Primeri večjih projektov

1KA je fleksibilno orodje, ki ga je mogoče enostavno nadgraditi za specifične potrebe določenega projekta oziroma naročnika. Izpostavljamo naslednje ilustracije oziroma primere:

 • Sistem za študentsko evalvacijo pedagoškega dela na Univerzi v Ljubljani: na eni strani gre za kompleksno integracijo 1KA s statističnim paketom R, kjer se v realnem času izvedejo kompleksne statistične analize in izpisi (npr. PDF izpis poročil za vse pedagoge), kot tudi z administrativnim sistemom visokošolske informatike članic UL ter z dokumentacijskim sistemom UL. Po drugi strani gre tudi za obsežen projekt, kjer se letno izvede več sto tisoč anket.
 • Sistem za evalvacijo pedagoškega dela učiteljev v osnovnih in srednjih šolah: gre za kompleksno nadgradnjo 1KA za specifične potrebe ocenjevanja pedagoškega dela. V tam namen je razvita hierarhija sedmih nivojev, po katerih se nato lahko kreirajo in izvajajo ankete ter nato tudi prikazujejo, analizirajo in agregirajo rezultati.
 • Za potrebe raziskovalnega dela CDI so bili razviti posebni moduli za analizo kvalitete anketnih podatkov. V tem okviru se preverjajo hitrosti in odgovorjena oziroma vprašanja, kar je osnova za izračun indikatorjev kvalitete anketnega procesa (npr. AAPOR stopnje odgovorov).
 • Za potrebe administrativnega dela je izdelan vmesnik, ki nudi podporo delovnemu procesu (npr. prijava in obravnava pripombe, naročilnice ipd.)
 • V okviru projekta SAFE je bila izvedena specifična nadgradnja, ki podpira administrativni proces zbiranja in prijavljanja na izobraževalne seminarje ter spremljajoče alociranje predavateljev.
 • Za potrebe RC33 je bil razvit poseben modul, ki omogoča preverjanje, ali je določen uporabnik že vpisan v določeno bazo ali ne. Razvito je bilo avtomatsko obveščanje o tej informaciji.
 • Mobilna aplikacija za kreiranje enostavnih anket z mobilnim telefonom omogoča kreiranje anket v realnem času (npr., na sestanku, na dogodku); v tem okviru gre predvsem za podporo glasovanju in enostavnim evalvacijam.
 • Za potrebe Ministrstva za javno upravo in Zavoda za turizem Bled sta bili izdelani lastni temi ankete v skladu z grafično podobo naročnika. 
 • Prilagoditev PDF in Excel izpisov izpolnjenih anket in podatkov (npr. izpis posebnega radarskega grafa za Ljubljansko borzo) 
 • Za potrebe ZRC SAZU je bil razviz poseben modul za ocenjevaje pokrajinskih oblik (respondent je razvrstil slike po všečnosti in nato v nadaljevanju odgovarjal na vprašanja o izbranih slikah glede na razvrstitev). 
 • Za potrebe podjetja z lastno inštalacijo 1KA oblikovan povsem prilagojen vmesnik aplikacije in prilagojena tema ankete, z reegistracijo po meri (navadna registracija onemogočena, registracija poteka preko API klica iz druge aplikacije)

<< Nazaj na Splošen opis

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.