Javna povezava do vpogleda v podatke in analize

1KA omogoča ustvarjanje javne povezave do vpogleda v podatke in analize. Funkcionalnost se uporablja pri prijavnih formah, glasovanjih ali drugih kratkih anketah.

 

V zavihku 'PODATKI' in 'ANALIZE' je desno zgoraj ikona za izvoze. Izberete 'Javna povezava' ter 'Dodaj novo povezavo'. 1KA generira URL naslov do vpogleda v bazo podatkov, ki ga lahko delite s poljubnimi osebami. Tako lahko vsi sproti spremljate nove odgovore respondentov oz. nove prijave. Za generiranje javne povezave do analiz je isti postopek, kot pri podatkih.

 

Primer:

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.