Kako lahko prilagodim izgled grafov?

V zavihku 'ANALIZE' - 'Grafi', kjer so grafično predstavljeni rezultati analize, lahko v 1KA izbiramo med različnimi tipi grafov, glede na tip spremenljivke.

Za prikaz spremenljivk nominalnega tipa (Kategorije - en odgovor), kjer ni mogoče računati povprečij, lahko izbiramo med naslednjimi tipi grafov: 

Za prikaz spremenljivk nominalnega tipa (kategorija - več odgovorov), kjer ni mogoče računati povprečij, lahko izbiramo med različnimi tipi grafov, glede na to, ali za osnovo vzamemo navedbe ali enote:

Enote:

Za prikaz spremenljivk ordinalnega tipa (tabela), kjer lahko računamo povprečje, lahko izbiramo med naslednjimi tipi grafov:

Za prikaz številskega tipa vprašanja kot ordinalnega tipa spremenljivk, za katera lahko računamo povprečja: 

Tip spremenljivke besedilo lahko grafično izpišemo v obliki tabele, pri čemer lahko izbiramo med:


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.