Tipi vprašalnikov

1KA omogoča izdelavo različnih tipov vprašalnika, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede na želeno zahtevnost.

Izdelate lahko:

  • Anketo: splošen, poljuben vprašalnik, enostaven ali kompleksen (pogoji, bloki, kvizi, testi, email vabila, telefon...);
  • Formo: enostavna anketa na samo eni strani (obrazec, kratka anketa, registracija, email lista, prijava na dogodke...);
  • Glasovanje: anketa z enim samim vprašanjem (peticija, volitve, potrditve, določeno mnenje/strinjanje...).

<< Nazaj na Splošen opis

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.