fbpx Nastavitve modula »panel« | 1KA
+
Ustvari anketo

Nastavitve modula »panel«

Pri ponudniku panelov se morate dogovoriti:

 • Katere spremenljivke oziroma podatke vam lahko priskrbijo ter kateri podatki se morajo po končanem anketiranju vrniti v njihov sistem. Načeloma je dovolj le koda oziroma ID respondenta;
 • Kje in kako bo vaš blok vprašanj prikazan respondentu, kateri bloki vprašanj so pred ali za vašimi vprašanji oziroma ali gre za samostojno anketo;
 • O stroških uporabe seznama respondentov iz panela.

Nastavitve 1KA modula za integracijo s panelom

Po vklopu modula Panel v orodju 1KA, s katerim lahko rekrutirate respondente preko komercialnega panela, se sprožijo privzete nastavitve, s katerimi povežete podatke iz panela s podatki v 1KA. Za večino primerov privzete nastavitve zadostujejo in priporočamo, da jih ne spreminjate.

 • URL po koncu ankete: k URL-ju dodate imena spremenljivk (vprašanj), katerih podatke (vrednosti) želite vrniti nazaj v panel. Npr. če želite vrniti ID in status respondenta, morate v URL po koncu vnesti naslednje: https://www.imepanela.com?SID=RESPONDENT_PANEL_ID&status=PANEL_STATUS
 • Ime parametra za ID respondenta: ob vklopu modula se spremenljivka za ID respondenta z imenom SID samodejno vstavi v vprašalnik (označena kot sistemska in skrita). Spremenljivko sicer poimenujete enako, kot je poimenovana v panelu.
 • Ime parametra za status: ime parametra za status, ki se vrne v panel (in v URL za preusmeritev po koncu ankete).
 • Privzeta vrednost status parametra: privzeto je vrednost statusa nastavljena na 0. Dodatno lahko nastavite različne statuse, ki se vrnejo v URL po izpolnjeni anketi glede na to, kako bo respondent izpolnjeval anketo. V tem primeru znotraj posameznih pogojev (IF-ov) v vprašalniku nastavite ustrezen status (vrednost statusa, ki se vrne, če je določen pogoj (IF) izpolnjen). Če v nobenem pogoju ni nastavljen status vrednosti, je v zaključnem URL-ju status enak privzeto nastavljeni vrednosti (0).
 • Primer URL-ja za prihod na anketo: https://www.1ka.si/a/161999?SID=RESPONDENT_PANEL_ID
  • Ponudnik panela mora generirati URL do ankete z vstavljenimi vrednostmi spremenljivk respondenta. Ko respondent klikne na URL, se njegov ID in morebitne ostale vrednosti spremenljivk zapišejo v bazo 1KA.
 • Primer URL-ja za preusmeritev po koncu ankete:
  https://www.1ka.si/?SID=RESPONDENT_PANEL_ID&status=PANEL_STATUS

Nastavitve pogojev (za status panelista)

V primeru vklopljenega modula Panel se pri urejanju vprašalnika v nastavitvah pogoja na desni strani prikaže dodatna nastavitev »V primeru izpolnjenega pogoja nastavi status panelista na:«.

V polje lahko vpišete različne statuse (npr. če respondent pri vprašanju Q1 odgovori z odgovorom 1 (npr. moški spol), se v URL vrne status 1).

Za več informacij o vklopu modula Panel in o modulu samem nas kontaktirajte preko tega obrazca >>. Uporaba obstoječega modula Panel je sicer na strani 1KA na voljo za uporabo v paketu 3KA, v primeru potrebnih razširitev in nadgradenj se razvoj računa po objavljenem ceniku.

Povezave: