fbpx Administrator | 1KA
+
Ustvari anketo

Administrator

V nadaljevanju opisujemo postopke ključnih naprednih možnosti, ki jih lahko izvaja 1KA administrator določene instalacije, ki je lahko na strežniku 1KA ali pa na lastnem strežniku uporabnika.

I. Pregled aktivnosti na posamezni namestitvi 1KA

V zavihku 'Moje ankete' - 'Aktivnost' administrator lahko pregleduje naslednje podatke:

 • Dodatno filtriranje vnosov: testni, avtomatski testni, uvoženi, ustrezni (status 5, 6), neustrezni (status 3, 4), e-pošta brez odgovora (status 0, 1, 2). Filtriranje se izvede ob kliku na gumb 'Filtriraj'.
 • Seznam skupnega števila anket glede na število ustreznih enot, poslanih vabil, strani, analiz, grafov in urejanj.
 • Grafe za število novih anket, urejanj in odgovorov v zadnjem tednu, mesecu, letu ali od prvega dne namestitve 1KA.

II. Pregled uporabnikov in urejanje pravic

Pregled vseh uporabnikov in dodelitev pravic (npr. pošiljanje emailov, lepi linki)

 • Gremo na 'Moje ankete' - 'Uporabniki', kliknemo na 'Vsi uporabniki' in v roleti nastavimo na 'Vsi'. Pozor: seznam se nalaga dlje časa! Uporabnike lahko iščemo tudi s pomočjo iskalnika. Za vsakega uporabnika se izpišejo naslednje informacije: ime in priimek, email, tip uporabnika, jezik, AAI uporaba, število anket, število arhivskih anket, GDPR soglasje, datum registracije, datum zadnje prijave in ikone za urejanje (urejanje, blokiranje in izbris). 
 • Ko v seznamu uporabnikov najdemo iskanega, kliknemo na ikono v obliki svinčnika. 
 • Odpre se pojavno okno, kjer je naveden seznam anket tega uporabnika.
 • S klikom na posamezno anketo odpremo urejanje pravic uporabnika za to anketo, predvsem gledamo nastavitvi 'Lahko pošilja e-maile' ter 'Lahko dodaja lepe linke'.

Dodajanje in urejanje dodeljenih uporabnikov

 • V zavihku 'Moje ankete' - 'Uporabniki' se privzeto prikaže seznam dodeljenih uporabnikov.
 • S klikom na 'Dodaj uporabnika' na dnu strani lahko dodamo novega dodeljenega uporabnika, kar omogoči tudi dostop do njegovih anket.
 • Če želimo obstoječe dodeljene uporabnike urejati, kliknemo na ikono v obliki človečka ob imenu posameznega uporabnika. Poleg osnovnih informacij o uporabniku se nam prikaže tudi seznam uporabnikovih anket, kjer lahko spreminjamo njegove pravice za posamezno anketo (npr. pasiven vs. aktiven dostop).

III. Restavriranje podatkov in pomoč uporabnikom

Pregled anket, do katerih ima dostop center za pomoč

Restavriranje izbrisanih podatkov in anket

IV. Napredne sistemske nastavitve in globalne nastavitve uporabnika

V zavihku 'Moje ankete' - 'Nastavitve' so poleg restavriranja podatkov in pomoči uporabnikom na voljo še dodatne sistemske nastavitve in globalne nastavitve uporabnika:

 • 'Sistemske nastavitve'
  • Sklop 'Nastavitve': Tu spreminjamo privzete nastavitve dostopa do urejanja anket, shranjevanja piškotkov, izvažanja podatkov in komentiranja v forumu.
  • Sklop 'Jezik': Določimo lahko globalni jezik za urednike in respondente.
  • Sklop 'Urejanje oken s pomočjo': S klikom na povezavo 'Začetek' aktiviramo urejanje oken s pomočjo (t. i. vprašajčki). Ko naslednjič na običajen način odpremo katero od takšnih oken, jih lahko tudi urejamo (običajno jih lahko zgolj beremo).
  • Sklop 'Spremenljivke': Tu lahko urejamo privzete vrednosti in labele negativnih vrednosti podatkov (od -1 do -99).
 • 'Ocenjevanje trajanja'
  • V tem zavihku lahko spreminjamo kriterije, ki so osnova za izračune predvidenega trajanja anket v diagnostiki.
  • Svetujemo previdnost. Vse spremembe je treba uskladiti z meta administratorji.
 • 'Priprava podatkov'
  • Tu lahko pregledamo dnevnik priprave podatkov, ki je potrebna za njihov prikaz v analizah.
  • Za vsako pripravo lahko vidimo, ali je prišlo do kakšnih napak. Poleg tega je na voljo kratko poročilo, ki ga v primeru napak lahko posredujemo tehnični službi.
 • 'Lep URL'
  • V tem zavihku so zbrani vsi lepi URL naslovi, ki so trenutno v uporabi.
  • V URL povezavi, ki je vpeta v posamezno ime lepega URL, je vključena običajna povezava, kjer lahko hitro razberemo tudi ID ankete.
 • 'Nastavitve uporabnika'
  • Tu lahko spremenimo globalne nastavitve uporabnika (tj. nas), ki bodo veljale za vsako ustvarjeno anketo.
  • Nastavitev 'Zakleni anketo ob aktivaciji' je privzeto vključena, nastavitev 'Anketa je ob kreaciji aktivna' pa je privzeto izključena.

V. Napredne nastavitve posameznih anket

Možnost vnosa tipa vprašanja – elektronski podpis

 • Pri urejanju vprašalnika lahko administratorji v anketo vključijo tudi tip vprašanja Elektronski podpis. Več >>

Možnost vnosa tipa vprašanja – potrditev

 • Pri urejanju vprašalnika lahko administratorji v anketo vključijo tudi tip vprašanja potrditev. Več >>

Filtriranje seznama anket po jeziku za urednike

 • V zavihku 'Moje ankete' lahko v roleti 'Osnovni jezik' izberemo prikaz le anket v slovenščini, angleščini ali srbščini (jezik za urednike).

Prikaz seznama le lastnih anket

 • V zavihku 'Moje ankete' s klikom na gumb 'Prikaži samo moje ankete' seznam anket z enim klikom filtriramo po našem uporabniškem imenu.

Dostop do parapodatkov o strojni in programski opremi

 • V zavihku 'STATUS' - Parapodatki' lahko pregledujemo parapodatke glede na napravo respondenta (računalnik, tablica, telefon, robot), status javascripta (vključen, izključen, nedefinirano), tip brskalnika in vrsto operacijskega sistema. Več >>

Dostop do naprednih parapodatkov

 • Napredne parapodatke vklopimo v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Osnovni podatki' v vrstici 'Napredni parapodatki:'.
 • Na istem mestu snamemo uredniške parapodatke ('Editor data') in parapodatke o respondentih ('Respondent data').
 • Prav tako lahko tu snamemo še seznam šifer anketnih vprašanj ('Survey questions') in seznam šifer spremenljivk ('Question items'). S tema seznamoma si lahko pomagamo pri identifikaciji strukture vprašalnika med pregledovanjem uredniških parapodatkov in parapodatkov o respondentih.
 • Ob vklopu naprednih parapodatkov, lahko v zavihku 'Status' - 'Sledenje opozorilom' administrator spremlja, kje v vprašalniku so respondenti sprožali opozorila (opozorila obveznih vprašanj, opozorila pri vnosu števil, opozorila vsote in opozorila pri validacijah). Več >>

Vklop obveščanja o izpolnjeni anketi

 • V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Obveščanje' je možno vklopiti obveščanje o izpolnjeni anketi. Obveščanje je omogočeno samo administratorjem in managerjem. Storitev je plačljiva, razen za uporabnike s statusom administratorja in managerja.

Hiter prenos ankete v osebno knjižnico

Začasno blokiranje ponovnega IP naslova respondentov

Email vabila in nastavitve email strežnika

Povezovanje identifikatorjev s podatki

VI. Sporočila

V zavihku 'Moje ankete' - 'Sporočila' lahko administratorji pošiljajo sporočila drugim uporabnikom. Administrator lahko tukaj pregleduje prejeta sporočila. Uporabniki, ki nimajo statusa administratorja, lahko sporočila le prejemajo. Obvestilo o neprebranem sporočilu se uporabniku prikaže v zavihku 'Moje ankete' na vrhu strani. Ob kliku na opozorilo se odpre pojavno okno z vsemi neprebranimi sporočili. Ko uporabnik zapre pojavno okno, se sporočila avtomatsko označijo kot neprebrana.

VII. Mape

V zavihku 'Moje ankete' lahko administratorji poleg kreiranja in brisanja map, mape tudi kopirajo. Pri tem se kopirajo vse ankete, ki se nahajajo v mapi, ki jo kopiramo (v ime kopirane mape so doda končnica '_copy').

VIII. Analize urejanja

Pod zavihkom 'Status' je dodan nov zavihek 'Analize urejanja'. Namen analize je sledenje in analiziranje dejavnosti, ki so se dogajale v anketi (obdelava podatkov iz arhiva sprememb).

 

<< Nazaj na Nivoje uporabnikov