V zavihku 'STATUS' -  'Napredni statusi >' - 'IP Lokacija' je na voljo analiza približne lokacije respondentov.

Izrisana tabela prikaže državo, mesto, frekvenco in odstotek za vse respondente. To nam lahko pomaga pri analizi podatkov, ko bi na primer radi vedeli, kakšna je frekvenca odgovorov glede na različna mesta ali države. Upoštevajte, da so IP lokacije lahko v določenih primerih nenatančne in zgolj ocene. Ocenjene so na podlagi knjižnice IP lokacij, zato lahko pride do odstopanj od realnih podatkov.

Da se IP podatek respondentov spremlja, mora biti v 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Parapodatki' omogočeno shranjevanje IP naslovov.

Pozor! IP naslov je osebni podatek, ki se ne beleži v isto bazo kot ostali podatki ankete.

<< Nazaj na STATUS

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.