Spreminjanje velikosti radio in checkbox gumbov

Pri vseh tipih vprašanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumb (kategorije - en odgovor, kategorije - več odgovorov, tabela - en odgovor, tabela - več odgovorov), je na voljo dodatna možnost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov. Možnost je na voljo v zavihku 'UREJANJE' - 'Oblika' pri urejanju posamezne teme (Prilagoditev teme). V zadnjem segmentu prilagoditev 'Velikost ikon za osebni računalnik in mobilni telefon' lahko izberemo poljubno velikost gumbov, od 25 × 25 px do največ 55 × 55 px.

 

 

Izbrana nastavitev velikosti gumbov velja za celotno anketo (vsa vprašanja z radio ali checkbox gumbi), ne pa tudi napravo, preko katere respondent dostopa do ankete. Izberemo lahko namreč različno velikost ikon za ankete prikazane na osebnih računalnikih (in tablicah) ter ankete prikazane na mobilnih telefonih. Tako lahko npr. povečamo samo velikost ikon na mobilnih telefonih, kjer je ta funkcionalnost zaradi manjših zaslonov še posebej priporočljiva, medtem ko velikost ikon na anketah na osebnih računalnikih ostane enaka.    

 

Primer ankete s privzeto velikostjo gumbov (najmanjša velikost - 25 × 25px) >>
Primer ankete s prilagojeno velikostjo gumbov (največja velikost - 55 × 55px) >>
 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.