Kdo razvija 1KA in zakaj?

Orodje razvijajo raziskovalci Centra za družboslovno informatiko (CDI), ki so izvajali ene izmed prvih raziskav spletnih anket (leta 1996) in so ena od vodilnih skupin za anketno metodologijo. V tem okviru je potekala tudi koordinacija EU projekta okvirnega programa WebSM.org, ki je v letih 2002-2004 nadgradil osrednjo globalno informacijsko točko za spletno anketiranje, kar CDI vzdržuje že od leta 1998.

Orodje zato služi predvsem raziskovalnemu procesu, saj omogoča izvajanje metodoloških eksperimentov. V tem okviru je potekal tudi temeljni projekt ARRS o integraciji spletnih anket v verjetnostne vzorce.

Razvoj je umeščen tudi v pedagoške aktivnosti Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani), ki v Sloveniji izvaja osrednje akademsko izobraževanje za področje anketnega zbiranja podatkov in družboslovne metodologije. Orodje je zato integrirano tudi v izobraževalni oziroma pedagoški proces FDV.

Smo tudi organizatorji dogodka Dan spletnega anketiranja, ki se je do nedavnega izvajal letno. Obiskujejo ga udeleženci iz javnega sektorja (vključno z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami) in tudi iz podjetij, medijskih hiš in PR agencij.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.