Nove funkcionalnosti

Orodje 1KA se kontinuirano razvija, zato se – okvirno na vsake dva meseca – na namestitvi www.1ka.si izvede tudi nadgradnja. V tem okviru so vsakič sistematično predstavljene vse nove funkcionalnosti.

Po vsaki nadgradnji priporočamo osvežitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE. Več >>


Februar 2024 (verzija 23.12.19 - 1KA, 1KA Arnes, virtualne domene)


V nedeljo, 4. februarja 2024, je potekala nadgradnja aplikacije www.1KA.si. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1KA.Arnes.si. Vse namestitve so tako posodobljene na najnovejšo različico. 

 • Prenovljena struktura menija 'PODATKI' - 'Izvozi': možnost izvoza v Excel XLS, SPSS Syntax in tekstovno datoteko. 
 • Prenovljena struktura menija 'OBJAVA': bolj strukturiran prikaz osnovnih in dodatnih načinov pošiljanja vabil v anketo. 
 • Prenova delovanja izvoza podatkov Excel XLS, vključno z dodatnim izvozom label odgovorov.
 • Dvo-nivojsko preverjanje pristnosti pri prijavi na www.1KA.si.
 • Fiksna orodna vrstica (ikone za aktivacijo ankete, predogled, testni vnosi) med urejanjem daljših anket.
 • Izboljšava vmesnika 'TESTIRANJE' - 'Trajanje', izboljšava vmesnika 'OBJAVA' – 'Vabila'.
 • Prenova delovanja izvoza vprašalnikov in odgovorov (PDF, RTF) - samo na virtualnih domenah in domeni 1KA.Arnes.si.

Oktober 2023 (verzija 23.09.26 - 1KA, 1KA Arnes, virtualne domene)


V nedeljo, 8. oktobra 2023, je potekala nadgradnja aplikacije www.1KA.si. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1KA.Arnes.si. Vse namestitve so tako posodobljene na najnovejšo različico in vključujejo tudi vse novosti predhodnih nadgradenj

Izvedenih je bilo nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti, izpostaviti velja naslednje:

 • Spremenjen vmesnik z Arhivi
 • Izboljšava vmesnika za Uvoz podatkov (Dodaj in Združi).
 • Izpostavljene povezave do pomoči, cenika in novosti v vmesniku za kreiranje ankete.
 • Možnost masovnega izvoza/uvoza anket uporabnika (za prenos večjega števila anket med uporabniškimi računi oziroma med 1KA domenami). 

 


Avgust 2023 (verzija 23.06.20 - 1KA Arnes)


V nedeljo, 7. avgusta 2023, je potekala nadgradnja aplikacije 1KA Arneski je prinesla številne izboljšave in tako omogočila izboljšano uporabniško izkušnjo.

Med izvedenimi pomembnimi izboljšavami obstoječih funkcionalnosti želimo izpostaviti naslednje:

 • Možnost odstranitve praznih enot ankete: v primeru, da anketa vsebuje več kot 1000 praznih enot, jih lahko sedaj z enim klikom enostavno izbrišemo, kar bo olajšalo delo in povečalo preglednost nad podatki.
 • Izboljšan vmesnik za kreiranje ankete: dodatni, lažje dostopni gumb za dodajanje vprašanja, izboljšava slikovnega tipa vprašanja in prenovljeno okno ob aktivaciji ankete.
 • Enostavnejši pregled in lažje urejanje podatkov v tabeli s podatki: Iskalnik sedaj upošteva velike in male črke ter omogoča hitro popravljanje podatkov neposredno v tabeli.
 • Izboljšava uporabniškega vmesnika na mobilnih telefonih.

April 2023 (verzija 23.04.11 - 1KA, 1KA Arnes, virtualne domene)


V nedeljo, 16. aprila 2023 je potekala nadgradnja aplikacija www.1KA.si. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1KA.Arnes.si. Vse namestitve so tako posodobljene na najnovejšo različico in vključujejo tudi vse novosti predhodnih nadgradenj. 

Izpostaviti velja predvsem naslednje posodobitve:

 • Prenova celozaslonskega pregleda nad podatki: V zavihku "Podatki" - "Pregled" možnost vklopa celozaslonskega pogleda, ki omogoča večjo preglednost nad podatki in lažje urejanje vnosov.
 • Izboljšava vmesnikov: Knjižnica, Analiza (sumarnik), Javna povezava, Testiranje (graf trajanja).
 • Izboljšan administratorski vmesnik za dodajanje uporabnikov (za administratorje in managerje virtualnih domen).

Marec 2023 (verzija 23.03.03 - 1KA Arnes)


V soboto 4. marca 2023 je potekala nadgradnja aplikacije 1KA Arnes (https://1ka.arnes.si/). Posodobljene funkcionalnosti sedaj omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo.

Izvedenih je bilo nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti, izpostaviti velja naslednje:

 • Prenovljena možnost analize Razbitje: Razbitje: funkcija, ki omogoča, da z enim klikom generirate analize glede na eno neodvisno spremenljivko (npr. analiza vseh vprašanj glede na spol). Več >>
 • Izboljšava vmesnikov: Analiza (sumarnik), Komentarji, Diagnostika, Knjižnica, napredni modul Panel itd.
 • Prenovljen vmesnik za urejanje vprašanj: nadgradnja nastavitev, lažje dodajanje manjkajočih (nevsebinskih) odgovorov in urejanje vprašanj tipa tabel.

December 2022 (verzija 22.12.04)


V nedeljo, 4.12.2022 je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti, predvsem pa smo prenovili celostno grafično podobo.

Izpostaviti velja predvsem naslednje posodobitve:

 • Osvežena celostna grafična podoba tako zunanje lupine kot notranjosti aplikacije.
 • Prenovljen vmesnik za boljšo uporabo na vseh napravah.
 • Prilagojena in povečana pisava.
 • V nekaterih delih preoblikovana in spremenjena struktura spletne strani.
 • Sistematična izboljšava vseh notranjih strani.
 • Prenovljena knjižnica vprašanj.
 • Prenovljene nastavitve vprašanj.
 • Možnost povrnitve nedavno izbrisanih vprašanj.
 • Izboljšan pregled anket v mapah (direktorji).
 • Izboljšava in nadgradnja številnih obstoječih funkcionalnosti.

November 2021 (verzija 21.11.16)


V soboto, 20. novembra 2021, je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1ka.arnes.si.

Izpostaviti velja predvsem naslednje posodobitve:

 • Izboljšana prilagoditev spletne strani za mobilne naprave:  do www.1ka.si je mogoče dostopati tudi preko brskalnikov na mobilnih napravah, kjer lahko z nekaj omejitvami enostavno kreirate anketo tudi na mobilnih napravi, spremljate izpolnjevanje in pregledujete analize.

 • Posodobljen postopek prijave za Arnes uporabnike: odprava težav ob prijavi v primeru spremembe AAI identitete (sprememba e-poštnega naslova). Več >>

 • Varnostna izboljšava pri dostopanju do anket:  namesto zaporedja števil se po novem kreira naključna koda, ki je sestavljena iz kombinacije črk in števil.

 • Izboljšan tip ankete glasovanje: posodobljen vmesnik za kreiranje  glasovanja, izboljšan prikaz analiz in grafov.

 • Izboljšan vmesnik za registracijo preko mobilnih naprav na www.1KA.si.

 • Izboljšava vprašanja tipa razvrščanje in kalkulacije.

 • Izboljšan pregled zavihka Status. Več >>


Junij 2021 (verzija 21.05.25)


V soboto, 5. junija 2021, je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1ka.arnes.si.

Izpostaviti velja predvsem naslednje posodobitve:

 • Prilagoditev spletne strani za mobilne naprave: sedaj je do www.1ka.si mogoče dostopati tudi preko brskalnikov na mobilnih napravah, kjer lahko z nekaj omejitvami kreirate anketo tudi na mobilni napravi, spremljate izpolnjevanje in pregledujete analize.
 • Izboljšan dizajn ankete za izpolnjevanje na napravah z iOS operacijskim sistemom: prenovljeni gumbi za pomikanje po straneh v anketi, v skladu z ostalo grafično podobo 1KA.
 • Nadgradnja vprašanj tipa Fotografiraj in upload datoteke: možnost izbrisa v urejanju podatkov, možnost izbrisa fotografije med izpolnjevanjem, odprava težav pri shranjevanju fotografij. Več >>
 • Prenovljen vmesnik za prijavo na www.1KA.si: omogoča prijavo na www.1KA.si preko navadne prijave (elektronski naslov in geslo) ter preko Gmail in Facebook prijave. Hkrati omogoča povezavo na 1KA.arnes.si in prijavo za študente, raziskovalce, učitelje, dijake in druge z ArnesAAI računom oziroma digitalno identiteto. Več >>

Marec 2021 (verzija 21.02.16)


V soboto 6. marca 2021 je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1ka.arnes.si.

Izpostaviti velja predvsem naslednje posodobitve:

 • Možnost prevajanja GDPR nastavitev ankete in podrobnosti zbiranja podatkov v angleški jezik. Več >>
 • Prikaz tabel na mobilnih napravah: v primeru izklopljene mobilne prilagoditve so vsa vprašanja prikazana neprilagojeno, v obliki kot na spletu (torej tudi tabele). Več >>
 • Vprašanje tipa Potrditev je na voljo za vse uporabnike. Več >>
 • Virtualne domene: prenovljen vmesnik za managerje: pregled nad dodeljenimi uporabniki, možnost odstranjevanja in dodajanja uporabnikov.

December 2020 (verzija 20.12.03)


V nedeljo 6. decembra 2020 je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1ka.arnes.si.

Izpostaviti velja predvsem naslednje posodobitve na www.1ka.si:

 • Posodobljeni ceniki zasebnih in poslovnih paketov.
 • Posodobljen vmesnik za plačila s kartico (poteka preko platforme Stripe), dvostopenjska avtentikacija plačil s kartico.
 • Nadgrajen vmesnik za pošiljanje e-mail vabil.
 • Spremenjena AAI prijava.

Spremenjena AAI prijava

Sedaj na www.1ka.si ni več možna klasična ARNES AAI-prijava (prijava z digitalno identiteto), temveč je AAI-prijava možna samo še na 1ka.arnes.si. Študenti, raziskovalci, učitelji in drugi z AAI dostopom se lahko za brezplačno uporabo vseh funkcionalnosti orodja 1KA prijavite na 1ka.arnes.si s svojim obstoječim AAI računom oz. digitalno identiteto.

Na 1ka.arnes.si se prijavite z vašim »uporabniškim imenom ArnesAAI«, ki ga že uporabljate oziroma imate v organizaciji, kjer ste zaposleni ali se izobražujete. Običajno ima obliko uporabnik@domenaorganizacije.si.

Študenti Univerze v Ljubljani ste ob začetku študija prejeli avtomatsko dodeljen AAI račun (digitalna identiteta na UL). Za prijavo uporabite uporabniško ime (npr. up1234@student.uni-lj.si) in geslo vaše digitalne identitete na UL.

Za AAI uporabnike, ki želite dostopati do obstoječih anket na www.1ka.si velja, da se prijavite kot navaden uporabnik z istim elektronskim naslovom, ki ga uporabljate za AAI. Priporočamo, da si ankete izvozite in prenesete na 1ka.arnes.si, kjer lahko neomejeno uporabljate vse 1KA funkcionalnosti. Več >>


November 2020 (verzija 20.10.29)


V nedeljo 1. novembra 2020 je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti. Posodobljene so bile tudi virtualne domene in domena 1ka.arnes.si. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

 • Omogočeno plačevanje s PayPal računom: Poleg plačila po predračunu in plačila s kartico je sedaj na voljo še plačevanje s PayPal plačilnim sistemom. Več >>
 • Onemogočeno spreminjanje odgovorov v anketi: nova funkcionalnost, ki brez beleženja piškotkov omogoča, da respondent, ko odgovori na vprašanja v anketi in se pomakne na naslednjo stran, ne more več spreminjati odgovorov na prejšnjih straneh. Funkcionalnost se nahaja v nastavitvah 'Urejanje' - 'Dostop respondenti'. Več >>
 • Nadgrajen iskalnik po anketah: v vmesniku Moje ankete lahko sedaj iščete po naslovu anket, in sicer tako po internem naslovu ankete kot tudi objavljenem naslovu. Več >>
 • Posodobitev grafov v analizah: grafe, ki so prikazani v osnovnih analizah smo preoblikovali v skladu z barvno shemo 1KA in izboljšali kontraste ter razmike v besedilih. Več >>

Objavili smo tudi nekaj novih video vodičev za pomoč pri uporabi orodja 1KA. Vabljeni k ogledu.


Avgust 2020 (verzija 20.08.10)


V soboto, 22. avgusta 2020 je potekala nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih nekaj pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

 • Nadgrajeno vprašanje Upload datoteke
 • Prenovljeni grafi v analizah
 • Prenovljena pojavna okna (opozorila ob brisanju vprašanj, napake, dodatne nastavitve ipd.)
 • Izboljšave obstoječih nastavitev in funkcionalnosti (plačevanje s kartico, IP lokacija, modul SA, vprašanja datum, email in url, komentarji, testni vnosi itd.)

Junij 2020 (verzija 20.06.19)


V torek, 30. junija 2020 je potekala večja nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih veliko pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti in dodanih novih funkcionalnosti. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

 • Prenovljena naslovnica in zunanja lupina orodja 1KA
 • Prehod delovanja orodja na naročniške pakete Več >>
 • Vmesnik za nakup paketa (naročnine), možnost pregleda nad naročnino in plačili Več >>
 • Ureditev osnovnega nivoja dostopnosti (accessibility) za vse ankete na www.1ka.si, 1ka.arnes.si in ostalih 1KA virtualnih domenah Več >>
 • Nadgradnja dodeljevanja dostopa drugim urednikom (možnost dodajanja sporočila) Več >>
 • Preureditev naprednega modula vnos vprašalnikov Več >>
 • Izboljšave obstoječih nastavitev in funkcionalnosti (npr. časovnik (timer) pri vprašanjih, knjižnica vprašanj, napredni modul split screen / evalvacija strani itd.)

Marec 2020 (verzija 20.03.02)


V soboto, 7. marca 2020 je potekala večja nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih veliko pomembnih izboljšav obstoječih funkcionalnosti in dodanih novih funkcionalnosti. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

 • Hitro dodajanje gesel za dostop respondentov do ankete: V primeru, da želite za dostop do ankete respondentom posredovati gesla, lahko to uredite preko opcije Dodaj geslo za dostop do izpolnjevanja ankete. Sedaj je na voljo tudi opcija za masovno dodajanje gesel (v primeru večjega števila gesel). Več >>
 • Ocenjevanje trajanja ankete po blokih: Če imamo vprašanja organizirana v bloke, lahko spremljamo čas trajanja za izpolnjevanje vprašalnika po blokih (oceno in dejanski čas). Več >>
 • Optimiziranje generiranja podatkov

December 2019 (verzija 19.11.30)


V nedeljo, 8. decembra 2019, je potekala večja nadgradnja orodja 1KA, v okviru katere je bilo izvedenih veliko izboljšav obstoječih funkcionalnosti in dodanih kar nekaj pomembnih novih funkcionalnosti, razvitih v oktobru in novembru. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

 • Nadgrajeno vprašanje tipa tabela:
  • Avtomatsko razpiranje tabel na mobilnih napravah: Vprašanje tipa tabela in vsi podtipi ter postavitve vprašanja tipa tabela se na mobilnih napravah avtomatsko prikažejo v obliki niza osnovnih tipov vprašanj. Na primer, če imamo vprašanje tabela – en odgovor s 5 različnimi podvprašanji, se bo vprašanje na mobilnih napravah prikazalo v obliki niza 5 zaporednih vprašanj tipa kategorija – en odgovor. Pri tem lahko vklopimo možnost, da se ta vprašanja avtomatsko razpirajo. Ko respondent odgovori na podvprašanje, se le to zapre (pod vprašanjem piše respondentov izbran odgovor) in razpre novo. Več >>
  • Ponovitev naslovne vrstice (v primeru večjega števila postavk): v primeru, ko imamo v anketi tabelo z velikim številom postavk (npr. 20), lahko nastavimo, da se naslovna vrstica (vrstica z odgovori – npr. se strinjam – se ne strinjam), ponovi vsakih 5, 10, 15 ali 20 postavk. Več >>
 • Nadgrajeno vprašanje tipa kalkulacija: Kalkulacije (izračunane vrednosti) sedaj 1KA obravnava enako kot vprašanje tipa število. To pomeni, da lahko v analizah pogledamo tudi grafični prikaz vprašanja kalkulacija, pogledamo povprečja ipd. Več >>
 • Možnost avtomatskega razpiranja vprašanj v bloku na PC in mobilnih napravah: Če vprašanja organiziramo v bloke, imamo dodatno možnost, da vprašanja znotraj bloka nastavimo tako, da se le ta avtomatsko razpirajo, ko respondent odgovori na vprašanje. Več >>
 • Dodatna opozorila pri brisanju testnih podatkov: Testiranje vprašalnika je zelo pomemben del v anketnem procesu. S pomočjo testnih vnosov lahko poleg testnih podatkov zbiramo tudi komentarje testnih enot. Pri tem velja opozoriti, da je možno z enim klikom pobrisati testne vnose iz ankete, ko jih več ne potrebujemo, vendar se pri tem izbrišejo tudi morebitni komentarji na vprašanja. Zato pred izbrisom testnih vnosov priporočamo, da prej izvozite in arhivirate komentarje. Več >>
 • Sprememba logotipa velja tudi na mobilnih napravah. V primeru, da personalizirate spletno anketo s svojim logotipom, bo nastavitev, ki ste jo naredili za anketo na PC, veljala tudi za prikaz ankete na mobilnih napravah. Več >>

Oktober 2019 (verzija 19.09.15)


V nedeljo, 6. oktobra 2019, je potekala večja nadgradnja orodja 1KA, s katero je za uporabnike na voljo kar nekaj novosti. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

Prenovljen dizajn izvozov vprašalnika, analiz in poročil: poleg prenovljenega dizajna, ki je sedaj v skladu s preostalo grafično podobo orodja 1KA, smo uredili tudi izvoze za novejše tipe vprašanj.

GDPR novosti:

 • Prenovljene nastavitve GDPR profila. Več >>
 • Prenovljene GDPR nastavitve za posamezno anketo. Več >>
 • Nova izpisa povezana z GDPR:
  • Izpis informacij danih posamezniku (primer)
  • Izpis evidence dejavnosti obdelav (primer)
 • Možnost filtriranja anket glede na to, ali je vklopljen GDPR, v zavihku Moje ankete. Več >>
 • Nova pogosta vprašanja na temo GDPR. Več >>

Prenovljen prikaz vprašanja tabela (grid) na mobilnih napravah: 1KA je do sedaj privzeto prilagodila vprašanje na mobilnem telefonu v obliko niza vprašanj (primer ankete – mobilni predogled), sedaj je možno vklopiti avtomatsko razpiranje vprašanj (primer ankete – mobilni predogled).

Prenovljen video vodič Enostavno kreiranje ankete. Več >>

Prenovljena dokumentacija API. Več >>

Prenovljena mobilna aplikacija. Več >>

Posodobljene povezave na pomoč v notranjosti aplikacije (ikona v obliki vprašaja v desnem zgornjem kotu).

Dve funkcionalnosti za večjo zaščito uporabniškega računa 1KA:

 • Preverjanje kompleksnosti gesla: za povečanje zaščite uporabniških računov uporabnikov 1KA smo dodali funkcionalnosti, ki bo pri registraciji vseh novih uporabnikov 1KA oz. pri spremembi gesla obstoječih uporabnikov opozorila, če geslo ne bo dovolj kompleksno. Za varno geslo je potrebno vnesti vsaj 8 znakov, od tega vsaj 1 črko in vsaj 1 številko.
 • Dvo-nivojsko preverjanje pristnosti pri prijavi v 1KA: sedaj je pri prijavi v 1KA na voljo dvo-nivojsko preverjanje pristnosti, kar pomeni, da pri prijavi poleg izbranega gesla, vpišete tudi posebno kodo, ki jo pridobite preko ločene aplikacije za generiranje kod. Več >>

Avgust 2019 (verzija: 19.08.21)


Izvedena je bila večja nadgradnja orodja za spletno anketiranje 1KA (verzija 19.08.21). Izvedenih je bilo veliko izboljšav obstoječih funkcionalnosti in odpravljenih napak, tako na splošni domeni www.1ka.si kot tudi na virtualnih domenah.

Dodatne možnosti pri kombinirani tabeli: možnost spreminjanja širine posameznega podvprašanja v kombinirani tabeli. Več >>

Možnost dvo-nivojskega preverjanja pristnosti za administratorje. Več >>


Junij 2019 (version: 19.06.07)


Spremenjene nastavitve izvoza podatkov: trije možni načini izvoza podatkov in parapodatkov – izvoz podatkov, samo identifikatorjev, izvoz podatkov in parapodatkov. Več >>

Izvoz informacije o uporabi randomizacije: Pri izvozu parapodatkov se izvozi tudi vrstni red morebitne randomizacije vprašanj, odgovorov ali blokov. Več >>

Celostna prilagoditev vprašanj na mobilne naprave: velikost pisave vprašanj in odgovorov je povečana, vsa vnosna polja zavzamejo 100 % širine zaslona. Tabele in vsi podtipi vprašanja tabela se na mobilnih napravah spremenijo v osnovni tip vprašanja z osnovno navpično postavitvijo, kjer zavzame vsak gumb 100 % širine. Enako velja za dodatne nastavitve, npr. prikaz odgovorov v več stolpcih ali prikaz vprašanj vodoravno ob/pod vprašanjem. Vprašanja tipa razvrščanje se na mobilni napravi prikažejo v obliki spustnega seznama, ki je prilagojen za mobilne naprave. Več >>


Marec 2019 (version: 19.03.15)


Randomizacija vprašanj, odgovorov in blokov: poleg obstoječih možnosti naključnega razvrščanja odgovorov in vprašanj v anketi, je sedaj v primeru večjega števila blokov možno naključno razvrstiti tudi bloke. Za vse tri tipe razvrščanja je urejeno tudi beleženje v parapodatkih, kar pomeni, da urednik ankete lahko vidi, v kakšnem vrstnem redu so bili respondentu prikazani bloki, vprašanja ali odgovori. Več >>

Možnost omejitve izbora števila checkbox-ov: pri vprašanju tipa »kategorija – več odgovorov« lahko sedaj nastavite najmanjše in največje število možnih odgovorov.

Nadgradnja odgovora »Drugo«, ki omogoča respondentu, da vnese svoj odgovor: v primeru obveznega vprašanja mora respondent pri izbiri odgovora Drugo obvezno vpisati tudi odgovor.

Dodan nov jezik za respondente – hebrejščina, za katerega je urejena tudi postavitev od desne proti levi. Več >>

Možnost onemogočanja vprašanja za respondenta: poleg zaklepanja urejanja vprašanja za urednika ankete lahko sedaj vprašanje onemogočimo tudi za respondenta. Respondent lahko vprašanje in odgovor vidi (npr. če je predizpolnjeno), ne more pa ga spremeniti. Več >>


Januar 2019 (version: 19.01.18)


Izvedena je bila večja nadgradnja orodja za spletno anketiranje 1KA (verzija 19.01.18). Izvedenih je bilo veliko izboljšav obstoječih funkcionalnosti in implementiranih novih funkcionalnosti, razvitih v obdobju od oktobra 2018 do januarja 2019. 

Nove funkcionalnosti:

 • Novi temi za spletne ankete: poleg klasičnih barvnih tem sta sedaj na voljo 2 dinamični temi (1KA Nature in 1KA Office) s 15 fotografijami, ki se naključno prikazujejo. Več >>
 • Možnosti razvrščanja vrednosti odgovorov: vrednosti odgovorov posameznega vprašanja lahko sedaj z enim klikom uredimo padajoče. Prav tako sedaj vklop funkcije 'Uredi vrednosti odgovorov' ostane vklopljen in viden, tudi ko zapremo urejevalnik vprašanja. Več >>
 • Možnost kopiranja vprašanj in odgovorov iz Worda v 1KA med ustvarjanjem ankete: Ko imamo že ustvarjeno anketo v 1KA, lahko vmes kopiramo vprašanja in odgovore direktno iz Worda v 1KA. To storite na enak način, kot v vmesniku za kreiranje nove ankete. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Izboljšan vmesnik za prevode: vmesnik za dodajanje prevoda ankete v druge jezike sedaj omogoča prevajanje tudi novejših tipov vprašanj (drsnik, hotspot). Več >>

Oktober 2018 (version: 18.10.27)


Z zadnjo nadgradnjo, ki je potekala v soboto, 27. septembra 2018, smo predvsem nadgradili zunanjo lupino spletnega mesta (tipske strani v responsive designu), kjer smo izboljšali izgled spletnega mesta na mobilnih napravah. Prav tako smo nadgradili iskalnik

Nove funkcionalnosti:

 • Možnost kopiranja besedila vprašanj in odgovorov iz tekstovnih datotek (npr. iz Worda) v 1KA. Več >>
 • Nove teme ankete za spletne in mobilne ankete. Več >>
 • Možnost sledenja opozorilom (opozorila obveznih vprašanj, opozorila pri vnosu števil, opozorila vsote in opozorila pri validacijah). Funkcionalnost je na voljo za administratorje. Več >>

September 2018 (version: 18.09.07)


V celoti je bila prenovljena zunanja lupina spletnega mesta, tako postavitev tipskih strani (responsive design), kot tudi celotna barvna podoba in logotip 1KA. Oblika in podoba notranjosti aplikacije se skorajda nista spremenili, nekoliko so se prilagodile le barve. Celoten dizajn je delo oblikovalskega studia Toaster. Prenovljen je tudi enostaven vmesnik za registracijo na virtualnih domenah 1KA.

Nove funkcionalnosti:

 • Nove možnosti kreiranja ankete: kopiraj iz predloge, kopiraj obstoječo anketo in samoevalvacijska hierarhija. Več >>
 • Nov tip vprašanja: vizualna analogna skala. Več >>
 • Pregled nad zgodovino prijav in podatek o zadnji prijavi v aplikacijo 1KA. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Dopolnjen iskalnik po anketah in vsebini: iskanje po korenu besed (sklanjanje). Več >>
 • Razširjene možnosti diseminacije javne povezave do podatkov in analiz: vklop gesla za dostop do javne povezave in osveževanje javne povezave na 15 sekund. Več >>

Junij 2018 (version: 18.06.23)


Nadgradnja zajema predvsem popravke GDPR nastavitev in drugih manjših nepravilnosti pri delovanju orodja 1KA.


Maj 2018 (version: 18.05.18)


V skladu z novo Uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) smo v okviru orodja 1KA izvedli vrsto ukrepov, od tehničnih prilagoditev, do novih funkcionalnosti, ki so na voljo avtorju ankete (uredniku) oziroma respondentu.

 • GDPR nastavitve profila, kjer lahko urednik uredi svoj GDPR profil, spremlja seznam svojih anket, ki so potencialno zavezane h GDPR-ju in procesira zahtevke za izbris, spremembo ali vpogled do anketnih podatkov, ki jih za njegove ankete podajo respondenti. Več >>
 • GDPR nastavitve ankete, kjer lahko urednik dodatno ureja GDPR nastavitve za določeno anketo (določi, katere osebne podatke zbira, izbere predlogo za soglasje k zbiranju osebnih podatkov, uredi podrobnosti o zbiranju osebnih podatkov (informacije za respondente)). Več >>
 • Možnost oddaje zahtevka za izbris, spremembo ali vpogled do anketnih podatkov. Več >>

Druge nove funkcionalnosti

 • Možnost dodajanja alternativnega maila. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Dodatne možnosti pri nastavitvah časovne omejitve za odgovarjanje (timer). Več >>
 • Dodan nov jezik (hindijščina) za respondente (prevedene standardne besede). Več >>

Marec 2018 (version: 18.02.28)


 • Prenovljeno je iskanje po aplikaciji, ki ločeno deluje po vsebinah (vedno na vrhu desno) in po vprašalnikih (znotraj aplikacije v zavihku Moje ankete). Več >>
 • Izdelan je nov napredni modul »Panel« za povezovanje ankete s spletnimi paneli, kjer lahko uporabniki 1KA rekrutirajo respondente (npr. Valicon, GFK). Več >>
 • Dodana je možnost omejitve števila znakov pri odprtih vprašanjihVeč >>

Januar 2018 (version: 18.1.8)


Nove funkcionalnosti:

 • Prenovljen iskalnik po vsebinah 1KA: iskalnik na naslovnici 1KA, ki išče po vsebini spletnega mesta (priročniki, pogosta vprašanja, vsebina). Možnost uporabe naprednega iskalnika, kjer lahko poljubno dodajate kriterije iskanja. Več >>
 • Prenovljen je iskalnik po vprašalnikih, ki pa deluje le v notranjosti 1KA za registrirane uporabnike.
 • Dodatne nastavitve pri odprtih vprašanjih: omogočajo vklop funkcije, da respondentu pri odprtih vprašanjih prikažemo odgovore predhodnih respondentov. Uporabno pri zbiranju različnih mnenj, predlogov ipd. Več >> 
 • Vpogled v potek urejanja vprašalnika (kdo, kdaj in kaj je spreminjal) za uporabnike z administratorskim statusom: administratorji lahko sedaj sledijo in analizirajo dejavnosti, ki se dogajajo v anketi, kar je uporabno zlasti v primeru več urednikov ankete. Administrator tako lahko spremlja osnovne podatke o urejevalcih ankete, času urejanja, številu seans in številu akcij, ki jih je urejevalec izvedel. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Možnost deljenja poročila po meri med urednike ankete: poročilo po meri lahko delimo med druge urednike ankete. Uredniki ankete z dostopom do poročila po meri ga lahko urejajo in pregledujejo, ne morejo pa ga preimenovati ali izbrisati. Več >>
 • Možnost vključevanja ankete v mape pri kreiranju: poleg organiziranja anket v mape v zavihku 'Moje ankete', lahko sedaj ankete razvrstimo v ustrezno mapo ob samem kreiranju ankete ali kasneje v nastavitvah ankete. Več >>

Maj 2017 (version: 17.05.02)


Nove funkcionalnosti:

 • Napredni modul 'Samoevalvacija v šolah': podpora procesu evalvacije dela učiteljev s strani učencev, in to tako v srednjih kot osnovnih šolah. Več >>
 • Napredni modul 'Klepet': znotraj vprašalnika se lahko vklopi napredni modul za klepet, ki omogoča kombinacijo kvantitativne in kvalitativne izvedbe raziskave. Več >>
 • Analiza lokacije respondentov glede na IP naslov: V zavihku 'Status' – 'IP Lokacija' je pregled respondentov glede na državo in mesto. Več >>
 • Nov tip vprašanja 'Heatmap': omogoča grafično predstavitev rezultatov z uporabo barv. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Pri tipu vprašanja 'Lokacija' dodana možnost 'Izberi lokacijo': respondentu se na zemljevidu prikažejo že vnaprej določene lokacije z vnosnim tekstovnim poljem, kamor vpiše svoj odgovor (npr.: na zemljevidu so označena največja mesta, respondent pa pri vsakem mestu vpiše, kaj mu je tam najbolj všeč). Več >>
 • Brez sprejema piškotka, respondent ne more nadaljevati z odgovarjanjem na anketo: Pri vklopu shranjevanja piškotka je dodana nastavitev, kjer se respondentu v primeru, da ne sprejme piškotka, onemogoči izpolnjevanje ankete. Več >>
 • Izpostavljena možnost za dodajanje nagovora znotraj vprašalnika: V urejanju vprašalnika v desnem stolpcu je sedaj na voljo tudi ikona za dodajanje tipa vprašanja 'Nagovor'. Več >>
 • Pri vprašanju tipa 'Datum' dodana možnost za izbiro ure: Respondentu lahko omogočite, da poleg izbire datuma izbere tudi uro. Več >>
 • Dodana je možnost prilagoditve oblike anket za ljudi s posebnimi potrebami (accessibility) ter urejanja CSS kode za mobilne oblike anket. Več >>

Januar 2017 (version: 17.01.29)


Prenovljen vmesnik za kreiranje anket, form in glasovanj:

 • S prenovo vmesnika se je izboljšal vizualni izgled in uporabnost, dodana je tudi nova funkcionalnost, in sicer sedaj se lahko arhivsko anketo, ki je bila predhodno shranjena na računalnik, enostavno uvozi nazaj v 1KA. Več >>

Nove vizualne predloge anket:

 • Preoblikovana je prednastavljena tema anket, za pretekle ankete bo še vedno prikazana stara prednastavljena tema oziroma oblika.
 • Poleg tem, ki jih lahko izberete za prikaz na PC-jih, lahko sedaj izberete tudi temo za prikaz ankete na mobilnih napravah. Na voljo je pet novih mobilnih tem oziroma barvnih kombinacij. Več >>

Nove možnosti dodajanja ikon pri slikovnem tipu vprašanja:

 • Pri uporabi slikovnega tipa vprašanja, ki je ena izmed postavitev tipa vprašanja 'Kategorije – en odgovor' so sedaj na voljo nove ikone. Poleg zvezd, smeškov in palca, lahko sedaj izberete tudi srce, zastavico ali strička. Več >>

Nova funkcionalnost pri izvedbi kalkulacije

 • Pri nastavitvah kalkulacije je dodana možnost 'Neodgovor upoštevaj kot vrednost 0'. V primeru, da respondent ne odgovori na vsa vprašanja, ki so vključena v kalkulacijo, se za to vprašanje upošteva vrednost 0. Če ta možnost ni izbrana, kalkulacija vrne vrednost -88, kar pomeni napako v kalkulaciji. Več >>

Dodana funkcionalnost za identifikacijo in preusmeritev respondenta:

 • V zaključku ankete lahko uporabnik nastavi, da respondenta, ko zaključi z anketo, preusmeri na določeno spletno mesto. Pri tem se lahko v URL naslov vključi tudi dodatne parametre: a) ID respondenta, b) Status respondenta, c) lahko pa se z uporabo funkcije 'data piping-a' vključi tudi vrednost sistemske spremenljivke v anketi (npr.: https://www.1ka.si?q1=#Q1#). Več >>

Dodatna možnosti pri tipu vprašanja Lokacija:

 • Pri uporabi tipa vprašanja lokacija je mogoče fokus zemljevida nastaviti tudi z gumbom na zemljevidu 'Nastavi fokus'. Več >>

Hitro dodajanje tipa vprašanja 'Drsnik':

 • Tip vprašanja 'Drsnik', ki je posebna oblika tipa vprašanja 'Število', je mogoče sedaj na preprost način izbrati iz nabora vseh tipov vprašanj pri urejanju vprašalnika. Več >>

Dodane nove funkcije APIja:

 • Aplikacija 1KA omogoča integracijo z ostalimi sistemi oziroma aplikacijami preko svojega vmesnika API (Application program interface). Pripravili smo nekaj funkcij branja in pisanja, z najnovejšo funkcijo branja se dobi seznam vseh javnih povezav za določeno anketo. Več >>

September 2016 (version: 16.09.17)


Novi tipi vprašanj:

 • Image Hotspot: omogoča postavitev vprašanja v obliki slike, respondent pa odgovarja tako, da označi eno ali več točk oz. območij na sliki. Več >>
 • Fotografiraj: vprašanje omogoča respondentu izdelavo 'selfijev' in drugih fotografij, ki se v bazi zabeležijo kot odgovori (v obliki povezave do slike). Več >>
 • Postavitev odgovorov v obliki traku: pri vprašanjih tipa tabela – klasična tabela in tabela diferencial lahko postavite odgovore v obliki traku (uporabno za vprašanja, kot je na primer Net Promoter Score). Več >>

Nastavitev statičnega uvoda: možnost nastavitve statičnega uvoda ali prikaza preverjanja s CAPTCHA testom, ki omogoča, da se izognemo lažnim (računalniško generiranim) klikom na anketo. Več >>

Možnost dodajanja pogojev glede na napravo respondenta: Pri vstavljanju pogojev lahko določimo, da lahko na anketo odgovarjajo samo tisti, ki dostopajo do ankete preko določene naprave (npr. računalnik, telefon, tablica ali robot). Več >>

Prenova sistema 1KA za pošiljanje vabil: prenovljen vmesnik za pošiljanje email vabil, hkrati je dodana možnost pošiljanja preko pošte ali SMS-a, pri čemer vmesnik podpira (dokumentira) pošiljanje vabil preko omenjenih kanalov. Več >>

Nadgrajen tip vprašanja povleci – spusti: postavitev povleci – spusti je zdaj na voljo tudi pri vprašanju tipa tabela – več odgovorov, kjer je možno izbirati postavitev v obliki okvirjev ali škatel. Več >>

Možnost privzetih vrednosti odgovorov pri vprašanju tipa kategorija – en odgovor: privzete vrednosti odgovorov (npr. strinjanje, veljavnost), ki so na voljo pri vprašanju tipa tabela – klasična tabela, lahko zdaj uporabite tudi pri vprašanju tipa kategorija – en odgovor. Več >>


Julij 2016 (version: 16.07.8)


Nov tip vprašanja - lokacija: nov tip vprašanja z dvema načinoma vnosa lokacije, ki omogočata prepoznavanje lokacije respondenta in označevanje različnih lokacij na zemljevidu. Več >>

Možnost naprednega dodajanja slike kot odgovora: možnost hitrega dodajanja slike, ki omogoča vstavljanje slike kot odgovora z enim klikom. Več >>

Nov modul za izdelavo kvizov: nov modul, ki omogoča izdelavo različnih kvizov in testov. Posebnost vklopa modula kviz je možnost določanja pravilnih in napačnih odgovorov, pri čemer se v zaključku kviza oz. ankete izpišejo vsa vprašanja z označenimi pravilnimi in nepravilnimi odgovori. Več >>

Možnost izklopa spremljanja in shranjevanja parapodatkov: v nastavitvah lahko povsem izklopimo spremljanje in shranjevanje parapodatkov (brskalnik respondenta, JavaScript podpora respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datumi odgovarjanja na vprašanja). Več >>

Možnost naknadnega urejanja ankete (kot respondenta): v zaključku ankete lahko vključimo prikaz povezave za naknadno urejanje, ki respondentu omogoča, da lahko kasneje dostopa do ankete in ureja svoje odgovore. Več >>


Maj 2016 (version: 16.05.17)


Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori: Iz orodja 1KA se lahko v formata PDF ali RTF izvozi celoten vprašalnik in izpis odgovorov respondentov. Več >>

Nastavitev privzetih odgovorov: V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' lahko nastavite, da se respondentu ob prikazu vprašanja prikaže že izbran odgovor, ki ga sicer lahko spremeni. Več >>

Možnost vpogleda v pretekle spremembe ankete: 1KA arhivira vse naknadne posege v podatke, kar omogoča nadzor nad spremembami in klasifikacijo podatkov. V zavihku 'Arhivi' lahko poleg že obstoječih arhivov vprašalnika, podatkov, vabil, analiz, ankete in testnih vnosov, spremljamo tudi spremembe vprašalnika, spremembe podatkov respondentov (arhiv sprememb podatkov respondenta se avtomatsko ustvari, ko v vpogledu v anketo respondenta spremenimo podatke) in uvoza (dodajanja) podatkov. Več >>

Možnost grafičnega prikaza povprečij za tip vprašanj kategorija – en odgovor in število: Pri vprašanjih tipa kategorija - en odgovor in število lahko odslej v zavihku Analiza – Grafi izberemo tip grafa 'Povprečje'. To lahko izberemo v primeru, da gre pri vprašanju tipa kategorija – en odgovor za ordinalni tip spremenljivke in lahko računamo povprečje. Več >>

Dodatne možnosti urejanja podatkov respondentov: Pri hitrem urejanju celotne ankete respondenta je na voljo možnost kopiranja respondenta, pri čemer se kopirajo vsi podatki (odgovori) respondenta, ne pa tudi parapodatki. Funkcionalnost je uporabna v primeru, ko sami vnašamo podatke respondentov in ima veliko število respondentov vse ali več odgovorov enakih. Več >>

Možnost izklopa avtomatskega preštevilčevanja vprašanj: V nastavitvah je dodana možnost izklopa avtomatskega preštevilčevanja vprašanj, kar pomeni, da se imena vprašanj ohranijo ne glede na to, ali jih prestavljamo ali brišemo. Več >>

Dodatni vpogled po straneh v zavihku 'Status': V zavihku STATUS lahko odslej filtriramo Potek po straneh glede na različne statuse in tako podrobneje analiziramo, kje respondenti zapuščajo anketo. Več >>

Izboljšave možnosti komentarjev: Poleg dodajanja komentarjev na vprašanje lahko odslej uredniki vprašalnika dodajajo komentarje tudi na pogoje in bloke. Novost je tudi možnost privzete nastavitve, da so ob kreiranju ankete vedno avtomatsko vključeni komentarji. Več >>

Nov tip vprašanja povleci in spusti (drag and drop): Pri vprašanjih tipa kategorija – en odgovor, kategorija – več odgovorov in tabela je na voljo nova postavitev 'povleci in spusti', ki omogoča kreativnejši prikaz vprašanj, pri čemer lahko respondent s premikanjem odgovorov označi izbran odgovor ali jih razvrsti v skupino in podobno. Funkcionalnost deluje tudi na mobilni verziji. Več >>


Januar 2016 (version: 16.01.08)


Izvoz podatkov v SPSS z enim klikom: 1KA sedaj omogoča izvoz podatkov v SPSS z enim klikom. Ob kliku na gumb 'Izvozi v SPSS' se na vaš računalnik shrani datoteka s podatki (.SAV), ki je že pripravljena za obdelavo. Več >>

Določanje kvot na podlagi posameznih spremenljivk: pri urejanju vprašalnika imamo med naprednimi možnostmi pri dodajanju novega tipa vprašanja tudi kvote. S kvotami lahko določimo, da se vprašanja v anketi prikažejo le določenemu številu respondentov glede na poljubne kriterije, npr. spol, starost. Kvote lahko uporabimo tudi, če želimo, da se eden izmed odgovorov prikaže le določenemu številu respondentov (npr. če zbiramo prijave na različne delavnice, vsaka delavnica pa sprejme omejeno število ljudi). Več >>

Izdelava Max-Diff tabele (tabela, kjer respondent med več odgovori izbira najbolj in najmanj pomembnega): primerno za različne marketinške raziskave, kjer želimo, da respondent med večjim številom odgovorov izbere najbolj in najmanj pomembnega. Z uporabo postavitve 'MaxDiff' pri vprašanju tipa tabela-en odgovor se tabela preoblikuje tako, da imamo na sredini tabele odgovore (npr. dejavnike, lastnosti), levo in desno pa skrajni kategoriji (npr. Najbolj pomembno in Najmanj pomembno). Več >>

Možnost sledenja spremembam ankete v arhivu vprašalnika: v arhivu vprašalnika lahko spremljamo vse spremembe anketnega vprašalnika. Več >>

Možnost urejanja kalkulacij (npr. določanje števila decimalk izračunov): pri izračunu kalkulacij, kjer imamo pogosto opravka s števili z več decimalkami, je sedaj na voljo možnost zaokroževanja izračunane kalkulacije, kar poveča preglednost izpisanih rezultatov. Več >>

Prenos vrednosti odgovora enega vprašanja tudi v besedilo odgovora drugega vprašanja: poleg prenosa vrednosti odgovora enega vprašanja v besedilo drugega vprašanja lahko sedaj prenašamo vrednosti odgovorov tudi v besedilo odgovorov drugega vprašanja. Več >>

Nadgrajeno dodajanje respondentov pri pošiljanju email vabil: možnost uvoza več vrst vhodnih datotek, možnost uporabe več ločil. Več >>

Nova možnost za managerje virtualnih domen: možnost dodajanja obstoječih uporabnikov pod svoj pregled (vezano na domeno), možnost omogočanja pošiljanja email vabil (preko lastnega strežnika) uporabnikom domene. Več >>


Oktober 2015 (version: 15.10.15)


Večja nadgradnja naprednega modula za podporo telefonskemu anketiranju:

 • izpopolnjen vmesnik za pregled dodanih kontaktov;
 • dodan iskalnik za iskanje po kontaktih, če želimo npr. spremeniti telefonsko številko nekega določenega kontakta (še posebej priročno v primeru velikega števila kontaktov);
 • nov status klica 'D - preložen', ki ga lahko uporabimo, če neke številke v trenutku, ko nam je prikazana, ne želimo poklicati;
 • možnost dodajanja dostopa do ankete anketarjem (imajo dostop le do vmesnika za klicanje, ne pa tudi do urejanja in vpogleda v podatke);
 • dodan sumarni pregled klicev po anketarjih (pod Preglej);
 • 'zaklep' številke v primeru več anketarjev (ista številka se ne more prikazati dvema anketarjema hkrati).

Podrobnosti >>

Nove možnosti pri uporabi blokov, npr. naključno razvrščanje vprašanj v bloku: pri nastavitvah bloka imamo na voljo možnost naključnega razvrščanja vsebine bloka. Pri tem lahko določimo, ali se respondentu naključno prikažejo vsa vprašanja ali le del. Na primer, če imamo kviz in v blok umestimo 100 vprašanj, lahko določimo, da se vsakemu respondentu naključno prikaže le 20 vprašanj iz bloka. Več >>

Nadgrajene možnosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih inštalacij):

 • Možnost kopiranja map z anketami: Ko želimo imeti več izvodov oz. verzij istega vprašalnika večkrat, lahko kopiramo več anket na enkrat le z enim klikom. Na primer, imamo serijo vprašalnikov za Organizacijo 1, želimo pa enake vprašalnike tudi za Organizacijo 2. S klikom na 'kopiraj mapo' se podvoji mapa in s tem tudi vsi pripadajoči vprašalniki, kjer nato uredimo le npr. ime mape, anket in ime organizacije, če je potrebno.
 • V zavihku 'Moje ankete' – 'Aktivnost' sedaj možnost filtriranja tudi v posameznih podzavihkih (Tedenska, Mesečna, Letna, Celotna). Filtrirati je mogoče posebej po statusih 5 (delno izpolnjena anketa) in 6 (končana anketa).

Podrobnosti >>


Avgust/September 2015 (version: 15.09.15)


Nadgradnja naprednega modula za podporo telefonski anketi: dodana vrsta čakajočih klicev, ki prikazuje seznam številk, s katerimi smo dogovorjeni za ponoven klic in seznam klicev v vrsti, ki prikazuje seznam vseh številk, ki so v vrsti za klic. Dodana je možnost določanja vrstnega reda klicev: fiksno, naključno, A-Z, Z-A. V vmesniku za klic lahko sedaj poleg telefonske številke prikažemo tudi druge podatke, ki jih vnesemo, npr. ime in priimek klicanega, podjetje ipd., kar nam olajša klicanje, saj lahko takoj vidimo, kdo je naša kontaktna oseba. Več >>

Nov slikovni tip vprašanja: pri vprašanju tipa kategorije – en odgovor je na voljo nov tip postavitve: slikovni tip, pri katerem lahko izbirate med tremi različnimi grafikami: smeško, palec in zvezde. Primeren je za grafično predstavitev v raznih ocenjevalnih lestvicah, npr. priljubljenosti, zadovoljstva, uporabnosti ipd., kjer respondent na primer oceni zadovoljstvo s spletno stranjo, tako da označi število zvezdic. Več >>

Možnost spreminjanja velikosti gumbov samo za mobilne naprave: pri tipih vprašanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumbe, lahko na nivoju celotne ankete spremenimo velikost prikaza gumbov, posebej za mobilne telefone. Tako lahko prilagodimo samo velikost gumbov za anketo na mobilnem telefonu, medtem ko anketa izpolnjena preko računalnika ostane nespremenjena. Več >>

Možnost izbire med nominalnim in ordinalnim tipom merske lestvice neposredno v orodni vrstici. V orodni vrstici vprašanja imamo različne možnosti urejanja: kopiranje, vstavljanje pogojev, predogled in izbris vprašanja. Za vprašanja tipa kategorija – en odgovor, kategorija – več odgovorov in tabela je na voljo dodatna možnost izbire nominalnega ali ordinalnega tipa vprašanja neposredno v orodni vrstici. Več >>

Nadgrajene možnosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih inštalacij): dodano polje za iskanje po uporabnikih (uporabno za administratorje z velikim številom uporabnikov), možnost pošiljanja sporočil drugim uporabnikom, možnost vstavljanja novega tipa vprašanja - elektronski podpis. Več >>

Nov naslov za storitve obveščanja respondentov in urednikov ankete (raziskave@1ka.si): spremenjen je privzeti naslov (info@1ka.si) za pošiljanje elektronskih vabil iz sistema 1KA in obveščanje (obveščanje o izpolnjeni anketi, izteku ankete, spremembi aktivnosti in izbrisu ankete) v raziskave@1ka.si.

Ukinjen je elektronski naslov info@1ka.si. Za stik z uporabniki je sedaj na voljo naslov help@1ka.si.

Posodobljen cenik tehničnih storitev in metodološke pomoči.


Junij/Julij 2015 (version: 15.07.15)


Nova funkcionalnost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov: pri tipih vprašanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumbe, lahko na nivoju celotne ankete spremenimo velikost prikaza gumbov (od 25 × 25 px do največ 55 × 55 px), kar je zaradi specifičnega načina uporabe še posebej priporočljivo za mobilne naprave. Več >>

Dodatne možnosti urejanja vprašanj z drsnikom: pri urejanju drsnika so sedaj na voljo nove možnosti, med drugimi tudi možnost uporabe vnaprej pripravljenih vmesnih opisnih label (npr. lestvice za veljavnost, strinjanje, všečnost itd.), možnost izklopa drsne ročice, možnost izklopa števila nad izbrano točko. Več >>

Možnost urejanja sporočila za respondente v primeru omejitve ankete (kvote): v primeru uporabe kvot, s čimer lahko omejimo število odgovorov, lahko sedaj prilagodimo sporočilo, ki se respondentom prikaže, ko je kvota izpolnjena. Sporočilo lahko poljubno oblikujete v zavihku Standardne besede, prav tako pa je možnost na voljo v samem zavihku Aktivnost/Trajanje, kjer vklopite omejitev oz. kvoto. Več >>

Možnosti ankete v primeru prikaza blokov v obliki zavihka: če v anketi uporabimo bloke v obliki zavihkov, se lahko pri izpolnjevanju vprašalnika respondenti premikajo kot običajno (s klikom na gumb Naslednja stran) ali s klikom na posamezne zavihke (bloke), ki so na vrhu vprašalnika. Na podoben način se lahko po anketi premikate pri urejanju vprašalnika. Več >>

Izpostavljena in nadgrajena možnost uvoza podatkov: uvoz podatkov, ki zajema dodajanje in združevanje podatkov je izpostavljen kot samostojna možnost v zavihku PODATKI. Funkcionalnost je nadgrajena in opisana po korakih, ki vas vodijo skozi proces dodajanja/združevanja podatkov. Več >>


April/Maj 2015 (version: 15.05.15)


Dodatne možnosti prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave: dodana sta avtomatska prilagoditev vprašanj z vstavljenim videom ter Mobilne nastavitve v zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve', kjer lahko izklopite možnost prilagoditev na mobilne naprave (za primer testiranja ipd.).

Podrobnosti >>

Organiziranje anket v mape (direktorije): dodana je nova administrativna funkcionalnost, ki poveča preglednost na anketami. Uporabniki lahko ustvarijo mape, kamor prenesejo ankete in jih uredijo glede na tematiko, čas, namen ipd. Več >>

Omejevanje števila (ustreznih) odgovorov: dodana je funkcionalnost omejevanja št. odgovorov glede na ustrezne enote. Uporabniki lahko določijo največje število odgovorov glede na ustrezne enote (delno ali v celoti izpolnjene ankete), anketa pa bo avtomatsko deaktivirana, ko bo doseženo največje število odgovorov. Več >>

Dodatne možnosti urejanja vprašanj:

 • Možnost zaporednega filtriranja vprašanj: vprašanja v bloku lahko sedaj uredimo v niz medsebojno povezanih vprašanj, kjer je vsako naslednje vprašanje pogojno prikazano glede na odgovor na prejšnje vprašanje, tako imenovani 'drill down'. Več >>
 • Možnost skrivanja radio in checkbox gumbov: ob besedilu oziroma sliki kategorije lahko skrijemo radio oziroma checkbox gumbe, kar je še posebej koristno za slikovna vprašanja na mobilnih anketah. Več >>
 • Možnost vnosa številskih odgovorov v obliki drsnika: pri številskih tipih vprašanj je možnost nastavitve načina vnosa v obliki drsnika. Več >>
 • Možnost skrivanja (deaktiviranja) kategorij odgovorov v že aktivni anketi: v primeru vprašanj z več kategorijami lahko posamezne kategorije skrijemo, da jih novi respondenti ne vidijo več v anketi, pri tem pa zbranih podatkov ne izgubimo. Funkcionalnost je priporočljiva zlasti za prijave na dogodke, posamezne delavnice, kjer je npr. ena izmed delavnic že zapolnjena. Več >>
 • Možnost prikaza odgovorov v obliki izbirnega seznama: pri vprašanjih tipa kategorija en odgovor in kategorije več odgovorov lahko odgovore prikažemo v obliki seznama, iz katerega lahko respondent izbere enega ali več odgovorov. Več >>
 • Možnost vstavljanja pogojev za prikaz kategorije in drugega vprašanja: pri urejanju vprašanja sta ob posameznih kategorijah ikoni za vnos pogojev za prikaz kategorije (IF*), kjer lahko določimo v katerem primeru naj se prikaže posamezna kategorija, in nadaljevalni pogoj (IF->), kjer lahko poljubno kategorijo določimo kot pogoj za prikaz drugega vprašanja. Več >>

Februar/Marec 2015 (version: 15.03.15)


Nove funkcionalnosti

 • Možnost izvoza tabele uporabnih respondentov v Excel. Več >>
 • Dodane možnosti prikaza odgovorov 'Ne vem', 'Neustrezno' in 'Zavrnil' šele po opozorilu. Več >>
 • Prilagoditve za mobilno anketo: avtomatsko prilagajanje slik, prilagajanje vprašanj tipa tabela s pomočjo postopnega reševanja, prilagoditev vprašanj tipa razvrščanje (iz 'premikanja' v 'oštevilčevanje') in tipa postavitev kategorij (iz 'horizontalne' v 'vertikalno'), predogled za mobilne telefone in tablice. Več >>

Nadgradnja jezikovnih nastavitev

 • Omogočeno prilagajanje sporočila za obveščanje respondentov o izpolnjeni anketi v primeru več jezikov znotraj ankete. Več >>
 • Dodana možnost izbire načina prikaza jezika za respondente, ko ima anketa več jezikov. Respondentom lahko ponudimo izbiro jezika v obliki radijskega gumba ali v obliki rolete (priporočljivo v primeru več jezikov). Več >>

Nove oblikovne možnosti

 • Dodane so dodatne možnosti za oblikovanje tem vprašalnika – različni načini ločevanja vprašanj (okvir, črta ali brez) Več >>
 • Dodatna nastavitev pri tipu nagovor, kjer lahko z vključitvijo črte za nagovorom dodatno ločimo nagovor od preostalih vprašanj. Več >>

Nadgradnja obstoječih nastavitev

 • Nadgrajena je uporaba arhivov znotraj anket, dodani so arhivi ankete, kjer lahko prenesete arhivsko datoteko vprašalnika (in podatkov) na svoj računalnik ter arhivi testnih vnosov, kjer si lahko ogledate število testnih in avtomatsko generiranih podatkov v anketi. Več >>
 • V zavihku 'Moje ankete' je dodan pregled aktivnosti anket, pri čemer modra pika predstavlja aktivno anketo, siva pa neaktivno.

December 2014/Januar 2015 (version: 15.01.15)


Nove možnosti nastavitev uporabnika:

 • Pregled vseh anket (direktorij): V nastavitvah uporabniškega vmesnika lahko uporabniki izbirajo med osnovnim privzetim in novim naprednejšim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča prilagoditev prikaza lastnosti (stolpcev) za ankete.
 • Hitro kreiranje anket (Enklik kreiranje): mogoče je vklopiti novo opcijo, ki omogoča kreiranje ankete z enim samim klikom.
 • Nastavitve za kreiranje nove ankete: uporabniki lahko vklopijo nove privzete nastavitve za prikaz/skritje uvoda, zaključka in naslova ankete.
  Podrobnosti >>

Dodatne možnosti pri urejanju uvoda in zaključka:

 • Dodane so ikone (v obliki očesa) za prikaz ali skritje uvoda in zaključka;
 • Dodane so nastavitve zaključka, skok na zunanjo povezavo deluje za vse spletne strani, tudi za nezavarovane različice. Podrobnosti >>

Dodatne možnosti pri poravnavanju tabel:

 • Dodana je možnost poravnave celic oz. vrednosti odgovorov v tabelah. Pri vseh tipih tabel lahko uporabnik nastavi širino celice podvprašanj ter temu prilagaja poravnavo vrednosti oz. odgovorov. Več >>

Dodane možnosti pregleda v zavihku STATUS:

 • Možnost pregleda neodgovorov spremenljivk: Uporabnik lahko v zavihku 'Status' preveri kvaliteto odgovorov, pogleda lahko stopnje neodgovorov po posameznih spremenljivkah. Več >>
 • Možnost pregleda uporabnosti respondentov: Uporabnik lahko pregleda, koliko je uporabnih enot v njegovi bazi podatkov, uporabnost pa lahko tudi sam določa, npr. samo enote s 100% uporabnostjo. Več >>

Posodobljeno je označevanje testnih vnosov: avtomatsko generirani vnosi so sedaj ločeni od navadnih testnih vnosov, možno pa je tudi izbrisati avtomatsko generirane vnose posebej. Več >>

Dodan je iskalnik po podatkih: uporabnik lahko z vpisom ključnih besed išče po bazi podatkov. Več >>

Uporabniki z lastno inštalacijo imajo možnost oblikovanja svojih lastnih tem: tukaj si lahko ogledate nekaj primerov oblikovanih tem za točko osveščanja Safe.si (primer 1, primer 2, primer 3).

Poleg prenovljene naslovnice na slovenski in angleški strani je z januarjem 1KA doživela še dve veliki izboljšavi:

 • celovito prenovo (zamenjavo) urejevalnika besedila, ki vključuje številne funkcionalnosti, kot so vstavljanje Youtube videa, slik, tabel.
 • Slovar/Glossary, s katerim lahko dodate definicije nejasnim besedam v vprašalniku. Več >>

<< Nazaj na Splošen opis

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.