Dodajanje respondentov pri pošiljanju email vabil

Pri uporabi sistema za pošiljanje vabil 1KA v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila' morate najprej dodati respondente. Pri dodajanju respondentov ni nobenih omejitev, zato lahko dodate poljubno število respondentov oz. anketirancev.

Seznam respondentov si priskrbite sami glede na vaš vzorec in ga vnesete v polje pri koraku 'Dodaj'. Respondente lahko vstavite preko ročnega vnosa, iz datoteke csv ter iz obstoječe spremenljivke znotraj ankete.

Prednastavljeno izbrane spremenljivke (oz. podatki respondenta) so email naslov, ime, priimek, sami pa lahko izberete še geslo, pozdrav, telefonsko številko ter poljubno spremenljivko. Vrstni red spremenljivk lahko spremenite s funkcijo povleci-spusti, med seboj pa jih ločite z operatorji. Prednastavljeno izbrani operator je vejica (,), lahko pa uporabite tudi 1KA ločilnik (|~|), podpičje (;) ali pipo (|). Pri dodajanju respondentov morate dodati vsakega respondenta v svojo vrstico.

Primer: Dodamo 2 respondenta preko ročnega vnosa z vsemi prednastavljenimi nastavitvami:

janez.novak@gmail.com, Janez,Novak

marija.novak@gmail.com,Marija,Novak

Sistem za pošiljanje vabil na 1KA.arnes.si

Na 1KA.Arnes.si, je na voljo nov, prenovljen vmesnik za pošiljanje e-poštnih vabil. V zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila' morate najprej s klikom na gumb  'Omogoči 1KA sistem vabil' aktivirati 1KA sistem za pošiljanje vabil.

Sezname prejemnikov lahko urejate in dodajate v zavihku  'Urejanje seznamov'. S klikom na 'Nov seznam', se vam odpre vmesnik za ustvarjanje novega seznama.

Urejanje seznamov, pošiljanje vabil

S klikom na gumb 'Uredi stolpce', izberete polja, ki jih želite dodati – email, ime, priimek, geslo, naziv, telefon ali drugo. Prejemnike lahko v polja vnesete ročno ali pa jih uvozite s klikom na gumb 'Uvozi seznam'. Če prejemnike vnašate ročno, jih dodajate s klikom na ikono v obliki plusa, ki se nahaja na desni strani zadnjega prejemnika, na koncu seznam shranite s klikom na gumb shrani seznam.

Nov seznam prejemnikov, uredi stolpce, pošiljanje vabilKo imate ustvarjen seznam prejemnikov, ga izberete pri pošiljanju, v zavihku 'Novo vabilo'


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.