Trajanje

Ocenjevanje trajanja ankete nam glede na število znakov v vprašanjih pove, kako dolgo naj bi trajala naša anketa. Informacije o trajanju ankete najdemo v zavihku 'TESTIRANJE' – 'Trajanje', kjer najdemo informacije:

  • Ocenjevanje trajanja: celoten čas trajanja ankete, časi po straneh, Časi po vprašanjih (straneh), časi po blokih, Časi po vprašanjih (Bloki)
  • Dejanski časi: Dejanski časi trajanja (brez morebitnih testnih enot), Frekvenčna porazdelitev trajanja

Uporabniki s statusom administratorja (naročniki lastnih inštalacij) lahko spreminjajo tudi nastavitve, koliko časa vzame posamezen znak besedila pri različnih tipih vprašanj (na 100 znakov). Za ostale tipe uporabnikov je to že vnaprej določeno. Čas trajanja za 1 stran je 5 sekund. Če smo v anketi uporabili tudi pogoje, se čas trajanja ustrezno zmanjša – če je verjetnost pojavitve vprašanja recimo 25%, čas trajanja (brez pogojev) pa je ocenjen na 8 sekund, potem je čas trajanja s pogojem 2 sekundi.

Privzeto ocenjeni časi trajanja

 

Čas za vprašanje (na 100 znakov besedila)

Čas za kategorijo (na 100 znakov besedila)

Najdaljši čas za izbiro kategorij

En odgovor

 10 sekund

5 sekund

 

Več odgovorov

 10 sekund

5 sekund

 

Roleta - en odgovor

 10 sekund

5 sekund

20 sekund

Besedilo

 20 sekund

   

Nagovor

 10 sekund

   

Tabela en odgovor

 10 sekund

 10 sekund

 

Število

 10 sekund

 

 

Datum

 10 sekund

 

 

Tabela več odgovorov

 10 sekund

 10 sekund

 

Razvrščanje

 10 sekund

5 sekund

 

Vsota

 10 sekund

5 sekund

 

Tabela besedilo

 10 sekund

20 sekund

 

Tabela število

 10 sekund

20 sekund

 

Pri vnosu pisemskih vprašalnikov velja, da se v primeru uporabe modula za hitro vnašanje vprašalnikov dejanski časi zmanjšajo za polovico, vendar na predvidene čase to ne vpliva.

<< Nazaj na TESTIRANJE