporabi funkcijo prenos vrednosti oziroma 'Data piping' (npr. #C1#).

Kalkulacija se izvede v primeru, da imajo vsa vprašanja, ki so vključena v kalkulacijo, veljavne vrednosti odgovorov. V nasprotnem primeru se kot rezultat kalkulacije izpiše vrednost -88, kar pomeni napaka v kalkulaciji. Uporabniku svetujemo, da nastavi trdo opozorilo za vsa vprašanja, vključena v kalkulacijo.

Rezultat kalkulacije je prikazan v podatkih, analizah (npr. povprečja, frekvence), grafih.

Oglejte si priročnik, ki prikazuje, kako v orodju 1KA izdelamo kalkulacije:

Kako uporabljati kalkulacije v kvizih, si oglejte na POVEZAVI >>.

<< Nazaj na VPRAŠALNIK

 


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.