Uporabni respondenti

V zavihku 'STATUS' – 'Uporabni respondenti' so v tabeli zbrani podatki o kvaliteti odgovorov (spremenljivk) glede na zaporedno številko respondenta. Na podlagi tega je izračunana ključna informacija – ocena uporabnosti posameznega vprašalnika.

Nekoliko poenostavljeno rečemo, da uporabnost meri delež odgovorov določenega respondenta; pri vrednosti 100% je odgovoril na vsa vprašanja, ki jih je dobil, pri vrednosti 0% pa na nobenega. Respondenti oz. vprašalniki so v tabeli razdeljeni v 3 skupine, kjer so vrstice tabele senčene v različnih barvah:

  • Polno izpolnjen in polno uporaben (belo senčenje): Sem privzeto spadajo vprašalniki, kjer je respondent odgovoril na vsa ali skoraj vsa vprašanja (več kot 80% odgovorov je uporabnih).
  • Delno izpolnjen in delno uporaben (rumeno senčenje): Privzeto so to vprašalniki, kjer je od 50% do 80% odgovorov uporabnih.
  • Pomanjkljivo izpolnjen in neuporaben (rdeče senčenje): Sem privzeto spadajo prazni vprašalniki in vprašalniki, kjer je več kot 50% odgovorov neuporabnih.

Širino omenjenih kategorij lahko poljubno nastavljate sami, in sicer s klikom na gumb 'Nastavitve prikaza podatkov' nad tabelo, z nastavitvama 'Spodnja meja (neuporabni):' in 'Zgornja meja (uporabni):'. Ti dve vrednosti sta privzeto nastavljeni na 50% in 80%. To pomeni, da je pri manj kot 50% uporabnih odgovorov vprašalnik označen za neuporabnega, med 50% in 80% za delno uporabnega in nad 80% za polno uporabnega.

V zavihku 'STATUS' – 'Uporabni respondenti' lahko vklopite tudi podrobne izračune uporabnosti respondentov, ki so definirani na osnovi ključnih kriterijev uporabnosti vprašalnikov.

V istem zavihku imate tudi možnost izvoza tabele uporabnih respondentov v Excel, kar poženete tako, da kliknete na ikono za izvoz, ki se nahaja v desnem kotu menijske vrstice.

<< Nazaj na STATUS

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.