Poslanstvo, vizija in razvoj

Poslanstvo ima naslednje komponente:

 • zagotavljanje odličnosti storitev spletnega anketiranja;
 • izhajanje iz strokovnega področja anketne metodologije;
 • podpiranje potreb spletnega anketiranja v akademskem sektorju;
 • skrb za slovenski jezik.

Vizija organizacijskega razvoja:

 • storitev spletnega anketiranja 1KA kot javna infrastruktura;
 • storitev spletnega anketiranja 1KA je prosto dostopna vsem uporabnikom javnega sektorja (raziskovalnemu, akademskemu, izobraževalnemu) in nevladnega neprofitnega;
 • aplikacija spletnega anketiranja 1KA je odprtokodna aplikacija;
 • uporaba za komercialne potrebe se usmeri na plačljive storitve anketiranja in svetovanja ter na podporo (sicer še vedno brezplačni in odprtokodni) lastni inštalaciji. Podjetja, ki jih zanima razvoj oziroma ponudba take podpore, so vabljena k sodelovanju.

Vizija metodološkega razvoja: V skladu s poslanstvom so v izdelavi*, planu** ali viziji*** razvoja še naslednje napredne funkcionalnosti:

 • sistematično testiranje in izboljšanje uporabnosti KLJUČNIH funkcionalnosti (UX) *;
 • izdelava prilagojenih vmesnikov za standardizirane forme in glasovanja *;
 • uporaba jezikovnih resursov in tehnologij pri oblikovanju vprašanj *;
 • razvoj naprednih funkcionalnosti (kompleksne statistične tabele) na osnovi programa R *;
 • avtomatska kontrola in preverjanje kvalitete izpolnjenih vprašalnikov *;
 • prepoznavanje nekvalitetnih respondentov v realnem času *;
 • izdelava aplikacije za kreiranje vprašalnika *;
 • razširitev za podporo kontinuirane raziskave **;
 • izdelava mobilne aplikacije za zbiranje odgovorov **;
 • prilagoditve spletnega vmesnika za novejše naprave (tablice, mobilnik, WebTV) **;
 • inteligentni vmesnik, ki usmerja razvoj vprašalnika **;
 • inteligentni vmesnik, ki usmerja proces odgovarjanja **;
 • celovita podpora kombiniranim anketam (osebno, pisemsko, telefonsko, spletno) **;
 • banka vprašanj in vprašalnikov ***;
 • podpora za spletne panele ***;
 • širitev jezikovne podpore (hrvaščina/srbščina) ***.

<< Nazaj na Splošen opis

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.