Nivoji uporabnikov

Aplikacija 1KA ima tri osnovne nivoje uporabnikov:

Uporabnik (angl. user) je vsaka oseba, ki se je uspešno prijavila v katerokoli namestitev aplikacije 1KA, npr. na www.1KA.si, 1KA.arnes.si, oziroma na katerikoli drugi lastni namestitvi. Katere funkcionalnosti so uporabniku na voljo, je odvisno od namestitve in odgovarjajočih pogojev:

 • na namestitvi www.1KA.si so brezplačno na voljo OSNOVNE (1KA) funkcionalnosti, ostale pa so plačljive v individualnih paketih NAPREDNI (2KA) in PROFESIONALNI (3KA). Vsi uporabniki poslovnih paketov imajo na voljo vse obstoječe funkcionalnosti (3KA);
 • namestitev 1KA.arnes.si, ki jo omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je namenjena izključno osebam z virtualno identiteto AAI. Na tej namestitvi so uporabnikom na voljo – z nekaj manj pomembnimi izjemami - vse obstoječe funkcionalnosti 1KA;
 • na vsaki namestitvi aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika so na voljo vse funkcionalnosti, ki so bile razvite v okviru odprte kode.

Manager je status, ki se praviloma pojavlja zgolj v poslovnih paketih. Izjemoma se lahko v določenih primerih dodeli določenemu uporabniku tudi v primeru prenosa anket na novo uporabniško ime. Manager ima poleg siceršnjega polnega nabora funkcionalnosti uporabnika (3KA) namreč še naslednje možnosti:

 • dodajanje in nadaljnje urejanje novih podrejenih uporabnikov. Poudariti velja, da manager sebi ne more dodajati oziroma podrejati že obstoječih uporabnikov (to lahko naredi le administrator);
 • manager ima vpogled v vse ankete in vse aktivnosti uporabnikov, ki si jih je dodal.

Administrator je status, ki je vezan na določeno namestitev aplikacije 1KA. Poleg funkcionalnosti uporabnika in managerja ima administrator naslednje dodatne možnosti:

 • lahko dodaja nove uporabnike;
 • ureja in deaktivira obstoječe uporabnike;
 • nadzira in ureja uporabnike, ki niso dokončali registracije;
 • dodeljuje in ureja status managerja;
 • dodeljuje obstoječe uporabnike managerju;
 • nastavlja sistemske nastavitve določene namestitve (npr. privzeti jezik);
 • restavrira (pomotoma) izbrisane ankete, vendar ne starejše od 3 mesecev;
 • intervenira v anketo uporabnika, vendar le, če mu to uporabnik izrecno dovoli preko ikone centra za pomoč, sicer administrator nima dostopa oziroma vpogleda do anket uporabnikov;
 • ureja (dodaja, selektivno aktivira, deaktirivra) obvestila, ki jih ob prijavi vidijo uporabniki določene namestitve 1KA;
 • ima dostop do statistik aktivnosti o številu uporabnikov, anket in vprašalnikov na določeni namestitvi.

Pri tem velja upoštevati, da se vsaka sprememba ali vpogled v ankete zabeleži in jo lahko uporabnik opazi. Sledi vseh sprememb so vidne v zavihku UREJANJE – Arhiv – Spremembe. O vsakem takem posegu je uporabnik predhodno (izrecno dovoljenje) in/ali naknadno (vpogled v arhiv) informiran. Posegi, ki se izvedejo na nivoju strežnika (mimo aplikacije 1KA), pa so beleženi v ustreznih strežniških dnevnikih. 1KA torej zagotavlja popolno sledljivost vseh posegov (kdo, kdaj, kaj in kako je dostopal do ankete oziroma podatkov).

Poleg zgoraj navedenih osnovnih nivojev uporabnikov obstajajo še vzdrževalci aplikacije 1KA, ki imajo pristojnosti večjih posegov.

Meta-administrator 1KA je v z vidika  vsebinske odgovornosti osrednji skrbnik določene 1KA namestitve. Tudi zanj velja, da so vsi posegi, tako kot pri administratorju, zabeleženi v aplikacij 1KA oziroma v primeru posega v anketo tudi v arhivu odgovarjajoče ankete, tako da lahko vsak uporabnik opazi morebitni poseg. Poleg funkcionalnosti 1KA administratorja ima meta-administrator 1KA še naslednje možnosti:

 • ureja GDPR zahtevke: v primeru, da 1KA respondent, ki je izpolnil anketo, poda zahtevo za izbris, spremembo ali vpogled do zbranih osebnih in/ali anketnih podatkov, vendar odgovarjajoči urednik ankete podane zahteve ne izvrši v roku enega meseca. V takem primeru ima meta-administrator pravico, da anketo izbriše oziroma respondentu neposredno zagotovi vpogled oziroma popravek;
 • ima interventen dostop do vseh anket tudi brez izrecne odobritve uporabnika. Naveden poseg se praviloma izvede le, če je bil uporabnik s strani respondentov, tretjih oseb ali s strani administratorja 1KA predhodno izrecno opozorjen, da so določene vsebine v anketi žaljive, opolzke, kršijo zakonodajo (posebej avtorsko), kršijo pričujoče splošne pogoje, politiko zasebnosti, antispam politiko ali pa zaradi svojih posebnosti ogrožajo tehnično delovanje odgovarjajoče namestitve. V izjemnih primerih, ko se uporabnik ne odziva oziroma tako zahtevajo okoliščine, pa lahko meta-administrator poseže neposredno v anketo;
 • ureja ankete v 1KA knjižnici.

Poleg meta-administratorja, ki je osrednji vsebinski skrbnik, obstajata še tehnični in sistemski vzdrževalec, ki se osredotočata predvsem na tehnične vidike aplikacije 1KA. Tudi za slednja je zagotovljena sledljivost preko strežniških dnevnikov:

 • tehnični vzdrževalec je status, ki ga ima programer aplikacije 1KA, in z njim lahko neposredno dostopa do kode, jo posodablja in popravlja. Če posamezna 1KA namestitev nima svoje lupine (in se povezave v notranjosti aplikacije usmerjajo na www.1KA.si) lahko tehnični administrator ureja tudi informacije oziroma nogo na uvodni strani namestitve (npr.1KA.arnes.si);
 • sistemski vzdrževalec 1KA je status, ki ga ima vzdrževalec strežnika, kjer je nameščena aplikacija 1KA. S tem statusom dostopa do programja in podatkovja, predvsem pa do strežnika, kjer ima vpogled v obremenitve ter up-time statistiko. Na tej osnovi spremlja in zagotavlja nemoteno delovanje ter odgovarjajoče posodobitve.

Poleg različnih nivojev uporabnikov in vzdrževalcev aplikacije 1KA pa lahko na določneih namestitvah obstajajo tudi urejevalci zunanje lupine, ki pa ni del aplikacije 1KA. Gre za urednike zunanje lupine, ki so ravno tako lahko hierarhično urejeni, v skladu z odgovarjajočim CMS sistemom (Content Management System). V tem okviru imajo možnost urejanja vsebine CMS v katerem je izdelana zunanja lupina (npr. naslovnica, novice, pogosta vprašanja, priročniki, vsebine, video vodiči, …), če ta lupina seveda obstaja. Zaenkrat obstaja le ena večja zunanja lupina, in sicer na namestitvi www.1ka.si, ki je izdelana v CMS Drupal-u. Poleg tega lahko obstajajo še manjše prilagoditve vstopne strani, ki jih ureja tehnični vzdrževalec. Primeri take prilagoditve so 1ka.arnes.si, gov-ankete.si ali tools.evoli.si, kjer je na naslovnici drugačen logotip in prilagojeno besedilo.

<< Nazaj na Splošen opis

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.