Uporaba 1KA sistema za pošiljanje vabil na 1KA.arnes.si

Na 1KA.Arnes.si, je na voljo nov, prenovljen vmesnik za pošiljanje e-poštnih vabil.

Sistem 'OBJAVA' - 'Vabila' je namenjen uporabnikom, ki želijo povezavo do ankete posredovati na veliko število elektronskih naslovov in pri tem tudi slediti, kateri respondent je odgovoril na anketo in kateri ni. Predvsem je to prednost pri pošiljanju opomnikov tistim respondentom, ki ankete niso izpolnili. Sistem 1KA poleg tega podpira (dokumentira) tudi pošiljanje vabil preko pošte, SMS, ipd. 

V primeru aktivacije uporabe 1KA sistema za pošiljanje vabil je potrebno v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila' omogočiti sistem s klikom na gumb 'Omogoči 1KA sistem vabil'. Odpre se zavihek 'OBJAVA' - 'Vabila' - 'Novo vabilo' - 'Kreiranje novega email vabila'.

 

*

V polju seznam prejemnikov, izberete predhodno kreirani seznam prejemnikov. Sezname urejate in dodajate v zavihku 'Urejanje seznamov'. S klikom na 'Nov seznam', se vam odpre vmesnik za ustvarjanje novega seznama.

*

S klikom na gumb 'Uredi stolpce', izberete polja, ki jih želite dodati – email, ime, priimek, geslo, naziv, telefon ali drugo. Prejemnike lahko v polja vnesete ročno ali pa jih uvozite s klikom na gumb 'Uvozi seznam'. Če prejemnike vnašate ročno, jih dodajate s klikom na ikono v obliku plusa, ki se nahaja na desni strani zadnjega prejemnika, na koncu seznam shranite s klikom na gumb shrani seznam.

Ko imate ustvarjen seznam prejemnikov, ga izberete pri pošiljanju, v zavihku 'Novo vabilo'. Pošiljatelj vabila je nastavljen glede na izbrani poštni strežnik, ki ga lahko urejate v nastavitvah vabil. Polje odgovor na e-naslov, lahko poljubno spremenite.

Spodaj v zavihku 'Kreiranje novega email vabila', se nahaja okno za oblikovanje sporočila. Spremenljivke, kot je povezava do izpolnjevanja ankete, koda za sledenje in povezava za odjavo, vstavite s klikom na roleto 'Vstavi spremenljivko'. Sporočilo lahko shranite tudi kot predlogo, s klikom na gumb 'Shrani kot predlogo'.

*

V desnem zavihku 'Nastavitve',  lahko urejate sledeče nastavitve vabil:

  • Način pošiljanja: email ali generiranje kod, za pošiljanje preko pisma, SMS,…;
  • Strežnik za pošiljanje: 1KA Arnes ali lastni strežnik;
  • Sledenje statusa: ali želite slediti respondentom – v tem primeru vsak respondent prejme svojo individualizirano kodo;
  • Način vnosa kode: v URL ali ročni vnos.

*

Poleg tega lahko v nastavitvah omogočite dostop do ankete brez kode - samo avtorju ankete ali vsem.

Pregled poslanih vabil, je dostopen v zavihku 'Pregled pošiljanj',  seznam vseh prejemnikov pa v zavihku 'Vsi prejemniki'. Respondentom lahko pošljete tudi opomnik ali zahvalo, s klikom na gumb 'Opomnik' ali 'Zahvala', ki se nahajata v  zavihku 'Pregled pošiljanj',  poleg posameznega seznama ali pa v zavihku 'Vsi prejemniki', kjer opomnik ali zahvalo poljete vsem prejemnikov posamezne ankete. Določite lahko, da se opomnik ali zahvala pošljeta vsem, ali pa zgolj določenim statusom prejemnikov (npr. vsem ki še niso zaključili ankete).

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.