Neodgovor spremenljivke

V zavihku 'STATUS' - 'Neodgovor spremenljivke' so v tabeli podani izračuni neodgovora spremenljivke za vprašanja vaše ankete. Neodgovor spremenljivke pomeni, da respondent, ki je sodeloval v anketi, na določeno vprašanje ni odgovoril. Pove vam, koliko ustreznih odgovorov ste dobili glede na skupno število enot, ki jim je bilo prikazano določeno vprašanje.

Neodgovor spremenljivke lahko nastane, ker:

  • anketiranci odgovora ne poznajo;
  • anketiranci zavrnejo odgovor (zlasti pri občutljivih vprašanjih ali kadar menijo, da vprašanja niso pomembna za navedene cilje raziskave);
  • zaradi naglice, napake respondenta (vprašanje se preskoči ali se pozabi zapisati odgovor);
  • zaradi naknadne izločitve (črtanja) nekonsistentnih odgovorov.

Neodgovor spremenljivke je izračunan po formuli, kjer število neodgovorov (status -1), kjer je respondent preskočil vprašanje, delimo z vsoto števila veljavnih odgovorov, števila neodgovorov (status -1) in števila neustreznih oz. nevsebinskih odgovorov (npr. status -97). Na primer, če je na anketo odgovarjalo 20 respondentov in jih je 10 na vprašanje Q1 podalo veljaven odgovor, preostalih 10 pa jih na to vprašanje ni odgovorilo, potem neodgovor spremenljivke za vprašanje Q1 znaša 0.5 oz 50%.

Poleg neodgovora spremenljivke poznamo še neodgovor enote, ki nastane, kadar respondent ne sodeluje v raziskavi. Več o neodgovorih >>

Povezave:

<< Nazaj na STATUS

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.