V zavihku 'STATUS' - 'IP Lokacija' je na voljo analiza približne lokacije respondentov.

Izrisana tabela prikaže državo, mesto, frekvenco in odstotek za vse respondente. To nam lahko pomaga pri analizi podatkov, ko bi na primer radi vedeli, kakšna je frekvenca odgovorov glede na različna mesta ali države.

Da se IP podatek respondentov spremlja, mora biti v 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Parapodatki' omogočeno shranjevanje IP naslovov.

Pozor! IP naslov je osebni podatek, ki se ne beleži v isto bazo kot ostali podatki ankete.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.