Kriteriji uporabnosti vprašalnikov

V tabeli zavihka 'STATUS' -  'Napredni statusi' - 'Uporabni respondenti' so na voljo tudi drugi zbrani kriteriji glede na odgovore, neodgovore in manjkajoče vrednosti v vprašalnikih:

  • Nevsebinski odgovori. Respondent je sicer odgovoril na vprašanje, vendar je izbral standardne možne odgovore, ki so v podatkih označeni kot neustrezni (npr. -97). Respondent lahko opredeli tudi dodatne kategorije nevsebinskih odgovorov.
  • Veljavni odgovori. Gre za realne vsebinske odgovore, kjer je respondent podal nek odgovor, ki ustreza morebitnim pogojem (npr. validacija), pri čemer so izločeni nevsebinski odgovori.
  • Neodgovori. Tu gre za neodgovor spremenljivke; na tej osnovi izračunamo delež vprašanj, na katera respondent v vprašalniku ni odgovoril, vendar so mu bila tudi prikazana (npr. izločeni so pogoji, naknadna vprašanja, prekinitve).
  • Prekinitev. Respondent je prekinil izpolnjevanje in na določeni točki predčasno zapustil vprašalnik, zato odgovori tudi manjkajo. Odgovarjajoči delež izraža odstotek vprašalnika, ki je zato izpadel iz odgovarjanja.
  • Uporabni respondenti. Vključujejo polno in delno uporabne oziroma izpolnjene vprašalnike. Privzeto to pomeni, da je respondent izpolnil vsaj 50 % vseh vprašanj, ki so mu bila prikazana oz. jim je bil izpostavljen. Dodatno se upošteva tudi delež vprašanj, ki so izpadla zaradi morebitne prekinitve. Ponoviti velja, da se kot uporabni odgovori upoštevajo tako vsebinski kot nevsebinski oz. neustrezni odgovori (npr. -96: 'nič od naštetega', -97: 'neustrezno' itd.).

Zgoraj opisana uporabnost respondentov dopolnjuje analizo statusov enot, ki so prikazani v zavihku 'PODATKI' – 'Pregledovanje' (po vklopu parapodatkov med dodatnimi nastavitvami). Pri tem velja upoštevati siceršnje tehnične statuse izpolnjevanja:

  • zaključen vprašalnik (status 6 – končal anketo), ki pa ni nujno popolno izpolnjen;
  • prekinitev med izpolnjevanjem (status 5 – delno izpolnjena);
  • začetna prekinitev (status 3 – klik na nagovor, status 4 – klik na anketo);
  • prazna enoto oz. vprašalnik, ki nima niti enega odgovora (status 5l – prazna delno, status 6l – prazna v celoti).

Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.