Najpogostejše napake in priporočila pri izdelavi spletnih anket

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.